Säker hantering och tillverkning av nycklar

En säker nyckelhantering är en förutsättning för att ett låssystem ska ge det avsedda inbrottsskyddet. Nyckelhanteringen innefattar både nyckeltillverkning, nyckelförvaring och kontroll på in- och utlämningar av nycklar.

Nyckeltillverkning i våra butiker

Vi tillverkar i princip alla sorters nycklar: cylindernycklar, tillhållarnycklar, kassaskåpsnycklar, bilnycklar, cykelnycklar, specialnycklar till möbler m.m. Nyckeltillverkningen sker i moderna datorstyrda fräsmaskiner som mäter med laserteknik för högsta möjliga precision.

Tillverkning av nycklar i patenterade låssystem

I juridiskt kopieringsskyddade låssystem finns det alltid ett behörighetsavtal mellan oss, systemägaren (ofta fastighetsägaren) och låstillverkaren (t.ex. ASSA, Kaba, Dorma). Som licensierad servicestation till låssystemet har vi ensamrätt till det nyckelämne som nycklarna i systemet tillverkas av. I ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem får man alltså inte kopiera nycklar hos någon annan låssmed.

Alla nycklar i ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem registreras enligt avtalade dokumentationskrav. Nycklarna lämnar vi endast ut enligt de krav på nyckelkontroll som är definierade i låssystemet. Behörigheten hos beställaren kontrollerar vi noga utifrån vad som är avtalat för varje unikt låssystem.

Kopiera nycklar

Har ni nycklar som inte är skyddade i ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem kan vi kopiera dessa i våra butiker utifrån nyckelkod eller befintlig nyckel.

Nyckeltillverkning av låssmed | SafeTeam
Vi erbjuder nyckeltillverkning i alla våra butiker

Nyckeltillverkning i Stockholm:

Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov

Fagerstagatan 18D, 163 53 Spånga

Nyckeltillverkning i Göteborg:

Virvelvindsgatan 24, Hisingen, 417 14 Göteborg

August Barks gata 2, 421 32 Västra Frölunda

Flöjelbergsgatan 17, 431 37 Mölndal

Nyckeltillverkning i Malmö:

Fosievägen 4, 214 31 Malmö

Nyckeltillverkning i Trollhättan:

Verkmästarevägen 5, 461 37 Trollhättan

Nyckeltillverkning i Stenungsund:

Doterödsvägen 3, 444 40 Stenungsund

Säker nyckelförvaring

En nyckel i orätta händer kan orsaka stor skada. Om en nyckel på drift används vid ett inbrott täcks normalt sett inte skadorna av försäkringen. Nycklar ska därför hanteras som värdeföremål.
Förvarar ni nycklar hos er rekommenderar vi att de hålls inlåsta i ett godkänt nyckelskåp. Vi erbjuder nyckelskåp i många storlekar och modeller. Det finns även helt elektroniska nyckelskåp som ger er fullständig kontroll på in- och utlämning av nycklar.

Det är mycket billigare att investera i ett godkänt nyckelskåp än att byta hela låssystemet i förtid för att en nyckel stulits från en byrålåda.

 

Bättre nyckelkontroll med digitalt nyckeladministrationsprogram

Har man en gång tappat nyckelkontrollen i ett låssystem är den svår att återfå. Goda säkerhetsrutiner kring in- och utlämning av nycklar är därför mycket lönsamt, både av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl.

Det finns digitala nyckeladministrationsprogram som underlättar hanteringen. I programmen finns också ett antal rapporter och mallar för dokumentation, t.ex. nyckelkvittenser.

Det finns nyckeladministrationsprogram för både mekaniska och elektroniska nyckelsystem. Vi tipsar er om vilket program som passar er bäst.

