Släckutrustning erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Rätt släckutrustning stoppar snabbt en brand

Rätt släckutrustning på rätt plats hjälper er att hindra en eventuell eld från spridning.

Vi erbjuder ett komplett program av brandskyddsprodukter. Från små enkla punktskydd med handbrandsläckare, till komplexa brandskyddssystem med brandposter och släckaggregat.

Vi utför även kontroll och påfyllning av släckutrustning enligt de krav som finns.

 

Vilken typ av släckutrustning finns det?

Brandsläckare, vattenslang, brandfilt och sprinklersystem är exempel på släckutrustning. Vilken typ av brandsläckningsutrustning ni behöver beror på vilka risker som är kopplade till arbetsplatsen, vilka material och vilken utrustning ni använder. Här kan du läsa mer om olika typer av släckutrustning:

Brandsläckare

Pulversläckare är det släckmedel som har bäst släckkapacitet per kilo släckmedel och fungerar för många olika typer av bränder. Den stora nackdelen med en pulversläckare är att släckpulvret tränger in i alla utrymmen och smutsar ner. Därför bör man undvika att använda brandsläckningsutrustning som innehåller pulver i ett rum med känslig elektronisk utrustning.

Koldioxidsläckare, kallas även kolsyresläckare, är släckutrustning som innehåller gasen koldioxid som släcker flammor snabbt och utan att smutsa ner lokalen. Att släcka med koldioxid är ett bra val i restaurangkök och telestationer. Nackdelen är att det är mycket svårt att släcka glödbränder med en koldioxidsläckare och att det inte är en särskilt effektiv brandsläckare.

Skumsläckare är släckutrustning som eliminerar bränder med hjälp av vatten och tillsatsämnen som förändrar vattnets ytspänning och egenskaper. Skum är ett bra val för att släcka bränder i vätskor, men också i fibrösa material eftersom skummet tränger in bättre i materialet än vanligt vatten.

Vattensläckare kyler snabbt ner glödbränder i trä, tyg och andra fibrösa material. Nackdelen med vattensläckare är att vatten leder elektricitet vilket gör att sladden måste dras ur innan släckningen påbörjas samt att det är livsfarligt att använda vatten för att släcka bränder i heta oljor. Dessutom har vatten dålig effekt om det brinner i vätskor som exempelvis bensin eller andra petroleumprodukter.

Tips! Vattenslang/brandpost är ett bra alternativ till vattensläckare eftersom slangen är lättare att bära med sig än en vattenfylld släckare och att vattnet inte tar slut till skillnad från en vattensläckare.

Lithiumsläckare är en släckare lämpad för att släcka bränder i litiumjonbatterier, men fungerar även på material som plast och gummi. Behovet av lithiumsläckare ökar i takt med att elektronisk utrustning med laddbara batterier blir allt vanligare, som elcyklar, elscootrar m.m.

Brandfilt

Brandfilt är brandsläckningsutrustning som används för att släcka mindre bränder i exempelvis kläder, möbler eller på spisen. Filten ska vara minst 120 x 180 cm för att täcka det mesta av en människa. Brandfilten ska tydligt visa att den uppfyller den europeiska standarden SS-EN 186. Nackdelen med brandfilten är att den endast kan användas för att släcka mindre bränder.

Vi hjälper er att välja rätt brandsläckningsutrustning för era behov.

Krav på släckutrustning

Får en brandsläckare se ut hur som helst? Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finns det krav att släckutrustning i form av en brandsläckare ska vara röd för att enkelt kunna upptäckas. Brandsläckare för hemmabruk har inte samma färgkrav, däremot måste instruktionstexten kontrastera mot bakgrundsfärgen.

Andra krav för släckutrustning är standarden för underhåll av brandsläckare, SS 3656. I standarden finns rekommendationer för när släckaren ska underhållas och vilken typ av underhåll som ska göras vid service av en brandsläckare. Innehavaren ska genomföra en rutinkontroll av brandsläckaren, släckaren ska få underhåll av en serviceman och dessutom genomgå en verkstadskontroll med jämna intervaller.

En rutinkontroll ska genomföras cirka var tredje månad och då ska innehavaren kontrollera att:

 • Släckaren är placerad på avsedd plats.
 • Släckaren är synlig för alla.
 • Släckarens instruktionstext är vänd utåt och är fullt läsbar.
 • Släckaren är hel.
 • Släckarens eventuella tryckindikator visar rätt tryck.
 • Släckaren är plomberad.

Brandsläckaren ska också underhållas av en serviceman enligt tillverkarens rekommendationer och därefter bör släckaren underhållas årligen. Om släckaren står i en tuff miljö kan den behöva underhållas oftare. SafeTeam kan hjälpa ditt företag med kontroll och påfyllning av din brandsläckare. Vi kan också bistå dig med produkter som underlättar utrymning vid brand, brandlarm och rökluckor.

Var femte år (vätskesläckare) eller var tionde år (pulver- och koldioxidsläckare) bör släckaren ses över av en verkstad. Vid en verkstadsgenomgång demonteras brandsläckaren, töms och fylls på med nytt släckmedel.

Enligt Arbetsplatsens utformning 2020:1, 104§ finns krav på släckutrustning som innebär att arbetsplatser ska vara utrustade med de brandredskap som behövs för att släcka en brand. När ni väljer släckutrustning ska ni ta hänsyn till:

 • arbetsplatsens storlek, läge och hur den används
 • det största antal människor som arbetsplatsen är avsedd för och personernas förutsättningar (om någon/några har någon typ av funktionsnedsättning)
 • de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos de material, ämnen, produkter och utrustning som används på arbetsplatsen.

Ett annat krav för släckutrustning enligt Arbetsmiljöverket är att all släckutrustning som inte är automatisk ska vara lätt att komma åt och använda samt ska vara markerad med väl synliga skyltar.

 

SafeTeam erbjuder både släckutrustning och utbildning

Att personalen vet var utrustningen finns och hur den ska användas är minst lika viktigt som att ha tillgång till släckutrustning. Vi erbjuder både ett brett utbud av produkter för brandskydd och utbildning inom brandskydd för din personal. Kontakta oss för att få en partner i säkerhet som kan ta hand om allt från installation till utbildning, service och underhåll.

Punktsprinkler är en passande släckutrustning för miljörum | SafeTeam

Tips! Vi rekommenderar att sätta upp punktsprinkler/pulverbomb i små utrymmen som exempelvis soprum, förråd eller där brandfarlig utrustning förvaras. Sprinklern utlöses vid en hög temperatur och fördelar pulver eller släckvätska över branden.

Vanliga frågor om släckutrustning

 • Var finns det släckutrustning?

  Brandsläckningsutrustning ska finnas där det finns risk att en brand uppstår. Brandsläckare ska vara synligt utplacerade på arbetsplatsen och ha tydlig skyltning som visar var de finns.

 • Vilka krav ställs på släckutrustningen enligt säkerhetsreglerna?

  Enligt säkerhetsreglerna finns krav på att släckutrustning kontrolleras regelbundet av innehavaren, underhålls av en serviceman och lämnas in för genomgång hos en verkstad enligt tillverkarens rekommendationer.

 • Vilken släckutrustning erbjuder SafeTeam?

  SafeTeam i Göteborg erbjuder brandsläckningsutrustning i form av handbrandsläckare, punktsprinklers, brandposter och brandfiltar m.m. till företag, bostadsrättsföreningar och offentliga verksamheter i hela Region Väst.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Säkerhetstekniker svarar på frågor om brandskydd

Släckutrustning erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga brandskyddsexperter till dig inom kort.