Säkerhetstekniker vid en trapphusentré med passersystem

Obehörigt spring i trapphuset – så här stoppas det

Många säkerhetsproblem i flerfamiljshus kan härledas till obehörigt spring i trapphus. Det skapar otrygghet hos de boende och i många fall skadegörelse, inbrott och onödiga kostnader för dig som fastighetsägare. Som tur är finns det en mängd effektiva lösningar, som både ökar trygghet och trivsel.

I denna artikel delar Kristoffer, projektör på SafeTeam, med sig av sina bästa tips för ett tryggt och säkert trapphus i flerbostadshus.

Under mina år i säkerhetsbranschen har jag besökt många lägenhetshus med säkerhetsproblem. Lösningar jag sett är ibland kreativa, allt ifrån en enkel lapp på dörren med texten: ”Gör inte inbrott!” till önskemål om totalt bepansrade entréer med fingeravtrycksläsning. Det vi måste gå till botten med är varför problemet uppstått, och vinningen med den lösning som vi föreslår.

Kristoffer, projektör på SafeTeam.

Vem skapar otrygghet i trapphus?

Det finns olika typer av ”spring” i trapphus. Det man först tänker på som problematiskt är intrång av obehöriga personer. Det kan vara ungdomsgäng som använder trapphuset som en plats att ”hänga på”. Det kan vara hemlösa som söker sig till en källargång eller liknande via trapphuset. Det kan också vara intrång med syfte att stjäla, t.ex. någon i behov av snabba pengar för tjuvgods från fastighetens förråd. Tack och lov är inbrott i lägenheter mer ovanligt, även om det tyvärr också förekommer.

Förutom otryggheten leder ofta denna typ av obehörigt spring i trapphus även till klotter och skadegörelse.

Men spring i trapphus kan också härledas till personer som faktiskt har rätt att vara där, som budfirmor, besökare och hantverkare. Även det kan upplevas otryggt, när personerna är okända och man inte vet deras syfte. Har man problem med stölder och inbrott på vinden i ett flerbostadshus kan det i vissa fall även vara de egna boende som har oärliga uppsåt.

Vad beror obehörigt spring i trapphuset på?

Obehörigt spring i trapphuset kan bero på många olika saker. Ibland är det oundvikligt. Det går inte att helt bygga bort eftersom människor rör sig ut och in, och en dörr kan öppnas för en obehörig person av misstag. Men några vanliga problemorsaker är:

  • Nycklar på vift
  • Kod till kodlåset har spridits till obehöriga
  • Dörrstängare saknas eller fungerar inte
  • Svaga dörrar och entrépartier

 

Så här får ni stopp på obehörigt spring i trapphuset – steg för steg

Det är alltid era individuella behov som avgör vilken lösning som är rätt. Men här följer några av de vanligaste säkerhetslösningarna mot obehörigt spring i trapphus.

 

1. Montera brytskydd eller fysiskt skalskydd i entrén

Den första frågan att ställa sig vid problem med obehörigt spring är: Finns det några brytmärken på dörrar eller krossade glasrutor? Om så är fallet kan professionella brytskydd monteras.

Ibland är dock dörrarna så skadade att hela dörrpartiet behöver ses över. Kanske är dörr och vägg helt sönderborrade, eller blivit gamla och skeva genom åren så att varken stängning eller låsning fungerar som de ska. Då kommer heller inte brytskydd att hjälpa, utan det krävs en större översyn av det fysiska skalskyddet, dvs entrédörr, karm, infästning i väggparti och närliggande väggar.

 

2. Se till så att ni har fungerande dörrstängare

Finns det inga synliga brytmärken eller krossade glasrutor är nästa steg att se över att dörrarna stängs ordentligt efter passering. Fungerande dörrstängare eller dörrautomatik är att rekommendera.

Inget låssystem i världen fungerar på en dörr som står öppen!

 

3. Byt koden till kodlåset ofta

Har ni kodlås till er fastighet idag, kan nya rutiner för byte av koden ibland avhjälpa problem. En portkod sprids mycket lätt och bör bytas ofta.

Lek med tanken: Fråga alla barn i grannskapet ifall de kan koden till kompisarnas hus. Troligtvis är det många som känner till portkoderna i kvarteret!

 

4. Byt eller lägg om ert befintliga låssystem

Ofta är det brister i nyckelkontrollen som skapar problem då nycklar hamnat i orätta händer.

Är ert befintliga låssystem relativt nytt kan en omläggning av låssystemet göras. Vi lägger då om stiften i era cylindrar och gör nya nycklar. Ekonomiskt är detta mer fördelaktigt för er, än att byta till ett helt nytt låssystem. En borttappad huvudnyckel är dock en mardröm – då måste ofta hela låssystemet bytas ut.

Har ni ett äldre låssystem idag, där det juridiska kopieringsskyddet/patentet löpt ut, kan det också vara läge att byta låssystemet.

Värt att nämna är att många försäkringar inte gäller då inbrott skett med nyckel.

 

5. Kombinera med ett elektromekaniskt låssystem

Vill ni komma bort från risken att borttappade nycklar används till ert trapphus av obehöriga kan ni byta till ett elektromekaniskt låssystem, så som iLOQ eller Assa Abloy CLIQ. Många väljer att kombinera ett sådant låssystem, för inpassering till trapphus och allmänna utrymmen, med ett traditionellt mekaniskt låssystem till lägenhetsdörrarna. Nycklar med elektroniska chip ger er då möjlighet att på nyckelnivå spärra borttappade nycklar. Ni får också möjlighet att titta på loggar över passeringar i efterhand, för att upptäcka onormala beteenden som kan ligga bakom det oönskade springet i trapphuset.

 

6. Uppgradera till elektroniskt passersystem med taggar

Vill ni modernisera och effektivisera säkerheten i ert trapphus ytterligare kan ni byta till ett helt elektroniskt passersystem. Det ger er stenkoll på tillträdet och ni kan även administrera passersystemet helt på distans.

Tänk på: En god nyckelkontroll är lika viktig i ett elektroniskt system som i ett vanligt mekaniskt låssystem. Utför därför regelbundna kontroller och spärra de nycklar med chip eller taggar som är försvunna.

Vill ni ha hjälp med denna hantering – läs mer om vår tjänst Passage Online. 

 

7. Montera trygghetskameror

Har ovanstående åtgärder inte hjälpt är montering av kamerabevakning i trapphuset en effektiv åtgärd för att öka tryggheten. Vi har sett många fall där obehörigt spring i trapphus helt har upphört efter installation av kamerasystem.

 

I vår professionella roll som rådgivare måste vi härleda det verkliga problemet. Lösningen vi sedan föreslår måste vara ändamålsenlig och möta behoven på rätt sätt. Investeringen ska ju vara försvarbar, både rent säkerhetsmässigt och ekonomiskt för våra kunder.

Kristoffer, projektör på SafeTeam.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin