Branddörrstängning erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Branddörrstängning gör att brandskyddsdörrar kan stå öppna – men stängs om det börjar brinna

Branddörrstängning är viktigt för en fastighets brandskydd. Dess syfte är att motverka brandspridning. En säker branddörrstängning gör att dörrar kan hållas öppna på ett säkert sätt – samtidigt som de stängs på ett automatiserat sätt om det börjar brinna.

Brandskyddsdörrar utgör en brandbarriär mellan brandceller

För att motverka brandspridning är alla större fastigheter indelade i brandceller. De väggar som utgör brandcellernas gränser är brandresistenta och genomdragningar av rör och kablar är brandtätade. Dörrar mellan brandceller ska vara av typen brand- och rökskyddsdörrar. De är utformade för att stå emot brand – så länge de är stänga. Därför ska alla brand- och rökskyddsdörrar vara utrustade med dörrstängare.

Uppställda dörrar i normala fall – men stängda dörrar vid brand

Av praktiska skäl är det ofta önskvärt att dörrar i en byggnad står öppna – även brandskyddsdörrar. Kanske är det en branddörr som måste passeras hundratals gånger varje dag hos ett företag, industri eller butik. Ska dörren öppnas manuellt vid varje passering kan det begränsar rörligheten mellan olika rum. Det blir helt enkelt jobbigt att öppna dörren varje gång. Brandskyddsdörrar kan också upplevas tunga, speciellt för barn och äldre personer.

Tänk på: Branddörrar får aldrig ställas öppna med hjälp av en kil, kloss eller liknande i dörren.

Uppställning av branddörrar med hjälp av magnet

Brandskyddsdörrar får inte ställas upp med en kil, krok i väggen eller liknande. Detta förekommer, men är farligt om det börjar brinna eftersom en öppen dörr tillintetgör brandcellens funktion. En brandspridning skulle då gå mycket snabbare och få värre konsekvenser.

Brandskyddsdörrar ska därför alltid vara försedda med ett brandskyddande uppställningssystem, s.k. branddörrsuppställning. Det består av en magnet som håller dörren öppen, men i händelse av brand släpper magneten. Branddörrsuppställning gör på så sätt att verksamheten i byggnaden kan bedrivas med öppna dörrar, utan att det utgör någon fara för byggnadens brandskydd.

Installation och inspektion av branddörrstängning

Godkännandetest av uppställningssystem av branddörrar krävs efter utförd installation. Regelbundna kontroller av befintliga system för branddörrsuppställning krävs också för att funktionen ska säkerställas. Dokumentation i samband med både installation och service är därför viktig, samt ett krav vid brandbesiktning.

SafeTeams brandskyddsexperter i Göteborg utför installation och service av branddörrsuppställningssystem. Vi har också sakkunnig personal som är behörig för de årliga inspektioner och kontroller som krävs. Kontakta oss så hjälper vi er med er branddörrstängning och branddörrsuppställning.

 

Branddörrstängning och system för uppställning av branddörrar

 

 

Enheter i en branddörrsuppställning

Ett system för branddörrsuppställning är tekniskt avancerat och består av ett flertal komponenter. Dess uppbyggnad och installation är kravställd i brandskyddsregler.

System för branddörrsuppställning består av:

  • Branddetektor
  • Strömförsörjning
  • Hållmagnet (magnetventiler och magnetkopplingar)
  • Väggmonterade ankarplattor
  • Utlösningsmekanism
  • Manuell stängningsknapp

Branddörrsuppställningen ska fungera tillsammans med dörrens dörrstängare. Är fastigheten försedd med brandlarm krävs även att branddörrsuppställningen är integrerad i brandlarmsystemet.

Branddörrstängning erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga brandskyddsexperter till dig inom kort.