Brandtätning erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Brandtätning – hindrar eldens spridning

Stoppar en brandklassad vägg elden från att sprida sig? Inte om dörrar och genomförare saknar brandtätning. Behåll kontroll över branden med professionellt utförd brandskyddstätning. SafeTeam har många års erfarenhet av brandtätning och kan alla regler som gäller. Vi utför brandtätning och kontroll av brandtätningar i Region väst. Hör av dig till oss idag.

Vad är brandtätning?

I en modern byggnad kan rök och lättantändliga gaser snabbt sprida sig genom hålrum ovanför innertak, i kabelstråk eller i ventilationsschakt – trots både branddörrar och brandcellsgränser. Ett komplett brandskydd kräver brandtätning.

Brandtätning innebär att svaga punkter som kabel- och rörgenomföringar tätas. Det gör att branden begränsas vilket ger värdefull tid till både utrymning vid brand och räddningstjänstens släckarbete. Brandskyddstätning är ett så kallat passivt brandskydd.

Olika typer av brandtätningsmaterial

Vilken typ av brandtätningsmaterial som ska användas beror på vilken typ av genomföringar för kablar och rör som behöver tätas eller om det rör sig om att en dörrfog behöver brandskyddas.

Vanlig brandskyddstätning:

 • Fogmassa av gips, akryl eller silikon expanderar för att hindra brandgaser från att sippra ut.
 • Rörstrypare monteras runt röret och fästs i väggen. Brandtätningen innehåller en massa som expanderar när den exponeras för höga temperaturer.
 • Mineralullstätning har en fantastisk isoleringsförmåga vid höga temperaturer och används till brandfogning och för tätning av rör och kablar.
 • Brandskyddsfärg sväller upp vid hetta och skapar ett värmeisolerande skydd för trä och stål.
 • Brandskyddsskivor av exempelvis stenull omvandlas till ett keramikliknande skal när det utsätts för mycket höga temperaturer.
Brandtätning: vi kan gällande regler | SafeTeam

Brandtätning: regler att följa

Plan- och byggförordningen, PBL, och Boverkets byggregler, BBR, behandlar brandtätning och vilka regler som gäller för byggnader. Enligt, PBL, 3 kapitlet 8§ ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sätt som innebär att utveckling av brand och rök inom byggnadsverket begränsas.

I Boverkets byggregler, BBR, blir kravet tydligare och det innebär att det måste finnas brandskydd både inom en brandcell och mellan brandceller. Det här regleras främst genom krav på brandskyddsindelning, ytskikt och beklädnader. Det finns även ett krav om att närliggande byggnader ska skyddas.

Vem är ansvarig?

Enligt lag är det är fastighetsägaren eller den som bedriver verksamhet i lokalen som är ansvarig för ett väl fungerande brandskydd. Det innebär också att ägaren eller innehavaren har ett ansvar att se till att brandtätningarna på brandklassade väggar är professionellt utförda.

Vi rekommenderar att brandtätningarna och brandcellsgränserna kontrolleras en gång per år för att säkerställa att brandskyddet är komplett. Brandtätningen bör också alltid kontrolleras efter ett ombyggnadsarbete eftersom rör- el- eller VVS-genomföringar kan ha försämrat brandskyddet.

Känner du och dina medarbetare till alla regler om brandtätning? Om inte kan vår kunniga personal hjälpa er med brandtätning och all nödvändig översyn.

 

Brandskyddstätning – en viktig del av brandskyddet

Ett systematiskt brandskyddsarbete, brandlarm, brandtätning, brandgasventilation och tillgång till släckutrustning skapar förutsättningarna för att rädda liv och minska materiell förstörelse. Vill du ha professionellt utförda brandtätningar eller veta mer om hur du kan förbättra brandskyddet? Prata med oss. Vi har över 50 års erfarenhet av säkerhet och delar gärna med oss av vår kunskap inom området.

Två sidor av en brandhärjad vägg

Brandtätning på brandhärjad vägg | SafeTeam

Här visas två sidor av en brandhärjad vägg med genomföring. Elden har inte kunnat ta sig igenom väggen, tack vare att genomföringen brandtätats. Branden har således stoppats från att sprida sig vidare.

Vanliga frågor om brandtätning

 • Vem får utföra brandtätning?

  Professionellt utförd brandtätning kan innebära skillnaden mellan liv och död. Därför är det viktigt att endast utbildad tekniker utför arbetet. Kontakta oss om ni vill förbättra ert brandskydd.

 • Vad gäller vid brandtätning?

  Enligt regler för brandtätning är det ägaren eller den som bedriver verksamhet i lokalen som är ansvarig för att brandtätningar fungerar som de ska.

  En bra tumregel är att se över tätningarna årligen och alltid kontrollera brandtätningarna efter ombyggnadsarbeten. Tätningar är en liten åtgärd som gör stor skillnad när det kommer till att rädda liv och minimera materiella skador.

 • När behövs brandtätning?

  Brandtätning behövs i byggnader och andra konstruktioner som har krav på brandskydd. Brandskyddstätning hindrar rök och brandgaser från att ta sig igenom väggar, tak, golv, kabelstråk och ventilationsschakt. Tätning är viktigt där installationer går igenom en vägg, vilket gör att brandcellen bryts.

 • Vad är brandtätning/brandsskyddstätning?

  Det är en tätning med fogmassa, rörstrypare, mineralull eller brandskyddsskivor som hindrar brandgaser från att sprida sig genom väggar, dörrar, ventilationsschakt och kabelstråk. Brandtätning är ett passivt brandskydd som skapar mer tid till utrymning av byggnaden och ökar chansen att Räddningstjänsten snabbt får kontroll över en brand.

 • Varför är brandtätning viktigt?

  Branddörrar och brandceller är viktiga för att förhindra att en brand sprider sig, men de är verkningslösa om det saknas brandtätningar. En brandskyddstätning hindrar brandgaser från att sprida sig mellan våningarna och genom exempelvis ventilationsschakt.

Har du en annan fråga?

Vi är 200 medarbetare på SafeTeam som gärna svarar på dina frågor. Ring oss eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.

Brandtätning erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga brandskyddsexperter till dig inom kort.