Skjutdörrsautomatik skapar en välkomnande entré

Skjutdörrar med dörrautomatik är en tyst och elegant lösning. De passar i många olika miljöer. I butiker, på hotell och på flygplatser ser man dem ofta.

Skjutdörrsautomatik från SafeTeam

Vi har kompetent personal med lång erfarenhet av automatisk dörrstyrning. Design och funktion väljs så att ni får en dörrmiljö med hög säkerhet.

 

Skjutdörrsautomatik för er miljö och trafikvolym

Våra professionella dörrlösningar tas fram utifrån användarens perspektiv.

Skjutdörrar i en butiksmiljö måste fungera perfekt för passering med kundvagnar och barnvagnar. Inom industrin kan det vara truckar och tunga godstransporter som ställer andra krav. På ett sjukhus måste patienter kunna förflyttas i sängar utan stöt- och klämrisk.

Vi tar även hänsyn till externa säkerhetskrav från försäkringsbolag, myndigheter m.fl. Vi är väl insatta i gällande regelverk och lagkrav.

En dörrlösning som smälter in i fastigheten

Skjutdörrsautomatiken ska passa ihop med övrig arkitektur och inredning. Vi erbjuder dörrautomatik från alla etablerade fabrikat och har därmed ett brett utbud. Ofta är designen diskret för att smälta in i fastighetens miljö. Om ni har särskilda önskemål på utseendet kan vi även speciallacka dörrautomatikens kåpor.

Säker drift över tid

För att säkerställa driften över tid krävs regelbundet underhåll som utförs av kompetent personal.

Vi erbjuder förmånliga serviceavtal. Med hjälp av förebyggande underhåll ger det en driftsäker skjutdörrsautomatik med lång livslängd.

Styrning efter önskemål

Skjutdörrsautomatik kan manövreras på många olika sätt, exempelvis kan öppningsbredd och öppningstid varieras. Passering kan också styras till enbart en riktning. Det kan exempelvis vara lämpligt för butiker vid stängningsdags.

 

 

Fördelar med skjutdörrsautomatik

  • Hög säkerhet – öppningstid, passageriktning m.m. kontrollerar tillträdet
  • Sparar utrymme – dörrar skjuts åt sidan istället för att öppnas i vinkel
  • Välkomnande – automatisk öppning och stängning
  • Energibesparande – önskad inomhustemperatur bevaras
  • Bra miljö – snygga dörrar med tyst stängning.

Skjutdörrar med slussfunktion sparar energi

Två skjutdörrspartier efter varandra är en energibesparande lösning som minskar förlusten av varm eller kall luft från fastigheten. På så sätt bidrar skjutdörrsautomatik till energieffektivisering.

Exempel:

En entré med dörrautomatik ligger i direkt anslutning till en trottoar. På trottoaren passerar många människor dagligen. Flertalet av dem är inte på väg in i entrén, men dörrautomatiken gör att dörrarna ändå öppnas. Oftast helt i onödan.

Lösning:

Två partier med skjutdörrsautomatik skapar en sluss i entrén. De innersta skjutdörrarna öppnas bara då någon passerat genom de första dörrarna och är på väg in. Vinddrag i entrén minskar betydligt.

Detta verkar intressant! Jag vill veta mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

    • Är du privatperson är du välkommen att kontakta någon av våra butiker direkt.
    • När du skickar detta formulär till oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.