• Kamera Online®

  En kameratjänst där ni kan följa livebilder från er kamerabevakning via internet. Och där vi driftövervakar kamerornas funktion åt er.

  Få ett prisförslag

  Ett prisförslag innebär inga som helst förpliktelser till köp.

Molnbaserad kameraövervakning med driftövervakning

Kamera Online är en unik molntjänst för kameraövervakning. Med det avancerade övervakningssystemet får ni fullständig kontroll över vad som händer framför era kameror. Dessutom ingår säker lagring av bildmaterial på vår server samt driftövervakning av kamerorna.

Detta ingår i Kamera Online®

 • Livebilder via internet

  Ni får enkel tillgång till livebilder från era kameror via internet (VMS-klient eller app för smartphone/läsplatta).

 • Driftövervakning av kamerorna

  Om en kamera skulle sluta skicka bilddata larmar vårt system och vi kontaktar er, så att åtgärd kan vidtas.

 • Fjärrservice

  Vi kan utföra vissa inställningar, reparationer och felsökningar åt er på distans.

 • Säker lagring av bildmaterial

  Om era kameror skulle stjälas, brinna upp eller saboteras lagras inspelat material säkert på vår server.

Få ett prisförslag på Kamera Online®

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så får du ett svar från någon av våra experter inom kameraövervakning. Ett prisförslag innebär inga som helst förpliktelser till köp.

Kamera Online® hos våra kunder

Kameraövervakning motverkar inte bara brott –
fler fördelar:

Kameraövervakning är en brottsförebyggande åtgärd som ofta motverkar att brott begås. Men kameraövervakning kan också vara effektivt för att:

 • verifiera larm/falsklarm och därmed undvika dyra väktarutryckningar
 • kontrollera in- och utpassering tillsammans med ett passersystem
 • analysera rörelsemönster och larma vid vissa bestämda förutsättningar, med hjälp av videoanalys.
 • öka den upplevda tryggheten och trivseln.

Läs mer om Kamera Online®

Kamera Online kan både kopplas till ert befintliga kamerasystem, eller läggas till vid nyinstallation.

Få ett prisförslag