Brandsläckare erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Brandsläckare – kontroll, service, påfyllning och installation

Brandsläckare är en brandskyddsåtgärd som hindrar många bränder. Det går snabbt att ingripa och släcka bränder med en handbrandsläckare innan brandspridningen tilltagit för mycket. Därför är det viktigt att varje fastighet har den tillgång till den brandskyddsutrustning som krävs, samt att kontroll av brandsläckare är utförd enligt gällande lagkrav och praxis.

SafeTeams brandskyddsexperter i Göteborg hjälper er med alla typer av brandsläckare, såväl montering, påfyllning och årlig kontroll av brandsläckare. Beroende på lokalens utformning och användningsområde erbjuder vi brandsläckningsutrustning med olika släckmedel, avsedda för att släcka bränder i olika miljöer och material.

Krav på brandsläckare regleras i brandskyddslagar och försäkringskrav och kontrolleras i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Här finns krav på brandsläckare, vilken typ av service av brandsläckare som ska utföras, tidsintervall för kontrollerna, och det styr även placering och vilken typ av utrustning som ska finnas.

Kontroll av brandsläckare

En brandsläckare kräver kontroll på regelbunden basis. Kontrollen är reglerad i lag som ett förebyggande brandskyddsarbete. Kontroll kan utföras av egen personal genom egenkontroller. Men det finns även krav på att behörig brandskyddspersonal utför vissa kontroller. Här kan SafeTeams brandskyddsexperter hjälpa er med kontroll av era brandsläckare.

Vid kontroll och service av brandsläckare säkerställs att det finns tillräckligt tryck i brandsläckaren, att plombering och slang är hela, samt att det inte finns några andra skador på släckaren. Ibland ska även en omladdning av brandsläckare göras då de töms på släckmedel och besiktigas.

Tänk på: Efter varje användning måste brandsläckare fyllas på! Detta eftersom trycket i behållaren inte bibehålls vid användning, även om den inte töms helt på släckmedel. På alla tryckladdade släckare finns en mätare/manometer, som visar vilket tryck behållaren har.

Kontakta SafeTeam om ni behöver hjälp med kontroll av brandsläckare.

Kontroll av brandsläckare | SafeTeam

 

Olika typer av brandsläckare:

 • pulversläckare
 • kolsyresläckare
 • skumsläckare
 • vattensläckare
 • lithiumsläckare

Släckarna finns i olika storlekar, från 2 kg upp till 20 kg.

Vilken typ av brandsläckare ska användas var?

Vilken typ av brandsläckare man ska välja beror på vilken typ av brandrisk som föreligger i en verksamhet. Bränder klassas ofta som A-, B- och C-bränder. Även klassningar som D- och F-bränder förekommer.

 • A-brand är en brand i porösa material, exempelvis papper, textil eller trä.
 • B-brand är en brand i olja eller annan vätska.
 • C-brand är en brand i gas.
 • D-brand är en brand i metall.
 • F-brand är en brand i matolja/matfett.

Pulversläckare

Pulversläckare är en vanliga eftersom släckmedlet är effektivt mot många sorters bränder. Pulversläckare kan användas på fasta och porösa material och även på brinnande elektronik, eftersom släckmedlet inte leder ström.

Pulversläckare klassas som ABC-släckare, dvs den kan släcka de allra flesta bränder. Pulversläckare är även användbara eftersom de tål kyla. En nackdel med pulversläckare är att de lämnar mycket smuts efter att branden är släckt och att det då krävs sanering.
.

Kolsyresläckare

Kolsyresläckare, även kallat koldioxidsläckare, är anpassad för att släcka brand i vätskor, gaser och fungerar även för elektronik. De släcker eldsflammor, men fungerar sämre mot glöd. Släckmedlet koldioxid bekämpar en eld genom att syret i luften kring elden späds ut. Det finns därför en viss kvävningsrisk vid användning, om koldioxiden sprider sig i en stängd lokal.

Fördelen med kolsyresläckare är att det inte krävs sanering efter släckningsarbetet.

Kolsyresläckare klassas som B-släckare.

Skumsläckare

Skumsläckare fungerar bra på många material och även på glöd. Den klassas som AB-släckare.

Men eftersom skumsläckare innehåller det miljöfarliga och hälsoskadliga ämnet PFAS håller skumbrandsläckare på att fasas ut. År 2025 väntas ett förbud mot skumsläckare. I vissa miljöer används de fortfarande, men vi rekommenderar att istället välja den mer miljövänliga vattenbrandsläckaren.

