Stöld- och brandsäkra kassaskåp

Er mest värdefulla egendom kräver en säker förvaring. Det är viktigt att ni har ett kassaskåp som är avsett för ändamålet och som är godkänt av exempelvis försäkringsbolag. SafeTeam har över 50 års erfarenhet av säkerhet och vi hjälper er att välja ett kassaskåp som både är brandsäkert och köper ert företag värdefull tid om tjuven är framme. Kontakta oss om ni behöver kassaskåp i Göteborg, Stockholm, Malmö eller i övriga Sverige. Vi erbjuder allt från personlig rådgivning till försäljning, montering och underhåll.

Vad är ett kassaskåp?

Kassaskåp är ett samlingsnamn för olika typer av värdeförvaringsenheter, som exempelvis värdeskåp, dokumentskåp, säkerhetsskåp/vapenskåp, datamediaskåp och arkivskåp. Det finns även vissa specialskåp, som till exempel deponeringsskåp, serverskåp och nyckelhanteringsskåp.

Det finns också inbrottsfördröjande och brandskyddande värdeförvaringsskåp. Dessa är oklassade och kvaliteten varierar.

Vi erbjuder både nya och begagnade kassaskåp för värdeförvaring av en mängd olika typer, storlekar och fabrikat. Vi utför även kassaskåpsöppningar om ni får problem med låset till ert skåp.

 

Att tänka på vid köp av kassaskåp

Ett kassaskåp är den absolut säkraste platsen för förvaring av värdefull egendom. Innan ni köper ett inbrottssäkert skåp finns dock en del att fundera över.

Fem frågor att tänka på:

 • Vilka krav har företagets försäkringsbolag?
 • Vad ska ni förvara i det stöldsäkra skåpet?
 • Får skåpet plats i hissen eller måste det lyftas in i lokalen med kranbil?
 • Är skåpet tillräckligt stort för det som ska förvaras inuti?
 • Går skåpet att bulta fast i golvet?

Behöver ni hjälp med valet av kassaskåp? Hör av dig till oss idag.

Ett kassaskåp som är både inbrotts- och brandsäkert håller kontanter, guld och värdehandlingar i tryggt förvar.

Viktigt att känna till gällande klassning av kassaskåp

Det är viktigt att alltid välja ett testat och klassificerat skåp för ändamålet. Ofta finns det krav från myndigheter och försäkringsbolag gällande förvaring. Beroende på vilken verksamhet ni bedriver och vilka föremål och värden ni förvarar ser kraven olika ut.

Svenska försäkringsbolag hänvisar ofta till olika klassningar när det gäller förvaring av kontanter, guld och annan värdefull egendom. Även privatpersoner kan få krav från försäkringsbolag om man har ett högt lösöre i hemmet som är stöldbegärligt.

Inbrottssäkra kassaskåp

Klassade kassaskåp är tillverkade enligt godkända normer och har genomgått oberoende utförda tester. Värdeförvaringsskåp med certifierat inbrottsskydd har även godkända lås.

Brandsäkra kassaskåp

Att ett kassaskåp är brandsäkert innebär att innehållet skyddas mot brand en viss tid. Vilket brandskydd ett kassaskåp ger, mäts i antal minuter. Tidskraven är olika beroende på vilket innehåll som kassaskåpet ska skydda – papper eller datamedia. Tiden anges i 30, 60, 90 eller 120 minuter.

För papper får innertemperaturen inte överstiga 175 grader och anges i 30P, 60P, 90P eller 120P.

För datamedia får innertemperaturen inte överstiga 50 grader och anges i 60DIS eller 120DIS, alternativt UL60 eller UL120.

Det finns olika standarder och testinstitut för brandklassning. För att kunna vara förvissad om att ett kassaskåp är brandsäkert och att brandklassningen är pålitlig ska brandtest ha utförts enligt någon av de etablerade normerna.

Titta alltid på insidan av dörren vad som står på klassningsskylten. För att skåpet ska vara godkänt ska det ha en europanorm eller svensk klassning. Finns det ingen skylt på insidan är ert kassaskåp inte brandsäkert.

