Elektroniskt låssystem hos Stockholms Studentbostäder

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) har ett fastighetsbestånd på ca 7 800 lägenheter. Till dessa har man tagit hjälp av SafeTeam för att installera iLoq, ett elektroniskt låssystem med bra behörighetsstyrning.

Bra samarbete för bättre säkerhet

Projektledare Erik Fochsen på Stockholms Studentbostäder berättar: ”Vi började i januari 2015 och har idag satt in 6 258 låscylindrar.” Tillsammans med SafeTeam har Stockholms Studentbostäder gått igenom hur behörigheten ska se ut för varje utrymme i fastighet efter fastighet. ”I projektet har SSSB haft fokus på kontakten gentemot hyresgästerna samt programmering och utlämning av nycklar, medan SafeTeam har projekterat och programmerat samtliga cylindrar och installerat dem i fastigheterna”, fortsätter Erik Fochsen.

En av fördelarna för SSSB med det elektroniska nyckelsystemet är att man snabbt och smidigt kan ersätta en borttappad nyckel och återställa systemet utan att behöva byta cylindrar. Det är mer kostnadseffektivt och gör systemet mindre sårbart än ett traditionellt mekaniskt systemen.

”Allt har fungerat utmärkt hittills, och när det har uppstått problem har SafeTeam kontaktats och agerat snabbt och smidigt”, avslutar Erik Fochsen.

SafeTeam har varit väldigt samarbetsvilliga och angelägna om att få allting att fungera på bästa sätt för oss.

 

Erik Fochsen
Projektledare
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder

”SafeTeam har stor kunskap och de har säkerställt kvaliteten genom att förutse problem och komma med förslag på lösningar. Det är vi väldigt tacksamma för.”

Erik Fochsen – Projektledare

 

Läs mer om säkerhetslösningar

 

Relaterat innehåll

Kunderna ger SafeTeam toppbetyg i NKI-mätning