Tänk på: Eftersom ett förbud väntas mot skumsläckare 2025 rekommenderar vi istället den mer miljövänliga vattenbrandsläckaren.

Vattensläckare

Vattensläckare använder avjoniserat vatten som släckmedel och är ett bra val ur miljösynpunkt. Det mesta vattnet förångas vid brandsläckning, vilket gör saneringen enkel. Vattenbrandsläckare kan dock vara farligt att använda på brinnande elektronik eftersom vatten leder ström. Vattenbrandsläckare fungerar inte heller bra på bensin och olja.

Vattenbrandsläckare klassas som A-släckare.

 

Service av brandsläckare enligt svensk standard

Många åtgärder för service av brandsläckare kan du utföra själv, medan andra kräver utbildad och certifierad personal. SafeTeam erbjuder service av brandsläckare inom alla brandsläckarklasser och kan hjälpa er komma igång med egenkontroll och även med årlig service av era brandsläckare enligt svensk standard SS3656. Att ha kontrollerad och fungerande brandutrustning är ett krav både i Arbetsmiljölagen såväl som Lagen om skydd mot olyckor.

Hur länge håller en brandsläckare om den kontrolleras och servas?

Om släckaren besiktas och servas regelbundet kan den hålla i minst tio år efter att ni har köpt in den – det finns exempel på pulversläckare som har hållt i 20 år. Er serviceman talar om när det är dags att köpa ny släckutrustning.

Brandsläckare – vi utför kontroll, service och montering

Kontakta SafeTeam i Göteborg om ni behöver hjälp med att montera, kontrollera eller fylla på era brandsläckare. Vi har funnits i över 50 år och utför brandskyddsarbeten i hela Göteborg och Region Väst. SafeTeam erbjuder ett stort utbud inom brandskydd inklusive släckutrustning som brandsläckare, punktsprinklers, brandredskap, brandposter, lösningar för utrymning vid brand och annan brandskyddsutrustning.

Behöver ni lära er mer om brandskydd? Vi erbjuder två färdiga utbildningar: en allmän brandskyddsutbildning där teori varvas med en praktisk släckövning och en nödutrymningsutbildning. Det finns också möjlighet att skräddarsy en utbildningsdag där vi lär era medarbetare allt de behöver veta om brandskydd. Utbildningarna erbjuds endast i Göteborg och i Region Väst.

Kontakta oss idag för att öka tryggheten genom det viktiga förebyggande brandskyddsarbetet!

 

Vanliga frågor om brandsläckare

 • Vem besiktigar brandsläckare?

  Kontroll ska utföras av en utbildad och certifierad serviceman med jämna mellanrum enligt standarden för underhåll av brandsläckare (SS3656). Rutinkontroller utförs på egen hand av innehavaren cirka en gång per månad.

 • Får man besikta brandsläckare själv?

  Verksamheter får enbart utföra rutinkontroll av sina brandsläckare. En brandsläckare behöver kontroll enligt SS3656 av en utbildad serviceman.

 • Måste man serva brandsläckare?

  Ja, ni måste utföra service av era brandsläckare om serviceman som utfört kontrollen anser detta vara nödvändigt.

 • Hur ofta ska brandsläckare besiktas?

  Tidpunkten för första besiktning ska följa tillverkarens anvisningar, därefter rekommenderas att en brandsläckare genomgår kontroll en gång per år.

 • Hur ofta ska man vända på brandsläckare?

  Pulvret i en pulverbrandsläckare har en tendens att klumpa ihop sig i botten om det inte är i rörelse. Detta åtgärdar du genom att vända på den 1-4 ggr/år.

 • Kan en brandsläckare explodera?

  Ja, dock är det en extremt låg risk att en brandsläckare exploderar. Den största orsaken till att den skulle explodera är om den skadas fysiskt.

 • Vad gör man med en gammal brandsläckare?

  Brandsläckare är återvinningsbara och kan lämnas in på din närmaste återvinningscentral (ÅVC) men sorteras då som farligt avfall.

 • Var kan man fylla på brandsläckare?

  Hos brandredskapsfirmor, som t.ex. SafeTeam. Kontakta SafeTeam i Göteborg så hjälper vi er med omladdning av brandsläckare.

 • Hur mycket kostar det att fylla en brandsläckare?

  Detta varierar beroende på brandsläckningsutrustningens typ och storlek. Ibland kan det vara motsvarande pris för omladdning som inköp av en helt ny brandsläckare, men av miljöskäl rekommenderar vi ofta påfyllning.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Brandsläckare erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga medarbetare till dig med ett upplägg som passar just din verksamhet.