Godkända klassningar av inbrottssäkra kassaskåp i Sverige:

 • SS 3492 – Svensk standard för inbrottstest av säkerhetsskåp
 • EN 1143-1 – Europanorm för värdeskåp, klassning anges i Grade 0 (lägre inbrottsskydd) upp till Grade 7 (högt inbrottsskydd)
 • EN 1143-2 – Europanorm för deponeringsskåp
 • EN 14450 – Europanorm för stöldskyddsskåp, klassning anges i S1 (lägre inbrottsskydd) eller S2 (högt inbrottsskydd).

Det finns även andra godkända klassningar på gamla skåp. Vi kan hjälpa dig att avgöra hur stort värde skåpet är godkänt för.

Godkända klassningar av brandsäkra kassaskåp i Sverige:

 • NT Fire 017 (Skandinavisk standard för brandtest)
 • UL (Amerikanskt brandtest)
 • EN 1047-1 (Europanorm för brandtest)
 • EN 15659 (Europanorm för brandtest)

Kassaskåp med klassat inbrottsskydd

Vi erbjuder en mängd olika typer av kassaskåp med certifierat och klassat inbrottsskydd.

Värdeskåp

Värdeskåp – stöld- och brandskydd för mycket höga värden

Värdeskåp är ett kassaskåp med mycket starkt stöld- och brandskydd. De används vid förvaring av mycket höga värden, såsom kontanter, juveler, guld, värdehandlingar och huvudnycklar. Värdeskåp kan fås med nyckellås alternativt kodlås i en mängd olika varianter beroende på behov och verksamhet.

Läs mer om värdeskåp

Inbrottsskydd: Värdeskåp har ett klassat inbrottsskydd enligt EN 1143-1 med olika Grade (1-7). Ju högre Grade desto högre försäkringsbelopp är värdeskåpet klassat för.
Brandskydd: Oftast har värdeskåp ett klassat brandskydd.

Vapenskåp

Vapenskåp – skåp för vapenförvaring

Vapen och ammunition hos exempelvis skytteklubbar måste vara skyddade i godkända vapenskåp. Vapen är både värdefulla och farliga. Därför är kraven speciella för denna typ av skåp.

Inbrottsskydd: Polisen kräver inbrottsklassade vapenskåp enligt SS 3492. Vid förvaring av många vapen ökar kraven. Värdeskåp med inbrottsklassning EN 1143-1 Grade 3 är då ett minimikrav.
Brandskydd: Vapenskåp har oftast inget brandskydd.

Kassaskåp från Robur: Stöldskyddsskåp

Stöldskyddsskåp – skydd av stöldbegärlig egendom

Stöldskyddsskåp används för skydd av stöldbegärlig egendom, men har något lägre inbrottsskydd än säkerhetsskåp. Stöldskyddsskåp används mestadels av privatpersoner som vill ha ett bra inbrottsskydd, men som inte har ett försäkringskrav.

Inbrottsskydd: Stöldskyddsskåp inbrottsklassas enligt EN 14450.
Brandskydd: Stöldskyddsskåp har oftast även ett klassat brandskydd.

Elektroniskt nyckelhanteringsskåp

Elektroniska nyckelhanteringsskåp – säker nyckelförvaring och kontroll på in- och utlämning av nycklar

I verksamheter där många nycklar hanteras ställs extra höga krav på nyckelkontroll. Exempelvis gäller det fastighetsbolag, hemtjänst, äldreboenden, sjukhus och industri. Elektroniska nyckelskåp finns i många olika storlekar och modeller. De kan styras med kodlås eller nyckelbrickor och det finns möjligheter till integration med passersystem.

Med ett elektroniskt nyckelskåp kontrolleras både utlämning och inlämning av nycklar automatiskt. Man kan begränsa tillgång till nycklarna med olika behörigheter för olika personer, och med olika tidsangivelser. Man kan programmera in när en nyckel måste vara tillbakalämnad och kommer den inte tillbaka så larmar systemet. Huvudnycklar kan endast hämtas ut efter godkännande av chef eller förvaltare. Historik loggas så att man kan se i efterhand vem som har hämtat ut vilken nyckel, och när.