 

Vi kan sköta nyckelutlämningen åt er

Det är viktigt med god kontroll vid in- och utlämning av nycklar. Har ni låssystem med många användare kan denna nyckelhantering bli ganska omfattande. Vill ni slippa detta kan vi sköta nyckelutlämningen åt er. Utlämningen sker då i våra butiker. Vid varje nyckelutlämning kontrollerar vi alltid personens behörighet och legitimation enligt rutiner som vi fastställt tillsammans med er.

Nyckeladministrationsprogram

I digitala nyckeladministrationsprogram finns funktioner som hjälper er med:

 • vilka nycklar som är utlämnade
 • vem som har nycklar
 • var nycklar passar
 • när nycklar ska lämnas in
 • påminnelser för nycklar som ej återlämnas

Nycklar i ett låssystem

I ett vanligt mekaniskt låssystem finns det huvudnycklar, servicenycklar och nycklar till enskilda lägenheter eller lokaler.

Huvudnycklar kan låsa upp alla låscylindrar i hela låssystemet. Var servicenycklarna kan låsa upp fastställer vi i låsschemat utifrån era behov i respektive fastighet. Det vanligaste är att servicenyckeln kan låsa upp alla allmänna utrymmen.

De enskilda nycklarna i ett låssystem fungerar i en lägenhetsdörr eller dörr till lokal. Samma nyckel kan även fungera till allmänna utrymmen.

 

Om ni tappat nyckeln

Borttappade nycklar innebär en säkerhetsrisk och en kostnad för de låsbyten som krävs för att återfå säkerheten.

Borttappad huvudnyckel

En borttappad huvudnyckel är en allvarlig incident. Skulle det hända finns det två alternativ till åtgärder.

Antingen kan vi lägga om låssystemet åt er. Det innebär att vi stiftar om varje låscylinder i hela systemet och ersätter huvudnyckeln med en ny.

I ett äldre låssystem brukar det dock inte vara lönsamt. Då är det mer kostnadseffektivt att byta till ett helt nytt låssystem. Ni får då även chans till förbättringar och nytänk i låssystemet.

Låscylindrar med flexfunktion gör att ni slipper låsbyten

Det finns låscylindrar med så kallad flexfunktion (Gege pExtra Flex), som gör att ni slipper dyra låsbyten när nycklar tappats bort. Istället för ny cylinder och nya nycklar ersätter vi endast nycklarna med nya. Så snart dessa använts i låscylindern fungerar inte längre de gamla nycklarna. Ett sådant låssystem är både enkelt och kostnadseffektivt.

Nyckelhanteringssystem

För verksamheter där personal hanterar många nycklar kan våra elektroniska nyckelskåp med kodlås rekommenderas. Då förvaras alla nycklar i ett nyckelskåp där det krävs en kod eller tagg för att hämta ut en nyckel. Lösningen passar utmärkt för exempelvis:

 • personal inom hemtjänst
 • fastighetsbolag med många fastighetsskötare
 • förare hos bilhandlare, biluthyrare och taxibolag
 • på hotell
 • på industrier.

Om ni vill undvika huvudnyckel

Många fastighetsägare vill undvika låssystem med huvudnycklar för att slippa risken att en huvudnyckel tappas bort eller missbrukas. Ibland måste dock fastighetsskötare eller hantverkare få tillträde för att utföra servicejobb. Överlämning av nycklar eller tidbokning med hyresgäster kan vara besvärligt och tidskrävande. Då kan vi istället rekommendera nyckeltuber eller låscylindrar med serviceläge.

Nyckeltub istället för huvudnyckel

I flerbostadshus fungerar nyckeltuber utmärkt för att ge hantverkare eller fastighetsskötare tillträde till en lägenhet när de boende inte är hemma. Den monteras vanligtvis i lägenhetsdörrarna och är ett säkert sätt att lämna över nycklar.

Låscylindrar med serviceläge istället för huvudnyckel

I vissa låsfabrikat finns det cylindrar med serviceläge. Det är en omställningsbar cylinder som ger fastighetsskötare eller hantverkare tillfälligt tillträde till en lägenhet. Så här fungerar det:

Inför ett planerat servicebesök låser den boende sin lägenhetsdörr som vanligt, men tar ut nyckeln från låset i snett läge, ”klockan 10”. Då är cylindern försatt i serviceläge.

