Nödbelysning erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Nödbelysning och utrymningsskyltar visar vägen vid utrymning

Elavbrott i samband med brand får inte försvåra utrymningen. Därför ska det alltid finnas en nödbelysning som vägleder människor till säkerhet. Våra nödbelysningssystem består både av ledljus/nödljus och hänvisningsarmaturer.

 • Ledljus belyser utrymningsvägarna.
 • Hänvisningsarmaturer markerar utgångarna.

Dessa typer av nödbelysning hjälper till under evakueringen vid brand- och rökutveckling i en byggnad. Men nödbelysning fyller också en viktig funktion vid andra typer av faror, som skaderisk vid elavbrott, terrorhot, bombhot, rasrisk eller gasutsläpp.

Krav på nödbelysning

Nödbelysning och utrymningsskyltar gör att en utrymning vid brand kan ske snabbt och säkert. Utformning och placering av nödbelysning och utrymningsskyltar är reglerat av lagstadgade brandskyddskrav i BBR (Boverkets Byggregler) och från Arbetsmiljöverket och styrs även av europastandarden SS EN 1838:1999. Det är därför mycket viktigt att anlita en installatör med hög brandskyddskompetens så att all nödbelysning följer de krav som ställs och att nödljusarmaturer och skyltar blir korrekt projekterade, monterade och kontrollerade.

Nödbelysning: regler

För nödbelysning gäller regler som finns nedskrivna i BBR, men även regler från Arbetsmiljöverkets Arbetsplatsens utformning (AFS) gäller. Enligt BBR måste nödbelysning finnas i utrymningsvägar till byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning eller samlingslokal. I byggnader med fler än åtta våningsplan gäller också Boverkets regler för nödbelysning, där ska nödbelysning finnas i alla trapphus som används för utrymning.

Enligt AFS ska alla utrymningsvägar som kräver belysning för att säkerställa en trygg utrymning utrustas med nödbelysning som lyser upp tillräckligt vid strömavbrott. Ledljus och hänvisningsarmaturer ska också finnas i arbets- och förvaringslokaler där personalen är speciellt utsatt för risker om den ordinarie belysningen skulle gå sönder.

Hänvisningssarmatur ska markera var utrymningsvägarna är

Hänvisningsarmaturer är en nödbelysning som markerar en nödutgång. Det är gröna utrymningsskyltar med pil och piktogram, som är belysta eller genomlysta. De måste ha en batteritid på minst 60 minuter, då det är ett lagkrav att armaturen fortsätter lysa i 60 minuter vid strömbortfall.

Efterlysande utrymningsskyltar

Belysta hänvisningsarmaturer kan även kompletteras med efterlysande utrymningsskyltar. Det är en plåtskylt, försedd med en flourescerande yta som är synlig i såväl ljus som mörker. De belyses av dagsljus eller allmänbelysningen. Vid strömbortfall och plötsligt mörker fortsätter de att lysa under en begränsad tidsperiod.

Välj rätt hänvisningsarmatur

Vilken hänvisningsarmatur som ska väljas styrs av miljön i fastigheten. För ansträngda miljöer, exempelvis fuktiga eller dammiga lokaler, ska armaturer väljas som tål miljön. Det finns hänvisningsarmaturer som monteras i tak eller på väggen, enkelsidiga och dubbelsidiga.

Tänk på att även storleken på hänvisningsarmaturen måste vara anpassad till lokalen så att läsbarheten blir bra. I en större lokal krävs större armaturer än i en mindre lokal.

Vi hjälper er att välja rätt hänvisningsarmatur för er lokal och tar då även hänsyn till strömförbrukning och livslängd ー i vårt sortiment finns till exempel energisnåla alternativ som nödbelysning med LED.

Ledljus/nödljus belyser lokalen så att människor hittar till utrymningsvägarna

I en lokal ska det även finnas ledljus, ibland kallat nödljus. Det är en nödbelysning som normalt är släckt, men som tänds vid strömbortfall. Ledljus lyser då upp lokalen så att det inte blir helt mörkt och omöjlig att orientera sig. Utan ledljus i en mörk lokal skulle det vara svårt att hitta vägen för att kunna utrymma.