Läs mer om nyckelskåp med kodlås

Inbrottsskydd: Elektroniska nyckelskåp finns med inbrottsklassning enligt SS 3492. De flesta nyckelhanteringssystem är dock oklassade.
Brandskydd: Inget brandskydd

Deponeringsskåp

Deponeringsskåp – säker deponering av kontanter

Deponeringsskåp är avsedda för säker värdehantering av kontanter i exempelvis butiker. I deponeringsskåpen kan personal släppa ner kontantkassor utan att öppna kassaskåpet. Det deponerade innehållet förvaras säkert tills behörig personal (t.ex. butikschef eller värdetransportör) öppnar skåpet med nyckel eller kod. Deponeringsskåp har även skydd så att innehållet inte går att ”fiska upp” genom inkastet. Det finns även mindre s.k. deponeringsboxar/sedelboxar som är lätta att placera ute i kassan i butiken. Dessa är dock oklassade och ska låsas in när kassan är obemannad.

Inbrottsskydd: Deponeringsskåp har ett klassat inbrottsskydd enligt EN 1143-2.
Brandskydd: Inget brandskydd

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp – skydd av stöldbegärlig egendom

Säkerhetsskåp har ett mycket starkt inbrottsskydd. De är avsedda för att skydda stöldbegärlig egendom såsom sekretesshandlingar, narkotiska preparat, tobak, alkohol, elektronik, nycklar, vapen och mindre kontantkassor.

Inbrottsskydd: Säkerhetsskåp har ett klassat inbrottsskydd enligt SS 3492.
Brandskydd: Säkerhetsskåp är inte brandklassade.

Olika typer av säkerhetsskåp:

Nyckelskåp ger säker förvaring av nycklar. De finns som säkerhetsskåp med ett klassat inbrottsskydd. Till nyckelskåpen finns det olika inredningar att välja mellan som gör förvaringen av nycklar smidig.

Serverskåp skyddar datorer och datorservrar. Ofta är de utrustade med fläktar, dammfilter och indraget eluttag.

Laptopskåp är avsedda att skydda bärbara datorer och finns i olika storlekar. Ofta är de utrustade med indraget eluttag så att datorerna kan laddas vid förvaring.

Kassaskåp med klassat brandskydd

Behöver ni ett kassaskåp som är brandsäkert? Vi erbjuder en mängd olika typer av inbrottssäkra skåp med klassat brandskydd.

Dokumentskåp/arkivskåp

Dokumentskåp och arkivskåp – brandsäker förvaring av pappersdokument

Dokumentskåp och arkivskåp skyddar från brand och är avsedda för förvaring av pappersdokument. Det kan exempelvis vara ritningar, avtal eller bokslut, i pärmar eller hängmappar.

Arkivskåp kan även kallas för hängmappskåp eller vertikalskåp. Dessa skåp kan fås med nyckellås alternativt kodlås beroende på behov och verksamhet.

Inbrottsskydd: Inget klassat inbrottsskydd
Brandskydd: Oftast 60-120 minuter (60P-120P)

Datamediaskåp

Datamediaskåp – brand- och vattenskyddad förvaring av elektronik och dataminnen

Datamediaskåp används för säker förvaring av exempelvis hårddiskar, minneskort, CD- och DVD-skivor, fotografier och diabilder. Det finns också datamediaboxar med USB-port som fungerar som en lättillgänglig, men samtidigt brand- och vattenskyddad, hårddisk som är lätt att koppla in till datorn.

Inbrottsskydd: Inget klassat inbrottsskydd
Brandskydd: Ja, oftast 60 minuter, klassade enligt UL eller NT Fire.

Inbrottsfördröjande och brandavskiljande skåp

Vi erbjuder även enklare varianter av skåp för förvaring utan krav på klassat inbrottsskydd.

Värdeskyddsskåp/värdeförvaringsskåp/inbrottsfördröjande skåp

Värdeskyddsskåp/ värdeförvaringsskåp/ inbrottsfördröjande skåp med oklassat inbrottsskydd

Ett värdeskyddsskåp, även kallat värdeförvaringsskåp, ger ett inbrottsfördröjande skydd åt egendom av mindre värde. De passar i lokaler där många personer rör sig för att inte locka till stöld. Värdeskyddsskåp ska ej förväxlas med värdeskåp. Värdeskåp har ett högre och klassat inbrottsskydd, till skillnad från värdeskyddsskåp/ värdeförvaringsskåp/ inbrottsfördröjande skåp.

För er som inte har något försäkringskrav men önskar ett enklare inbrottsskydd finns oklassade värdeförvaringsskåp i många varianter, t.ex. hotel safe, nyckelskåp, serverskåp, deponeringsskåp och deponeringsboxar.

