Säkerhet för flerbostadshus

Bostadsrättsmässan i Göteborg – SafeTeam är på plats

SafeTeam ställer ut på Bostadsrättsmässan i Göteborg, en mässa som vänder sig till styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar. Även förvaltare eller inköpare i bostadsrättsföreningar eller samfälligheter, samt enskilda bostadsrättshavare och blivande bostadsrättsköpare i en brf välkomnas och kommer hitta mycket av intresse på mässan.

Säkerhet för bostadsrättsföreningar

På mässan presenterar vi våra säkerhetslösningar, speciellt anpassade för Brf:er.

Som besökare har ni även möjlighet att lyssna till intressanta föredrag och utbyta erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Bostadsrättsmässan på Svenska Mässan

Tid och plats för Bostadsrättsmässan är:

Torsdag 22 november kl. 10.00-19.00
Fredag 23 november kl. 10.00-16.00

På Svenska Mässan i Göteborg.

Anmälan till Bostadsrättsmässan

Bostadsrättsmässan har fri entré och du anmäler dig på Bostadsrättsmässans hemsida.

Varmt välkommen till vår monter, A01:22!

Säkerhet för Brf:er

Vi erbjuder anpassade säkerhetslösningar för bostadsrättsföreningar.

En tekniker visar en porttelefon och nyckelbricka för medlemmar i en bostadsrättsförening.

Vårt unika Brf-erbjudande