Säkerhetsexpert och trygghetsansvarig i Trygghetspoddens studio - podd om trygghetsarbete.

Det bästa ur SafeTeams poddavsnitt – för dig som jobbar med trygghet i bostadsområden

Jobbar du med trygghetsfrågor? På ett fastighetsbolag, i kommunen eller i din bostadsrättsförening – överallt där människor bor är trygghet en viktig fråga. Vill du veta hur andra gör, rent konkret, för att öka tryggheten i ett bostadsområde? Vill du få inspiration och tips som kan hjälpa dig i ditt eget trygghetsarbete? Kanske hitta nya sätt som kan underlätta just ditt trygghetsarbete.

Trygghetspodden släppte nyligen ett helt poddavsnitt om detta. Har du missat det, eller inte hunnit lyssna på avsnittet? För dig har vi sammanfattat det mest intressanta från samtalet i podden i denna artikel. Läs vidare, för användbara tips i ditt trygghetsarbete!

Trygghetsansvarig och säkerhetsexpert gästar podden

I poddavsnittet medverkar Tony Baptiste, trygghetsansvarig på Botkyrkabyggen, ett stort fastighetsbolag i Stockholm, med övervägande delen av sitt lägenhetsbestånd från miljonprogrammet. På senare tid finns också flera av fastighetsbolagets områden på Polisens lista över särskilt utsatta områden. Utmaningarna är stora, men det pågår också ett mycket aktivt och framgångsrikt trygghetsarbete hos Botkyrkabyggen. Tony Baptiste delar med sig av många intressanta erfarenheter.

Den andra gästen hos Trygghetspodden är Erik Lindgren från SafeTeam. SafeTeam är ett av landets större säkerhetsföretag och har hjälpt många fastighetsbolag med tekniska lösningar som ökat tryggheten. Erik berättar om några av dem, och hur andra fastighetsbolag kan nyttja den kompetens och de lösningar som redan är framtagna hos säkerhetsbolagen och andra aktörer i branschen.

Jag upplever att trygghetsfrågan ofta uppfattas som svår och komplex, till exempel vad som gäller kring kamerabevakning. Trygghet består av många olika pusselbitar, och man behöver tänka till för att det ska blir bra och inte springa iväg i kostnad. Många gånger blir det ett reaktivt arbete – man vill ha en snabb lösning. Men resultatet blir oftast bättre om man jobbar förebyggande. Det är lättare sagt än gjort, men därför så viktigt att komma igång med detta arbete.

Erik Lindgren, SafeTeam.

Här följer de bästa tipsen och intressanta samtalsämnen från poddavsnittet.

Trygga Hus

Hos Botkyrkabyggen har man tagit fram ett koncept för trygghetsbedömning av sina fastigheter som man kallar för Trygga Hus. Inom ramen för Trygga Hus går man igenom varje trapphus, utomhus såväl som inomhus, med hjälp av en checklista med drygt 100 punkter. Man tittar på allt ifrån skalskydd och renhållning, till störningar och olovlig andrahandsuthyrning. Förvaltningsorganisationen jobbar sedan med underhåll och andra åtgärder. Hyresgästerna hålls informerade och när trapphuset blivit godkänt får det ett klistermärke som markerar att huset är ett tryggt hus. Syftet är att tydligt visa att Botkyrkabyggen bryr sig som fastigheten och hyresgästerna som bor där.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är också en insats som Botkyrkabyggen jobbat länge med. Inledningsvis gjordes trygghetsvandringar med egen personal på kvällarna, där man till exempel tittade på; Hur är belysningen? Finns det yviga buskar som behöver beskäras? Finns det brister i uppmärkning av gator och gatunummer?

I steg två bjöds hyresgäster in till trygghetsvandringarna för att höra deras synpunkter.

Trygghetsvandringar med barn har skapat ett fantastiskt engagemang

Botkyrkabyggen har nu även börjat med trygghetsvandringar för barn. Barnen har fått säga vad dom tycker, till exempel om lekplatser och andra allmänna platser. Det kan skilja sig mycket från vuxna. Framför allt har barnen visat ett mycket stort engagemang, och projektet har slagit mycket väl ut.

När vi började våra trygghetsvandringar höjdes vårt trygghetsindex direkt. Vi har fått många bra synpunkter från våra hyresgäster. Det har skapat engagemang och det skapar i sin tur trygghet. Men det är en färskvara. Man måste jobba kontinuerligt med trygghetsvandringar flera gånger om året tillsammans med hyresgästerna.

Tony Baptiste, trygghetsansvarig Botkyrkabyggen.

Tät dialog med boende – ”trapphusmöten” löser problem

Att skapa en bra relation och dialog med de boende är en nyckelfråga för att öka tryggheten. Jobbar man som fastighetsägare med ett problem som dykt upp kan man kalla till ett trapphusmöte med de boende och låta alla få lyfta sina synpunkter. Hyresgästerna känner ofta till problemet, och informationsutbytet kan vara mycket värdefullt.

Tony Baptiste berättar i podden om en plats som drog till sig ungdomar en viss tid på dygnet som skapade problem. Man kunde inte förstå varför. Man funderade på att spärra av genom galler eller andra tekniska lösningar. Men så gick man istället till platsen och pratade med ungdomarna. Det visade sig att det låg en skola i närheten som hade gratis wifi. Lösningarna man vidtog blev då annorlunda, och betydligt enklare.

Samarbete med andra aktörer

Trygghet är komplext och ett samarbete med andra aktörer krävs för att lyckas. Inom Botkyrkabyggen samarbetar och deltar man till exempel i:

  • EST (Effektiv samordning för trygghet) genom möten varje vecka med polis, räddningstjänst och kommunen
  • Skolor och ungdomsgårdar
  • Trygghetsfält, en del inom kommunen som jobbar med att skapa relation med ungdomar.
  • Grannsamverkan
  • Organisationer som t.ex. The good talents och Changers Hub

Fler samverkansaktörer och arbetssätt finns att läsa om här.

Nätverksgrupper

För såväl fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar är det klokt att delta i olika nätverksgrupper. Ofta kan man få tips och råd på aktiviteter och insatser som varit lyckade hos andra och utbyta erfarenheter. Nätverksgrupper arrangeras ofta inom branschorganisationer, Fastighetsägarna m.fl.

Använd säkerhetsföretag och säkerhetskonsulter

Tekniska säkerhetslösningar leder inte per automatik till ökad trygghet. Men de är en viktig pusselbit i en större helhet. Säkerhetsföretagen är vana att jobba tillsammans med fastighetsägare och har ofta kompetens och erfarenhet kring vad som fungerar bra. Dra nytta av den! Tekniska säkerhetslösningar som tidigare byggt bort ett problem, kan kopieras för att även hjälpa andra. Det finns också många duktiga säkerhetskonsulter.

Tekniska säkerhetslösningar

I poddavsnittet nämns olika säkerhetslösningar, som tillträdeskontroll med lås och passersystem, till kamerabevakning och larm för vissa områden och utrymmen.

Tony Baptiste berättar även om s.k. skrior som sänder ut ett högfrekvent ljud. Ljudet uppfattas främst av yngre personer och upplevs störande och obehagligt, vilket gör att man lämnar platsen. Dessa kan placeras på platser där obehöriga ofta uppehåller sig. De kan också tidsinställas, så att väktare kallas till platsen efter ett visst antal larm från skriorna.

 

Lyssna på hela avsnittet här, eller hos Trygghetspodden – Sveriges viktigaste podd. Följ Trygghetspodden för fler intressanta och fördjupande samtal om trygghet och säkerhet.

 

 

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin