Inga konflikter i tvättstugan – så funkar modern säkerhetsteknik

Tvättstugan i ett flerfamiljshus är en vanlig plats för konfrontation och osämja bland boende. Att samsas om utrymmet, tvättider och städning kan vara svårt. Men det finns idag mycket användbar teknik som minskar konflikterna och ökar tryggheten.

I denna artikel delar Mirek, regionchef på SafeTeam, med sig av sina tips till dig som fastighetsägare om hur den gemensamma tvättstugan blir en trygg och konfliktfri plats. Han berättar:

Vi har många kunder som aktivt jobbar för att öka trivseln och tryggheten bland sina boende. En välfungerande och modern tvättstuga kan vara en del av detta trygghetsarbete.

 

5 vanliga problem i tvättstugan – och hur modern säkerhetsteknik löser dem

1. Fullbokat!

När boende har svårt att hitta lediga tvättider skapar det lätt irritation. Ibland kan det härledas till ett vanemönster, där tvättmaskinerna ofta tvättas halvfulla, men desto fler gånger i veckan. Med ett digitalt bokningssystem för tvättstugan kan man uppmuntra till färre men större tvättar, genom att programmera systemet så att varje lägenhet endast kan boka ett visst maxantal tvättider per vecka. Det frigör tvättider till andra boende.

2. Bråk när tvättider inte hålls

Att passa tider kan ju ibland vara svårt. Om tvättmaskiner eller torkrum inte är tömda då nästa hyresgäst/boende ska börja tvätta blir det lätt en källa till konflikt. I ett digitalt bokningssystem kan man tidsstyra tillträdet till tvättstugan. Vet man om att man inte kommer in efter ett visst klockslag blir det en motivator att hålla tiden. Man kan även tidsstyra så att maskinerna inte går att starta om tvättiden inte räcker till för det valda tvättprogrammet. Likaså kan maskinerna spärras under kvälls- och nattetid för att undvika att boende blir störda.

3. Stölder i tvättstugan

Om kläder försvinner i tvättstuga och torkrum skapar det lätt misstroende bland grannar och en känsla av otrygghet. För att få bukt med det kan tillträdet till tvättstugan styras genom passersystem som kopplas till bokningssystemet. På så sätt kan endast den som har bokat tvättid komma in i tvättstugan, och dessutom kan man följa loggar på passeringar som gjorts i efterhand.

4. Inbrott i tvättstugan

Märker man att inbrott sker i tvättstugan utifrån kan det röra sig om allt ifrån ”pojkstreck” till missbrukare med behov av vatten för drogkonsumtion, till hemlösa i behov av skydd över natten. Skadegörelse och otrygghet är tyvärr vanliga följder. I detta läge behöver ofta både skalskydd och lås- och passersystem ses över. Finns det brytmärken på dörrar kan professionella brytskydd hjälpa. Saknas brytmärken kan problemen ofta härledas till nycklar på vift eller att koden till kodlåset har spridits till obehöriga. Här finns en mängd lösningar, allt ifrån uppdaterade lås till ett modernt digitaliserat passersystem som ger större kontroll på tillträdet och dessutom möjlighet att integrera tvättstugebokning i samma system.

5. Hög energiförbrukning i tvättstugan

En slösaktig förbrukning av el, vatten och värme i tvättstugan är negativt för såväl plånbok som miljö. Med ett modernt bokningssystem för den gemensamma tvättstugan kan man skapa en större medvetenhet eftersom förbrukningen kan kopplas till varje enskild lägenhet. Om ni vill kan även debiteringsunderlag inkluderas i systemet så att boende betalar separat för sin egen energiförbrukning i tvättstugan. Detta kan vara en stor morot för att tvätta smart, och därmed en kostnadsbesparing för hela fastigheten.

Hur har elektronisk bokning av tvättstuga hjälpt andra fastighetsägare?

Efter en installation av elektroniskt bokningssystem i tvättstugan lär sig ofta de boende att tvätta mer effektivt, vilket gynnar alla i slutändan. Reglerna i tvättstugan blir också tydligare, då endast den som har bokat tid kan komma in. När systemet är nytt är det viktigt att alla boende får bra information om hur det funkar, så att onödig irritation undviks. Här brukar vi hjälpa till. Efter en tid vittnar många om att konflikter och otrygghet i tvättstugan upphört.

Mirek Johansson, regionchef på SafeTeam.

 

 

Regionchef Malmö
Mirek är regionchef på SafeTeam och har hjälpt många fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar att göra den gemensamma tvättstugan till en tryggare plats med hjälp av modern säkerhetsteknik.

 

Fördelar med digital tvättstugebokning:

  • styrning av tillträdet
  • enkel bokning av tvättider via mobilapp eller elektronisk bokningstavla
  • möjliggör mätning av energiförbrukning
  • kan integreras med passersystemet i övriga fastigheten (Exempel: Samma nyckeltagg som används i porten till trapphuset kan även användas för att starta tvättmaskinerna.).

Läs mer om tvättstugebokning

 

 

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin