Skjutdörrsautomatik skapar en trygg och välkomnande entré

Skjutdörrsautomatik är en tyst och elegant lösning. De passar i många olika miljöer. I butiker, på hotell och på flygplatser ser man dem ofta. Vår kompetenta personal har lång erfarenhet av automatisk dörrstyrning och är väl insatta i gällande regelverk och lagkrav. Vi på SafeTeam hjälper er gärna till en dörrmiljö som är tilltalande, säker och energibesparande.

Så fungerar dörrautomatik med skjutdörr

En skjutdörr öppnas i sidled och har en automatik ovanför dörren. Dörren har en kombigivare som gör att dörren öppnas när någon går fram mot den och fortsätter att vara öppen när någon står rakt under givaren för att förhindra att någon kläms i dörren. Skjutdörrsautomatik går att ställa in för att få olika funktioner.

Vanliga funktioner

 • Standard: in-och utpassering fungerar normalt.
 • Exit: stänger av yttre givaren för att människor ska kunna gå ut, men inte komma in.
 • Vinteröppning: reducerar öppningen så att den är max 90 cm bred för att minska värmeförlusten.
 • Öppet läge: dörrarna är vidöppna för att till exempelvis en butik ska se välkomnande ut på sommaren eller för att det ska bli enklare att lasta in och ut varor.
 • Stängt läge: Dörrarna är låsta och kan inte öppnas automatiskt.

Vad är viktigt att tänka på inför val av dörrautomatik med skjutdörr?

Om ni funderar på att installera dörrautomatik med skjutdörr finns en del aspekter att ha i åtanke. Här nedan är tre punkter att tänka på:

 1. Hur ser era flöden ut? Det är en nödvändig aspekt för att säkerställa att ni får rätt automatik. Kort sagt, kan man säga att om många människor passerar genom dörrarna varje dag krävs starkare maskiner.
 2. Hur tunga behöver dörrarna vara? Tyngden avgör vilken maskin ni behöver, har ni exempelvis en säkerhetsdörr med pansarglas krävs en kraftigare maskin.
 3. Vad är det för funktioner ni behöver? Om ni exempelvis vill att dörren ska vara kopplad mot brandlarmet för att kunna ställa upp dörrarna vid händelse av brand så kan vi lösa det.

Om ni anlitar oss för en helhetslösning, där vi tar hand om allt från projektering till installation och underhåll, så ser vi även till att er dörr får rätt låsklass.

 

Vilket är det vanligaste misstaget vid val av skjutdörrsautomatik?

Att man inte tagit in experter och att dörrautomatiken blivit felprojekterad är det vanligaste misstaget företag begår kring skjutdörrsautomatik. Exempel på felprojektering kan exempelvis vara att golvhöjden inte stämmer överens, eftersom dörren ofta installeras innan golvet är klart vid nybyggnationer eller renoveringar. Då uppstår kostnader som kunnat undvikas med en helhetsleverantör som SafeTeam.

 

Vilka är fördelarna med skjutdörrsautomatik från SafeTeam?

Det finns många fördelar med dörrautomatik i form av skjutdörr. Våra professionella dörrlösningar tas fram utifrån användarens perspektiv för att säkerställa att dörrautomatiken blir så fördelaktig som möjligt. Vi tar även med externa säkerhetskrav från exempelvis försäkringsbolag, myndigheter m.fl.

Skjutdörrsautomatik för er miljö och trafikvolym

Oavsett bransch eller hur många människor som passerar genom era dörrar varje dag så kan vi erbjuda er dörrautomatik för skjutdörr. Här nedan finns exempel på problem vi löser med skjutdörrsautomatik inom olika branscher.

Skjutdörrar i en butiksmiljö – säkerställer att all sorts passering med kundvagnar och barnvagnar, rullstolar och permobiler fungerar optimalt för att ingen ska skada sig i entrén.

Skjutdörrar inom industrin – ser till att människor, truckar och tunga godstransporter kan passera utan risk.

Skjutdörrar på ett sjukhus – säkerställer att patienter kan förflyttas i sängar utan stöt- och klämrisk.

Skjutdörrar i flygplatsmiljö ー dörrautomatik på en flygplats ser till att trygga viktiga säkerhetszoner och samtidigt ge passagerarna en välkomnande miljö.

En dörrlösning som smälter in i fastigheten

Skjutdörrsautomatiken ska passa ihop med övrig arkitektur och inredning. Vi erbjuder dörrautomatik i form av skjutdörr från alla etablerade fabrikat och har därmed ett brett utbud. Ofta är designen diskret för att smälta in i fastighetens miljö. Om ni har särskilda önskemål på utseendet kan vi även speciallacka dörrautomatikens kåpor.

Styrning efter önskemål

Skjutdörrsautomatik kan manövreras på många olika sätt, exempelvis kan öppningsbredd och öppningstid varieras. Passering kan också styras till enbart en riktning. Det kan exempelvis vara lämpligt för butiker vid stängningsdags.

På flygplatser är styrningen en viktig del av säkerheten. Under arbetet med den nybyggda terminalen på Landvetter Airport användes nya lösningar med dörrautomatik för skjutdörr där dörrarna låste en avdelning med en viss typ av resenärer och öppnade upp avdelningen för en annan resenärsgrupp. Dörrarna styrs av dörrautomatik genom signaler från ett operativt center.

