Mekaniska låssystem – när ni vill låsa med helt vanliga nycklar

Det traditionella grundskyddet i en inbrottssäker fastighet är ett mekaniskt låssystem. Låsen styrs då helt mekaniskt med vanliga nycklar.

Vi erbjuder juridiskt kopieringsskyddade låssystem med skydd mot dyrkning, borrning och otillåten nyckelkopiering.

Nycklar och cylindrar i mekaniska låssystem

Ett låssystem är uppbyggt med ett antal låscylindrar med tillhörande nycklar. Mekaniska låssystem kan vara gruppindelade på flera nivåer, med huvudnycklar, grupphuvudnycklar och nycklar som endast fungerar i enskilda låscylindrar. På så sätt styrs tillträdet i en fastighet.

mekaniska-las-kaba-pextra+

Cylinderlås

Ett cylinderlås låses med nyckel från utsidan och vanligtvis med vred från insidan. Nyckeln påverkar ett antal stift inne i cylindern som styr låsmekanismen.

Har en nyckel till ett cylinderlås försvunnit kan vi lägga om cylindern åt er. Det blir ibland enklare och mer kostnadsbesparande jämfört med utbyte till en helt ny cylinder. En omläggning av cylinder innebär att vi byter ut stiften i cylindern och ersätter de gamla nycklarna med nya.

 

Låshus från ASSA, FAS 309

Tillhållarlås

Tillhållarlås används ofta som extralås för att uppnå en godkänd låsenhet. Det låses upp med nyckel, både från in- och utsidan av dörren. Nyckeln trycker upp ett antal tillhållare som styr låsmekanismen direkt.

Tillhållarlås ingår inte i ett låssystem. Varje tillhållarlås är unikt, med unika nycklar, och samverkar inte med några andra nycklar eller lås.

Cylinderlås kallas även för:

 • Yalelås (Det uppfanns av Linus Yale.)
 • Patentlås

 

Tillhållarlås kallas även för:

 • Överlås eller underlås
 • 7-tillhållarlås (nyckeln vrids två varv)
 • 9-tillhållarlås (nyckeln vrids ett varv)
 • Polislås
 • Nyckelhålslås

Tvåfunktionslås med hemmabekväm och bortasäker låsning

Ett tvåfunktionslås är ett mekaniskt lås som fungerar på olika sätt beroende på hur man låser det.

När man är hemma använder man vredet på insidan för att låsa och låsa upp. Det kallas hemmabekväm låsning och är också det mest utrymningssäkra alternativet. Om det börjar brinna behövs ingen nyckel för att ta sig ut.

När man går hemifrån och låser dörren från utsidan kan man välja hur man vill låsa – hemmabekvämt eller bortasäkert. Vid bortasäker låsning sätts vredet på insidan ur funktion. Vitsen med bortasäkert läge är att en inbrottstjuv som brutit sig in genom ett fönster inte ska kunna öppna ytterdörren inifrån. Det är oftast krångligare att transportera ut tjuvgods genom ett krossat fönster än genom ytterdörren. Bortasäker låsning försvårar på så sätt tjuvens flyktväg.

På många cylinderlås finns en knapp på låsstolpen. Den person som sist går hemifrån ska trycka ner denna knapp. Då sätts vredet på insidan ur funktion och man har en bortasäker låsning. Är man inte sist hemifrån låter man helt enkelt bli att använda knappen.

Exempel på tillträdesstyrning i mekaniska låssystem:

 • I cylindern som sitter i entrédörren fungerar alla nycklar.
 • I cylindern som sitter i källardörren fungerar de lägenhetsnycklar som har tillhörande källarförråd, samt servicenyckel och huvudnyckel.
 • I cylindern som sitter i pannrumsdörren fungerar bara servicenyckel och huvudnyckel.
 • I cylindrarna som sitter i lägenhetsdörrar fungerar de enskilda lägenhetsnycklarna och huvudnyckel om så önskas.

Ovan är endast ett illustrerande exempel på hur ett mekaniskt låssystem kan fungera. Självklart anpassar vi er låslösning utifrån förutsättningarna i er fastighet.

Detta verkar intressant! Jag vill veta mer.

Vill du få en offert på mekaniska lås? Eller har du en fråga eller fundering som vi kan hjälpa dig med?

Besvara formuläret nedan för att komma i kontakt med oss. Vi hjälper dig gärna!