Övervakad larmöverföring

Vi erbjuder övervakad larmöverföring som säkerställer funktionen på ert larm. Tjänsten skyddar er mot störningar larmkommunikationen.

Skydd mot störningar i larmöverföringen

För ett säkert larm måste kommunikationen från larmanläggning till larmcentral garanteras. Störningar i larmöverföringen sätter hela säkerheten ur spel och kan få förödande konsekvenser. Orsakerna kan vara många.

En betydande orsak till larmstörningar är att hela telenätet håller på att digitaliseras. Omvandlingen från analoga till digitala signaler kan göra att larm slutar att fungera. Andra störningar kan vara sabotage och avklippta telefonledningar, täckningsproblem hos teleoperatören, fel i larmutrustningen eller handhavandefel.

I samtliga larmklasser finns det krav på övervakad larmöverföring.

Bakgrund – Det analoga telefoninätet är på väg att monteras ner

Telefonin går mot samma utveckling som TV:n gjorde för några år sedan, då alla tvingades till digital-TV. Teleoperatörerna har redan påbörjat nedmonteringen av det fasta telenätet. Om, och när, det analoga telenätet helt släcks ner kan ingen säga säkert. Men allt tyder på att utvecklingen mot digitaltelefoni kommer att gå fort.

Många är tyvärr helt ovetande om vilka problem detta skapar för deras larmkommunikation.

Utan en övervakad larmöverföring kan larmets telefonledning klippas av utan att någon reagerar. Ingen märker då att larmet helt slutat att fungera.

Övervakad larmöverföring från SafeTeam innebär:

 • Certifierad larmkommunikation via extern säkerhetsrouter
 • En digitalisering av analoga larmsystem. Detta är ett måste, eftersom hela telenätet håller på att digitaliseras och inte längre är pålitligt för analoga larmsystem.
 • Möjlighet till dubbla kommunikationsvägar mellan larmanläggning och larmcentral – både via Ethernet och mobilnät. Om en av vägarna skulle gå ner skickas larmet den andra vägen. Dubbel säkerhet!
 • En övervakad förbindelse. Per automatik skickas signaler regelbundet mellan er larmanläggning och larmcentralen (med s.k. M2M-teknik). Skulle signalerna till larmcentralen upphöra reagerar larmcentralen och kontaktar ägaren av larmet.

Larmproblem när telefonin digitaliseras

Övergången från analog till digital telefoni kan ställa till problem med larmöverföringen, oavsett vilken typ av telefoninät ditt larm är kopplat till.

Problem med larmöverföring via det traditionella fasta telefonnätet

Den analoga kommunikationen i det fasta telefonnätet omvandlas idag av teleoperatörerna till digitala signaler och sedan tillbaka till analog kommunikation igen. Detta orsakar vanligtvis inga störningar när det gäller vanligt tal. Men larmkommunikation är känsligare för denna omvandling. Här krävs det nämligen att hela informationen levereras intakt och med rätt tidsaxel, samt att kvittensen hinner tillbaka till centralapparaten i tid.

Vad som därför ofta händer är att larm levereras ofullständigt till larmcentralen. Det kan innebära att larmkunden inte kan identifieras och då sker ingen åtgärd på larmet.

Problem med larmöverföring via GSM-nätet (mobiltelefoni)

Motsvarande problem uppstår även vid överföring av larmprotokoll med analog tonsignalering i GSM-nätets talkanal.

Dessutom har teleoperatörerna infört så kallad half rate för att klara av den högre belastningen som näten ibland utsätts för idag, då allt fler använder internet i sina mobiltelefoner. Half rate fungerar bra för vanligt tal, men sämre för larm. Då larmprotokoll ska överföras via half rate tar det dubbelt så lång tid, vilket gör att informationen från larmanläggningen blir ofullständig. Larmcentralen kan då inte åtgärda larmet.

 

Andra larmproblem

Det finns även en mängd andra problem som kan uppstå i en larmförbindelse och störa kommunikationen mellan larmanläggning och larmcentral. Det kan t.ex. ske vid byte av teleoperatör, om kontantkort inte fylls på eller om teleledningar skadas eller klipps av.

Problem i larmförbindelsen kan uppstå på grund av:

 • störningar vid omvandling mellan analoga och digitala signaler i telenätet
 • byte av teleoperatör
 • uppsagda telefonabonnemang
 • kontantkort som inte fylls på
 • icke övervakade GSM-sändare som tappat kontakten
 • skadade eller avklippta teleledningar
 • professionella inbrottstjuvar som stör ut larmsignalerna

Vår lösning – Larmöverföring via mobil IP-teknologi

För att ni inte ska få en försämrad säkerhet på ert larm erbjuder vi en internetbaserad lösning som vi vet fungerar. Med denna lösning krävs det inte längre något analogt telefonabonnemang för er larmöverföring.

En uppgradering till denna tjänst ger er:

 • En lösning som skyddar mot de problem som uppstår i samband med utvecklingen från analog till digital telefoni.
 • En lösning som skyddar mot övriga problem som kan uppstå i en larmförbindelse, t.ex. avklippta teleledningar.
 • En övervakad förbindelse mellan larmanläggning och larmcentral. Vid ett eventuellt avbrott skickar larmsystemet en varning så att åtgärd kan vidtas.
 • Möjlighet till avisering om larm via SMS eller e-post.

Detta verkar intressant! Jag vill veta mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.