Dörrautomatik på flygplatsen framtidssäkrar nybyggd terminal

SafeTeam har levererat dörrautomatik till över 400 dörrmiljöer i en helt nybyggd terminal på Landvetter flygplats. Terminalen är byggd för att möta framtidens krav på passagerarantal och är även förberedd för att kunna öppna för flyg från USA, med extra höga säkerhetskrav.

Nybygget på totalt 18 000 kvm rymmer tre gater för ankommande och avgående flyg, nya passburar och även en ny loungedel med utsikt över flygplatsen. Första planet lyfte från den nya terminalen den 1 juli 2020.

Dörrautomatik säkrar viktiga säkerhetszoner

SafeTeams leveranser av dörrautomatik är en del i att flygplatsens säkerhetsgränser uppfyller ställda säkerhetskrav. För denna säkerhetsklassade och avancerade anläggning finns det väldigt få standardlösningar. Örjan Svahn, teknisk förvaltare på Swedavia berättar:

– Vi har nästan bara egna tekniska lösningar. Olika styrningar gör att vi kan låsa en avdelning för tredjelandspassagerare från länder utanför Schengen, för att i nästa stund öppna upp när det är EU-medborgare som kommer. Detta styrs av dörrautomatiker genom signaler från vårt operativa center. Det är tack vare samarbetet med SafeTeam som vi kan lösa alla dessa funktioner.

SafeTeams tekniska kompetens har varit ett stort stöd

SafeTeam har varit aktiva i byggnationen redan från start. Arbetet har pågått sedan september 2019 och som mest har SafeTeam haft fem tekniker på plats för installation.

– SafeTeam har varit ett väldigt stort stöd redan i projekteringen när vi tog fram dörrmiljöerna. Deras tekniska kompetens är väldigt hög, och det märks verkligen att de har ett stort intresse i vad de gör. De vet vad de pratar om! säger Örjan Svahn. Han vill även rikta beröm till teknikerna på plats, som han upplever som duktiga och omtyckta.

Bra återkoppling från SafeTeam skapar trygghet hos beställaren

Nybyggnationen det senaste året är inte det första projektet som SafeTeam utför på flygplatsen. Samarbetet har pågått under många år, både för service och installation. Örjan Svahn lyfter framför allt SafeTeams höga kompetens, tillsammans med förmåga att ge en god återkoppling, som anledning till att han känner sig trygg med SafeTeam som leverantör.

SafeTeam är väldigt hjälpsamma och tillmötesgående. De besitter en hög teknisk kompetens. Och har de inte svaret på något, så tar de reda på det och återkommer. När ett arbete är utfört får vi återkoppling, ofta ringer de och vill gärna att man kommer ut och tittar på plats, och så går vi igenom det tillsammans. Denna återkoppling gör att jag känner mig väldigt trygg, man kan lita på dem.

Örjan Svahn, Teknisk Förvaltare, Swedavia AB

– Jag vill berömma grabbarna som är här uppe! Vi från tekniska förvaltningen bygg är väldigt nöjda, avslutar Örjan Svahn.

 

 

Dubbeldörr med automatisk öppning
Tekniker från SafeTeam installerar dörrautomatik på dubbeldörr på Landvetter flygplats.

 

SafeTeams installation av dörrautomatik

Landvetter flygplats ägs och drivs av Swedavia. I den nybyggda terminalen har SafeTeam installerat:

  • 57 automatiker till dubbelslagdörrar
  • 35 automatiker till enkelslagdörrar
  • 8 grindar med dörrautomatik
  • 26 skjutdörrar med dörrautomatik
  • all beslagning på dörrar med automatik.

Läs mer om våra olika lösningar med dörrautomatik

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Lars Wensberg
Ansvarig projektör dörrautomatik, SafeTeam
Tel. 031-706 13 62
lars.wensberg@safeteam.se

 

Örjan Svahn
Teknisk Förvaltare, Swedavia AB,
Göteborg Landvetter Airport
Tel 010-109 31 00
orjan.svahn@swedavia.se