Rökluckor erbjuder vi i Göteborg och Region Väst.

Röklucka på tak eller i trapphus ventilerar bort den farliga röken

Rökluckor ventilerar ut farlig brandrök från en byggnad för att förenkla både evakuering och släckningsarbete. Ventilationen sänker temperaturen, minskar risken för att branden sprider sig och begränsar rökskadorna i byggnaden. Därför är en röklucka på tak eller i trapphus en viktig del av brandskyddet och i många fall ett krav.

Vi hjälper er att förebygga brandolyckor genom både installation och service av rökluckor.

Farlig rök ventileras ut

Varje år sker många bränder i Sverige, i såväl bostäder som hos företag. Bränderna leder till stor materiell skada och dessvärre även att människor omkommer varje år. Den vanligaste brandorsaken är att någon har glömt att stänga av spisen, tätt följt av tekniskt fel eller att det börjat brinna i skorstenen. Även om elden är farlig är det främst brandröken som ligger bakom de flesta dödsfall. Brandrök kan innehålla upp till 60 olika kemiska ämnen beroende på vad som brinner och därför är det viktigt att rök och brandgaser snabbt ventileras ut med hjälp av en röklucka i trapphus eller på taket.

Så fungerar rökluckor

Rökluckor, även kallat brandgasventilation, är många gånger en förutsättning för en säker utrymning vid brand och snabb släckinsats. I en byggnad utan ventilationsluckor kan annars ofullständigt förbrända gaser bildas – brandgaserna kan sedan leda till en explosion eller att branden sprider sig ytterligare.

För att rökluckorna ska fungera optimalt ska de vara placerade högt upp i byggnaden eftersom brandgaser enligt naturlagarna alltid strävar uppåt. Vid en brand öppnas rökluckorna och sedan kan räddningskåren, med hjälp av fläktar underifrån, pressa ut röken.

Röklucka tak

En röklucka för tak öppnas antingen utåt/uppåt eller inåt/nedåt. Det är vanligt att en röklucka för tak öppnas med hjälp av ett smältbleck som aktiverar öppning vid 72 grader. Men det är också vanligt att en röklucka öppnas med en elmotor eller hållmagnet. Elektriskt styrda rökluckor med hållmagnet kan även öppnas med en knapp från gatuplan.

Röklucka trapphus

Ibland är rökluckorna monterade i trapphus. För att öppna en röklucka i trapphus används antingen ett automatiskt system eller en manuell öppning.

Komfortventilation som kombineras med rökluckor

En röklucka i tak kan ibland höra samman med byggnadens dagliga ventilation. Byggnadens ventilationssystem får då ett dubbelt syfte; att bidra till ett behagligt inomhusklimat, såväl som att ventilera ut farliga brandgaser om det börjar brinna. I större byggnader med ljusgårdar med motorstyrda fönsterautomatiker är detta vanligt förekommande.

Röklucka på tak i ett trapphus | SafeTeam

 

Fördelar med rökluckor

  • förenklar utrymning och minskar brandens värmeexponering gentemot människor.
  • förbättrar sikten och minskar värmeexponeringen för rökdykare, vilket underlättar räddningsinsatsen.
  • gör det enklare att grovstäda brandplatsen till en torr och rökfri miljö (restvärdesräddning).
  • begränsar brandens värmepåverkan på byggnaden.
  • kan vara ett ekonomiskt alternativ för daglig ventilation.

Här krävs rökluckor – enligt lag

Enligt Boverkets byggregler som utgår från Plan- och bygglagen, PBL, måste byggnader med tre eller fler våningsplan utrustas med röklucka i trapphus då trapphuset antas användas av räddningspersonal. Brandgasventilation ska även finnas i varje brandcell på vinden som används som förrådsutrymme om byggnaden har fler än fyra våningsplan.

Rökluckor räddar liv – förutsatt att de fungerar!

Rökluckor räddar liv, men de kan också utgöra en allvarlig risk för fallolyckor om de öppnas åt “fel” håll eller saknar fallskydd. För att förhindra olyckor med dödlig utgång öppnas en modern röklucka på ett tak utåt/uppåt. Det finns också tillhörande fallskydd till en röklucka på ett tak.

Många äldre rökluckor öppnas fortfarande inåt/nedåt och vi på SafeTeam rekommenderar att de byts till en säkrare och modernare variant.

Alla rökluckor kräver också regelbundet underhåll. Speciellt om de är utsatta för sträng kyla och snö, korrosiv atmosfär eller kraftig nedsmutsning.

Vi hjälper er med allt från nymontage till reparation och underhåll av alla typer av rökluckor. I vårt sortiment finns också annan typ av brandskydd som till exempel nödbelysning och släckutrustning.

Vem är ansvarig för rökluckorna?

Ägare eller innehavare av en fastighet eller anläggning ansvarar för att brandventilationsutrustningen fungerar. Underhåll av rökluckor ska utföras i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler, vanligtvis en gång per år. Inspektionen ska dokumenteras.

Vänder du dig till oss kan du vara säker på att behörig personal tar hand om denna service av era rökluckor. Ett enkelt sätt att sköta underhållet av er brandgasventilation är genom ett serviceavtal.

SafeTeam erbjuder montage och service av rökluckor

Montage och service av rökluckor erbjuder vi i Göteborg och Region Väst. Kontakta oss för offert.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer någon av våra trevliga brandskyddsexperter till dig inom kort.

    • Är du privatperson är du välkommen att kontakta någon av våra butiker direkt.
    • När du skickar detta formulär till oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.