Dörrförstärkningar erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Dörrförstärkningar ger inbrottssäkra dörrar

Era dörrar ska naturligtvis skydda er från inbrott. På en optimal säkerhetslösning ger dörrarna även brandskydd, ljud- och luktisolering samt smälter in väl i övrig arkitektur.

Med vår gedigna säkerhetskunskap kring dörrmiljöer kan ni lita på att era dörrar får den höga säkerhet som eftersträvas.

Dörrförstärkning

Entrédörrar och bakdörrar är ofta utsatta angreppsmål. Genom att förstärka dessa dörrar förbättras inbrottsskyddet betydligt.

Förstärk era befintliga dörrar

Professionella dörrförstärkningar gör att ni kan behålla gamla dörrar, istället för att byta till nya. Många gånger kan en hög säkerhetsnivå uppnås genom att reparera och byta ut det som är slitet. En ekonomisk och miljömässig vinst!

Dessutom kanske ni vill behålla de äldre dörrarna av estetiska skäl.

Dörrförstärkningar skapar en negativ brytvinkel

En dörrförstärkning genererar en negativ brytvinkel. Det försvårar avsevärt åtkomst mellan dörr och dörrkarm. En sådan förstärkning kan installeras både på utåt- och inåtgående dörrar.

Vi har egentillverkade förstärkningsplåtar som är framtagna efter många års professionell utprovning.

Det kan löna sig att förstärka och reparera svaga dörrar, istället för att byta till nya. Resultatet blir t.o.m. ofta starkare!

Dörrförstärkning på dörrar ökar skyddet mot inbrott | SafeTeam

 

 

Dörreparationer

För att förlänga era dörrars livslängd är det viktigt med återkommande översyn och service. Eftersom vi har hela dörrmiljön som arbetsområde kan vi reparera både låsning, gångjärn, dörrstängare och själva dörren på samma gång.

Vi reparerar alla typer av dörrar:

  • Säkerhetsdörrar
  • Trädörrar
  • Ståldörrar
  • Aluminiumdörrar

Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar ger ett mycket starkt skydd. De monteras ofta som lägenhetsdörrar eller till företags bakdörrar, där det krävs extra starkt inbrottsskydd.

Säkerhetsdörrar skyddar även mot lukt, oljud och brand

Samtidigt som säkerhetsdörrar förstärker det fysiska inbrottsskyddet hindrar de även lukt och oljud från att ta sig in, samt står emot brand. Läggs en kraftig flerpunktslåsning till dörren har ett mycket starkt inbrottsskydd skapats.

Montage av säkerhetsdörrar är av största vikt

För att säkerhetsdörrar ska komma till sin fulla rätt krävs ett professionellt montage, med rejäla infästningar i väggen. Ibland krävs även väggförstärkningar så att dörren sitter fast ordentligt.

Både säkert och snyggt

Säkerhetsdörrarnas utseende anpassar vi efter önskemål och fastighetens arkitektur. Vi kan också återskapa dörrarnas originalutseende från den tidsepok då huset byggdes. På så sätt kan ni få tidsenliga dörrar utan att kompromissa med säkerheten.

Vi levererar säkerhetsdörrar i alla säkerhetsklasser, upp till den högsta, klass 4.

Säkerhetsdörrar av stål

Säkerhetsdörrar av stål lämpar sig ofta för företags bakdörrar och i miljöer där man vill skydda särskilt stöldbegärlig egendom, t.ex. i serverrum, datahallar och på institutioner.

Säkerhetsdörrar med träfanér

Där höga estetiska krav ställs på dörrar passar säkerhetsdörrar med träfanér. Dessa kan fås med äkta träfanér i både dörr och foder.

Detta verkar intressant! Jag vill veta mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.
Dörrförstärkningar erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.