Plafond som kombinerar nödljus och allmänbelysning

Ibland kombineras nödljus med allmänbelysning. Vi säljer armaturer som vanligtvis fungerar som en vanlig lampa. Men skulle strömmen gå övergår den till strömförsörjning med ett batteri och fungerar då som nödljus. Ibland kan den passa bra av estetiska skäl, men vi erbjuder den även för att det är ett praktiskt val för allmänna utrymmen som trapphus, miljörum, källargångar och förråd.

Centralmatad nödbelysning för moderna fastigheter och nybyggen

Strömkälla till nödbelysning är ofta ett internbatteri. Men vi erbjuder även centralstyrda nödbelysningssystem, vilket är vanligt i moderna fastigheter och vid nybyggnation. Nödbelysningsarmaturerna kopplas då till en central strömförsörjningskälla, exempelvis placerad i ett elrum, som strömsätter samtliga nödbelysningsarmaturer i lokalen.

Övriga utrymningsskyltar, markeringar och dekaler

Utöver tydlig markering av utrymningsvägar finns det även krav på uppmärkning av andra brandskyddsrelaterade objekt och risker i en lokal. Det rör till exempel brandredskap och första-hjälpen-utrustning. Det kan även handla om vägledande markeringar för att visa väg till utrymningsväg. Vilka behov ni har av utrymningsskyltar hjälper vi er att fastställa, så att de följer rådande lagkrav för er lokal och er verksamhet.

Service av nödbelysning

Service och underhåll av alla typer av nödbelysning är viktig för att säkerställa dess funktion, och är kravställt i brandskyddsarbetet. Det finns nödbelysning med inbyggda självtestfunktioner som underlättar kontrollen.

Nödbelysning kontrolleras vid den årliga brandskyddskontrollen. I rutinen för kontroll och service av nödbelysningen ingår då batteribyten och funktionskontroll av utrymningsskyltarna. Vid renovering eller ombyggnation krävs också motsvarande kontroll. Kontakta oss på SafeTeam så hjälper vi er med rutinerna kring detta. Vi kan även hjälpa ert företag i Göteborg eller Region Väst med brandskydd och släckutrustning.

Nödbelysning | SafeTeam

Vanliga frågor om nödbelysning

 • Vad är skillnaden på nödljusarmatur och ledljusarmatur?

  Nödbelysning med ledljus belyser utrymningsvägarna så att människor hittar vägen ut. Hänvisningsarmaturer är gröna med pil och piktogram och markerar utgångarna.

 • Hur ofta måste nödbelysning kontrolleras enligt gällande brandskyddskrav?

  En gång om året, samt vid förändringar i lokalen.

 • Vem är ansvarig för nödbelysningsarmaturerna i en fastighet?

  Fastighetsägaren.

 • När krävs nödbelysning?

  Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska nödbelysning göra det möjligt att utrymma en lokal på ett säkert och effektivt sätt, även vid strömavbrott. Nödbelysning är ett krav i utrymningsvägar till byggnader som huserar hotell, vårdanläggning eller samlingslokal. Nödbelysning ska också finnas i samtliga trapphus som används för utrymning och har fler än åtta våningsplan. Boverkets och Arbetsmiljöverkets regler för nödbelysning är tvingande.

  Nödbelysning har som krav att inte slockna i de delar av byggnaden som inte ingår i den brandcell där branden pågår. Enligt regler för nödbelysningsarmatur ska skylten vara utformad som gröna fält med vita symboler som lätt kan uppmärksammas och ska vara belyst.

 • Hur många minuter ska en nödbelysning lysa?

  Det finns olika typer av nödbelysning, som ledljus som hjälper människor att hitta till utrymningsvägarna och hänvisningsarmaturer som visar var utgångarna är. För att evakueringen ska kunna ske tryggt och säkert är det ett krav att nödbelysning ska kunna lysa i minst 60 minuter. I normala fall drivs nödbelysning med LED precis som en vanlig lampa, men om strömmen går får er nödbelysning ström från ett batteri (internbatteri). Det finns även centralstyrda nödbelysningssystem som är kopplade till en central strömförsörjningskälla i byggnaden.

 • Vad är nödbelysning med piktogram?

  Nödbelysning med piktogram är en hänvisningsarmatur som visar var du hittar nödutgången. Den gröna skylten kan antingen vara belyst eller vara en nödbelysning som är genomlyst. Skylten ska finnas i områden som är svåra att orientera sig i som till exempel källare och garage större än 50 kvadratmeter.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Nödbelysning erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga medarbetare till dig med ett upplägg som passar just din verksamhet.