 

Elektroniska nycklar

Fler och fler frågar idag efter elektroniska lösningar för att slippa mekaniska nycklar. Sårbarheten om nycklar tappas bort minskar, eftersom elektroniska nycklar kan spärras. Det är också enklare att styra tillträdet och flexiblare om man vill göra förändringar i framtiden.

För enklare nyckeladministration av elektroniska låssystem rekommenderar vi vår tjänst Passage Online.

Så fungerar nyckeltuber

 1. Inför ett planerat servicebesök öppnar den boende nyckeltuben från insidan och lägger sina lägenhetsnycklar i tuben.
 2. Den boende lämnar hemmet och låser med sina andra lägenhetsnycklar.
 3. Då fastighetsskötaren anländer öppnar han/hon nyckeltuben från utsidan med sin servicenyckel.
 4. Fastighetsskötaren låser upp dörren med lägenhetsnyckeln.
 5. Efter utförd service låser fastighetsskötaren dörren igen och lägger tillbaka lägenhetsnyckeln i nyckeltuben.
 6. När den boende kommer hem kan nycklarna tas ut från nyckeltuben.

Vanliga frågor om nycklar?

 • Säljer SafeTeam bomnycklar till vägbommar?

  Ja, vissa typer av bomnycklar säljer vi. Det finns olika sorter. Förr fanns en bomnyckel (en s.k. A-nyckel som den kallas i Göteborg, eller Aledal 205 som den kallas i Stockholm) som nästan alla vägbommar kunde låsas upp med. Denna nyckel säljs av oss på SafeTeam.
  Dock började man för ett antal år sedan att byta ut låssystemet i vägbommar till nya låssystem. Till dessa nya låssystem finns det huvudnycklar, men de får endast lämnas till Räddningstjänst och taxi med färdtjänstavtal. I de nya låssystemen i vägbommar i Stockholm, Göteborg och Malmö finns det även områdesnycklar som är uppdelade per postnummer. Områdesnycklar beställs av fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren i respektive område.
  Idag finns bommar både med nya och gamla låssystemet, eftersom det byts ut succesivt. Nyckeln till det äldre låssystemet kan du alltså köpa av SafeTeam, men inte nyckeln till det nya låssystemet för vägbommar.

 • Vad är skillnaden mellan att kopiera en nyckel hos en auktoriserad låssmed jämfört med en icke auktoriserad?

  Som auktoriserad låssmed kan vi göra en ny nyckel till dig utifrån originalritningen, så att den passar perfekt i låset. Någon som inte är auktoriserad kopierar istället din befintliga nyckel, vilket skulle ge dig en kopia av en redan sliten nyckel. Här kan du läsa om fler skillnader: https://safeteam.se/nyheter/auktoriserad-lassmed/

 • Jag har hittat en nyckel på gatan, vad ska jag göra med den?

  Vid upphittad nyckel rekommenderar vi att nyckeln lämnas till närmaste polisstations hittegodsavdelning. Vi kan, som låssmed, inte härleda ägaren till nyckeln. Det är möjligt att få fram tillverkaren/låssmeden och systemägaren genom siffrorna som finns på en mekanisk nyckel. Systemägaren kan vara en bostadsrättsförening, bostadsbolag eller ett företag. Men vem som äger nyckeln kan vi inte se. Det påverkas av frågor som – vem bor i bostaden, ev. äger den samt vem/vilka har tillgång till lägenheten. SafeTeam har inget sådant nyckelregister eller protokoll och får ej föra sådant enligt lag. Därför är det bästa att göra att lämna in nyckeln till Polisens hittegodsavdelning.

Har du en annan fråga?

Vi är cirka 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan!

Låstekniker svarar på frågor om lås

Detta verkar intressant! Jag vill veta mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.