Inbrottsskydd: Oklassat inbrottsskydd, inga godkända tester har utförts, inbrottsskyddet varierar mycket mellan olika fabrikat och modeller.

Brandavskiljande kassaskåp

Brandavskiljande skåp – brandsäker förvaring av brandfarliga vätskor och kemikalier

Brandavskiljande skåp kallas ibland för kemikalieskåp. Det finns krav på brandavskiljande skåp vid förvaring av brandfarliga vätskor, så som olja, kemikalier, färg och sprayburkar. Behoven finns ofta i matbutiker, industrier, bensinstationer och verkstäder.

Inbrottsskydd: Inget inbrottsskydd
Brandskydd: Brandavskiljande

Kassalåda för kontanthantering

Kassalådor – för kontanthantering i kassan

Vi erbjuder även kassalådor för kontanthantering i butiker. Det finns kassalådor som kan anslutas till alla vanligt förekommande butiksdatasystem.

Inbrottsskydd: Inget inbrottsskydd
Brandskydd: Inget brandskydd

Lås till kassaskåp

Det finns många lås för kassaskåp, både nyckellås och elektroniska kodlås. Kodlås är ett bättre alternativ då flera personer använder samma kassaskåp. Man slipper risken med borttappade nycklar. Elektroniska lås kan även förses med tidsfördröjning vid öppning, möjlighet att se händelseloggar i efterhand, överfallslarm kopplat till larmcentral, tvåanvändaröppning m.m. Det kan även förses med tidlås så att skåpet inte går att öppna under vissa tidpunkter, t.ex. utanför ordinarie arbetstid.

Vi säljer nyckellås och kodlås till nästan alla förekommande fabrikat av stöldsäkra skåp på marknaden.

 

Fastbultning av kassaskåp

För att mindre kassaskåp, som väger under 1 ton, ska få tillräckligt högt inbrottsskydd är det viktigt att de är korrekt förankrade i golv eller vägg. Vid ett inbrott är det annars enkelt för tjuven att bära med sig hela kassaskåpet inklusive det värdefulla innehållet.

Beställer du kassaskåp av oss ser vi till så att både skåp och montage lever upp till gällande krav. Vi hjälper er med både frakt, intransport och fastbultning av kassaskåp i Göteborg och övriga Sverige.

 

Öppning av kassaskåp

Om låset krånglar, eller om ni får problem att öppna ert skåp av någon annan anledning, erbjuder vi akutservice för värdeförvaringsenheter. Vi utför kassaskåpsöppning av alla kända fabrikat och har samarbete med värdeförvaringstekniker runt om i landet.

 

Kassaskåp av kända fabrikat

SafeTeam erbjuder kassaskåp av de flesta större fabrikat på marknaden för säker värdeförvaring, exempelvis:

 • Alticon
 • Diplomat
 • Hadak
 • Håbeco
 • Nivex
 • Nordsec
 • Profsafe
 • Rosengrens
 • Robur Safe
 • Scandinavian Safe
 • Topsafe

Effektiv värdeförvaring med SafeTeam

Behöver ni ett kassaskåp som är brandsäkert eller som främst står emot inbrott? I valet av kassaskåp är det viktigt att er värdeförvaring lever upp till era behov och säkerhetskrav. Dessa kan variera kraftigt beroende på situation. Är ni osäkra vilken typ av stöldsäkert skåp ni behöver? Kontakta SafeTeam så berättar vi mer om vår värdeförvaring och hjälper er hitta rätt kassaskåp med rätt klassificering och säkerhetsnivå för era behov. Vi kan också hjälpa ert företag med inbrottsskydd som till exempel okrossbart glas, dörrförstärkningar, jalusier och lås.

Vanliga frågor om kassaskåp

 • Vilket kassaskåp är bäst?

  Ett kassaskåp som är brandsäkert eller endast står emot inbrott – vilket skåp som är bäst för ert företag beror helt på vad ni har för behov. Kontakta oss så gör vi en behovsanalys. Vi erbjuder ett brett sortiment av kassaskåp i Göteborg, Stockholm, Malmö och levererar till många andra svenska städer. SafeTeam hjälper er med allt från rådgivning till försäljning, montering, underhåll, fastbultning i golvet och underhåll.

