Brandtätning erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Brandtätning – hindrar eldens spridning

En byggnads uppdelning i brandceller och brandsektioner ska hindra en eld att sprida sig. Men utan professionellt utförda brandtätningar förlorar de sin funktion.

Säkra brandcellsgränser

Vi genomför brandtätningar, vilket innebär att svaga punkter som kabel- och rörgenomföringar tätas. Genomföringarna ska ha ett brandmotstånd som motsvarar den brandtekniska klassen hos byggnadens brandcellsgränser. På så sätt begränsas en eld och ger värdefull tid för släckning och utrymning.

Rätt brandtätningsteknik

Olika typer av genomföringar för kablar och rör samt dörrfogar ställer olika krav på brandtätningens material och system. Vanligt förekommande är en gipsbaserad fogmassa. Rörstrypare, mineralullstätningar och brandskyddsskivor används också. Med vårt breda brandtätningsprogram kan vi alltid erbjuda er en anpassad lösning.

Vem är ansvarig?

Ägare eller innehavare av en fastighet eller anläggning ansvarar för att brandtätningar är professionellt utförda på brandklassade väggar. Kontroll av brandtätningarna bör göras en gång per år för att säkerställa att inga brandtätningar brutits.

 

Brandtätning | SafeTeam

Två sidor av en brandhärjad vägg

Här visas två sidor av en brandhärjad vägg med genomföring. Elden har inte kunnat ta sig igenom väggen, tack vare att genomföringen brandtätats. Branden har således stoppats från att sprida sig vidare.

Brandhärjad vägg med brandtätning | SafeTeam

Brandtätning erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga brandskyddsexperter till dig inom kort.

    • Är du privatperson är du välkommen att kontakta någon av våra butiker direkt.
    • När du skickar detta formulär till oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.