Elektromekaniska låssystem – vanliga nycklar med elektroniska fördelar

I elektromekaniska låssystem har man, precis som namnet säger, kombinerat mekaniska och elektroniska funktioner i samma cylindrar. Man låser upp med hjälp av mekanik, men behörigheten hos nycklarna styrs elektroniskt i elektromekaniska låssystem.

Som användare märker man ingen skillnad mellan ett vanligt mekaniskt låssystem och elektromekaniska låssystem. Man låser upp dörren med en nyckel som förs in i en cylinder. Men utöver att själva nyckeln rent mekaniskt måste passa i cylindern, måste även ett datachip i nyckelns grepp ha rätt elektroniska kod. Annars går det inte att låsa upp. Detta möjliggör exempelvis spärrning av borttappade nycklar.

Ett utmärkt mellanalternativ

Elektromekaniska låssystem är ett passande mellanalternativ för er som inte har behov av ett passersystem fullt ut, men som önskar fler elektroniska fördelar än vad ett traditionellt mekaniskt låssystem kan ge. Det ligger också prismässigt mellan passersystem och mekaniska låssystem vid installation.

 ILOQ elektromekaniska låssystem | SafeTeam

Elektromekaniska låssystem är säkert

Ur en säkerhetssynpunkt finns det många fördelar med elektromekaniska låssystem.

Borttappade nycklar kan enkelt spärras

Borttappade nycklar i mekaniska låssystem är ett säkerhetsproblem. När nycklar tappas bort krävs låsbyte för att återuppnå säkerheten igen.

Problem uppstår dock när lägenhetsnycklar fungerar till fler dörrar än den enskilda lägenheten, exempelvis tvättstuga och förråd. Ofta är det inte ekonomiskt försvarbart att byta ut dessa lås varje gång en lägenhetsnyckel försvinner. Trots låsbyte i lägenheten fungerar alltså den borttappade nyckeln fortfarande till dessa gemensamma utrymmen. I fel händer kan det leda till källarinbrott och andra olaga intrång.

I elektromekaniska låssystem kan ni enkelt spärra borttappade nycklar och dessa problem elimineras helt.

Tillträdet kan styras och följas upp i efterhand

Tillträdet i elektromekaniska låssystem kan styras så att passering endast kan ske under vissa dagar eller under vissa tider på dygnet. Det underlättar exempelvis när hantverkare ska få tillfälligt tillträde till en fastighet. Ni kan då lämna ut en nyckel som endast fungerar under den tid hantverksarbetet pågår.

Ni kan även se händelseloggar där det framgår vem som har passerat var, och när. Detta kan vara till stor nytta vid t.ex. källarinbrott eller andra incidenter ni vill följa upp.

Dubbel verifiering ger dubbel säkerhet

I elektromekaniska låssystem verifieras låsning av en dörr på två sätt. Nyckeln måste passa rent mekaniskt i dörrens låscylinder. Nyckelns datachip, som bär på den elektroniska koden, måste också matcha med en kod i låscylinderns chip. Bara då kan dörren låsas/låsas upp.

Vitsen med detta är att det blir så gott som omöjligt att göra otillåtna nyckelkopior eller att manipulera låsen elektroniskt. Dubbel verifiering ger dubbel säkerhet!

Säker drift

Elektromekaniska låscylindrar drivs med batterier (ASSA CLIQ och Kaba Elolegic). Batterierna har lång livslängd och låsen varnar i god tid innan ett batteribyte krävs. Batteribytet är enkelt och ni kan utföra det själva. Har ni ingen personal med det ansvaret, eller bara vill slippa tänka på det, erbjuder vi serviceavtal. Då gör vi regelbundna servicebesök där funktionstest av hela låssystemet ingår samt förebyggande batteribyten.

Det finns även elektromekaniska låssystem som inte drivs med batterier (iLOQ). De genererar istället ström av rörelseenergin som uppstår när nyckeln förs in i låset. Här krävs varken batterier eller kablar.

Fördelar med elektromekaniska låssystem

 • Enkelt att spärra borttappade nycklar
 • Lättare att anpassa och förändra än mekaniska låssystem 
 • Lägre installationskostnad än passersystem
 • Möjligt att styra tillträdet utifrån tid
 • Lätt att ge tillfälligt tillträde till lokaler, exempelvis åt hantverkare
 • Möjligt att se händelseloggar (vem har passerat var, och när)
 • Kan integreras med mekaniska låssystem
 • Kan integreras med passersystem
elektromekaniska-las-iloq-c10s.10

Elektromekaniska låssystem är kostnadseffektivt

Ur ekonomiskt perspektiv är det ibland idealiskt med elektromekaniska låssystem. Man kan utnyttja många fördelar som elektroniken ger, men få ner kostnaden genom att bibehålla mekaniken i de dörrar där behoven av elektronik är mindre.

Lägre installationskostnad än passersystem

Vid installation av passersystem krävs kabeldragning mellan en kortläsare vid dörren och centralenheten, som kommunicerar med en server där passersystemets databas finns lagrad.

Elektromekaniska låssystem kräver inga sådana kabeldragningar. Uppdateringar i systemet görs på plats vid dörren med hjälp av en portabel programmeringsenhet. Alternativt överförs informationen till läsarna via chipet i nycklarna varje gång någon använder sin nyckel i låset.

Mer flexibelt än mekaniska låssystem

Till skillnad från mekaniska låssystem är det enkelt att göra förändringar i ett elektromekaniskt låssystem. Genom att ändra programmeringen i låssystemet kan samma låscylinder återanvändas om behoven förändras. Därmed slipper ni kostsamma låsbyten.

Exempelvis kan byggarbetsplatsens byggcylindrar lätt programmeras om till lokalcylindrar. När behovet i lokalen ändras kan cylindrarna ändras om igen till slutcylindrar för de boende i lägenheterna.

Mekaniska och elektromekaniska låscylindrar i samma låssystem

Ofta är behovet av elektroniska låsfunktioner större i vissa dörrar än i andra. Fördelen med elektromekaniska låscylindrar är att de kan kombineras med vanliga mekaniska låscylindrar i ett och samma låssystem, med samma nycklar (exempelvis ASSA CLIQ och Kaba Elolegic). Det blir då en kostnadseffektiv lösning.

Passar i vanliga låshus

Elektromekaniska låscylindrar monteras i vanliga låshus och ingen åverkan behöver göras på dörren. (ASSA CLIQ och iLOQ) Montering i samma typ av låshus underlättar även då ni vill kombinera elektromekaniska lås med vanliga mekaniska lås.

Investera i elektromekaniska låssystem idag

Vi erbjuder smarta och flexibla helhetslösningar där vi hjälper dig från start till slut med projektering och planering, leverans och installation, samt löpande underhåll. Kontakta oss idag för mer information om alla fördelar med elektromekaniska låssystem för din fastighet.

Vi erbjuder elektromekaniska låssystem av följande fabrikat:

 • iLOQ
 • ASSA CLIQ
 • Kaba Elolegic

Vill du få en offert?

Vill du få en offert på elektromekaniska lås? Eller har du en fråga eller fundering som vi kan hjälpa dig med?

Besvara formuläret nedan för att komma i kontakt med oss. Vi hjälper dig gärna!