 • Jag får inte upp mitt kassaskåp, vad ska jag göra?

  Om du har tappat bort nyckeln, glömt koden eller om låset kärvar – kontakta en expert. 

  Vi kan hjälpa dig att öppna kassaskåp av alla kända fabrikat som till exempel:

  • Rosengrens
  • Robur
  • Håbeco
  • Profsafe
  • Nivex
  • Hadak
  • Diplomat.
 • Var köper man ett kassaskåp?

  Du kan köpa kassaskåp i Göteborg, Stockholm, Malmö  ja, i hela Sverige. Välj ett säkerhetsföretag som SafeTeam så hjälper vi dig att hitta ett skåp som passar dina behov.

  Fundera på detta innan köp:

  • Vad ska jag förvara i kassaskåpet?
  • Hur stort är föremålet/föremålen jag ska förvara?
  • Är det viktigt att mitt kassaskåp är brandsäkert?
  • Vilka krav har försäkringsbolaget på skåpet?
  • Kan jag få in skåpet i hissen eller behöver det lyftas in genom fönstret?
 • Hur säkert är ett kassaskåp?

  Ett kassaskåp kan vara brandsäkert och/eller inbrottssäkert. Godkända klassningar gällande inbrottssäkra kassaskåp i Sverige är:

  • SS 3492
  • EN 1143-1
  • EN 1143-2
  • EN 14450

  Godkända klassningar gällande brandsäkra kassaskåp i Sverige är:

  • NT Fire 017
  • UL
  • EN 1047-1
  • EN 15659
 • Hur byter man kod på ett kassaskåp?

  Hur man går tillväga för att byta kod på kassaskåpet beror på vad det är för märke och modell. Har du tappat bort manualen kan du vända dig till SafeTeam för att få hjälp med kodbyte eller kassaskåpsöppning.

 • Hur fungerar ett kassaskåp?

  Ett kassaskåp är utformat för att det ska vara mycket svårt för obehöriga att öppna. Värdeskåp är en typ av kassaskåp och de är ofta tillverkade i armerad betong eller av härdade metallplattor. Hur pass inbrottssäkert ett kassaskåp är anges enligt standarden EN 1143-1 eller EN 1143-2.

 • Är ett kassaskåp brandsäkert?

  Det finns olika typer av kassaskåp och vissa skåp skyddar innehållet både mot inbrott och brand. Du ser att ett kassaskåp är brandsäkert om det är märkt med standarden NT Fire 017. Ska du förvara papper eller datamedier i kassaskåpet? Håll koll på märkningarna 30P, 60P, 90P, 120P alternativt 60DIS och 120DIS. Siffran står för de antal minuter som skåpets innehåll skyddas mot skadliga temperaturer, medan “P” står för papper och “DIS” syftar på datamedia.

 • Varför ska man välja ett kassaskåp?

  Ett värdeskåp är den absolut säkraste platsen för förvaring av kontanter, guld, ädelstenar, huvudnycklar och värdehandlingar. Skåpet har ett klassat inbrottsskydd enligt standarden EN 1143-1 och skyddet mäts i Grade (1-7). Ju högre Grade, desto säkrare kassaskåp.

 • Vad innebär SSF 3492?

  Är ditt säkerhetsskåp märkt med standarden SSF 3492 innebär det att skåpet har ett visst inbrottsskydd och att låset inte går att manipulera. Det innebär inte att kassaskåpet är brandsäkert. Vill du säkerställa att ditt skåp är brandsäkert leta efter ett märkningen NT Fire 017.

 • Jag har ett Diplomat 60 och en tresiffrig kod med nyckel men kan inte förstå hur man ska vrida upp det. Hur gör man?

  Vid ett sådant skåp ska du testa följande: Vrid 4 varv åt höger, stanna på första siffran i koden. Vrid sedan 3 varv åt vänster, stanna på andra siffran i koden. Vrid sedan 2 varv åt höger, stanna på sista siffran i koden.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan.

Säkerhetstekniker svarar på frågor

Intresserad av kassaskåp?

Det är viktigt att du får rätt kassaskåp för ditt ändamål. Fel skåp gör att dina försäkringsvillkor inte gäller. Vi är experter på kassaskåp och kan guida dig rätt. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.