Skjutdörrsautomatik

 

 

Sju fördelar med skjutdörrsautomatik

 • Minskar risken för klämskador eftersom öppningstiden kan anpassas beroende på klientelet och dörrarna öppnas automatiskt om någon riskerar att klämmas.
 • Håller hög säkerhet då passageriktning kan ställas in för att möjliggöra en kontroll av tillträdet vid exempelvis stängningsdags.
 • Sparar utrymme eftersom dörrarna skjuts åt sidan istället för att öppnas i vinkel.
 • Energibesparande eftersom önskad inomhustemperatur kan bevaras med hjälp av en slussfunktion.
 • Hygieniska eftersom ingen fysisk kontakt krävs för att öppna dörrarna.
 • Ökar tillgängligheten då det blir enklare för rullstolsburna och personer med synnedsättning att passera in och ut ur fastigheten.
 • Skapar en trevlig miljö då dörrarna kan anpassas efter omgivningen och stängas tyst.

Skjutdörrar med slussfunktion sparar energi

En vanlig invändning mot att installera dörrautomatik i form av skjutdörr är att automatiska dörrar släpper ut varm eller kall luft från fastigheten. Det är en vanlig situation om en elektrisk skjutdörr är placerad i direkt anslutning till en trottoar där många människor passerar varje dag. Skjutdörrsautomatik gör att dörrarna öppnas även om personerna inte är på väg in i entrén vilket leder till att värdefull värme eller kyla försvinner ut genom dörrarna.

Men det är ett problem som går enkelt att lösa. Genom att installera två skjutdörrspartier efter varandra, där de innersta dörrarna endast öppnas när någon passerat genom de yttersta dörrarna, skapas en sluss som minskar vinddrag och sparar energi.

Så här kan energibesparing fungera

Exempel:

En entré med dörrautomatik ligger i direkt anslutning till en trottoar. På trottoaren passerar många människor dagligen. Flertalet av dem är inte på väg in i entrén, men dörrautomatiken gör att dörrarna ändå öppnas. Oftast helt i onödan.

Lösning:

Två partier med skjutdörrsautomatik skapar en sluss i entrén. De innersta skjutdörrarna öppnas bara då någon passerat genom de första dörrarna och är på väg in. Vinddrag i entrén minskar betydligt.

Hur fungerar dörrarna vid brand?

Skjutdörrsautomatik som är inkopplad mot brandlarm glider isär maximalt för att släppa ut människor om brandlarmet aktiveras. De skjutdörrar som inte är kopplade mot ett brandlarm öppnas och stängs som vanligt, men om strömmen går kommer dörrens batteribackup se till att dörrarna stannar i öppet läge. På säkerhetsanläggningar som exempelvis flygplatser används annan automatik för att se till att det går att evakuera samtidigt som säkerhetsnivån upprätthålls.

 

Säker drift över tid

Underhåll och regelbunden förebyggande service gör att skjutdörrsautomatik håller längre.

Tre tips för att förlänga livslängden på skjutdörrsautomatiken

 1. Håll rent på golvet kring dörrarna. Under framför allt vintern riskerar flis och grus från gatan utanför att hamna i skenorna vilket gör att dörren får problem att stängas.
 2. Håll givarna rena från exempelvis damm eftersom det annars kan göra att dörren ställer sig i öppet läge.
 3. Anlita experter för att säkerställa att kompetent personal uppdaterar mjukvaran och servar maskinerna. Kontakta oss för att teckna ett förmånligt serviceavtal för er skjutdörrsautomatik.

Om något skulle gå fel

Det är sällan problem med dörrautomatik i form av skjutdörr så länge regelbunden service och underhålls utförs. Skulle det mot förmodan bli något fel på automatiken så behöver det åtgärdas omgående. Automatiska skjutdörrar som står vidöppna under vinterhalvåret leder snabbt till att lokalen blir väldigt kall och att verksamheten störs. Trasiga skjutdörrar är något som vi på SafeTeam prioriterar väldigt högt och vi försöker alltid att hålla korta ledtider.

 

Vanliga frågor om skjutdörrsautomatik

 • Hur mycket kostar en automatisk skjutdörr?

  Att uppge ett pris för skjutdörrsautomation utan att veta ert företags specifika förutsättningar och utmaningar är svårt. Kostnaden för att installera dörrautomatik med skjutdörr är baserad på materialkostnaden och tiden arbetet tar. Att installera en automatisk skjutdörr tar ca en dag, men varierar utifrån förutsättningarna på platsen. Kontakta SafeTeam för att få veta mer om vad installation av en elektrisk skjutdörr skulle kosta er.

 • Hur bred är en automatisk skjutdörr?

  Vi anpassar bredden på en automatisk skjutdörr efter era behov. En dörr ska vara minst 90 cm bred för att rullstolar och permobiler ska kunna passera och kan bli upp till tre meter bred. Installeras en teleskopdörr kan öppningen bli fem meter bred.

 • Vilka typer av automatiska dörrar finns det?

  Skjutdörrsautomatik, slagdörrsautomatik och karuselldörrsautomatik är exempel på dörrautomatik.

 • Vilka är fördelarna med automatiska dörrar?

  Det finns många fördelar med dörrautomatik i form av skjutdörr. Skjutdörrsautomatik är estetiskt tilltalande, sparar utrymme, minskar risken för att barn klämmer sig i dörrarna, bidrar till en tystare miljö och hjälper till att bibehålla en behaglig inomhustemperatur.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Säkerhetstekniker svarar på frågor om dörrautomatik

Detta verkar intressant! Jag vill veta mer.

Har du frågor om skjutdörrsautomation, pris eller vill veta mer om dörrstängare, slagdörrsautomatik eller karuselldörrsautomatik? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.