SafeTeam erbjuder certifierade säkerhetstjänster inom larm, lås, brandskydd och CCTV.

Därför är certifikaten kundens bästa vän

I en värld där krav och regelverk för säkerhet ständigt uppdateras måste företag i säkerhetsbranschen, och deras medarbetare, ständigt förnya sina kunskaper. Men hur kan du som kund veta att så sker? Jo, genom att kräva att dina säkerhetsleverantörer är certifierade av oberoende organisationer. I denna artikel tittar vi närmare på vad det innebär.

Skulle du flyga med en pilot som saknar flygcertifikat? Knappast. Ett certifikat visar att innehavaren har nödvändig teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet för att utföra sin arbetsuppgift (till exempel flyga). För att bli certifierad krävs mycket arbete – och än mer för att behålla certifieringen. SafeTeam har certifikat inom kamerabevakning, inbrottslarm och brandlarm. Vad innebär det? Vi frågar Michael Taube, som är behörig ingenjör på SafeTeam i Stockholm. Han är certifierad på larmsystem.

Behörig personal har ett personligt certifikat

SafeTeam har många behöriga personer, vilket är nödvändigt för företagets certifieringar. Men.

Vad innebär det att vara behörig?

– Att vara behörig ingenjör betyder att jag har ett certifikat som är kopplat till mig personligen. Certifikatet gäller i fem år. Och varje år genomgår jag prov för att få behålla det. Och vart femte år måste jag ta ett helt nytt certifikat. Det tar tre dagar att förnya mitt certifikat.

Vad händer om du inte lyckas förnya ditt certifikat?

– Då förlorar jag min behörighet. Det krävs en del för att bli certifierad, men också för att behålla det. Regelverken uppdateras hela tiden, och det gäller att hänga med, säger Michael Taube.

Företag har också certifikat

Även företaget i sig har flera certifikat som kontrolleras (revideras) varje år av de organ som utfärdat dem.

Vad innebär det att ett företag är certifierat?

– Vi har besiktningspersoner som varje år granskar att vi sköter oss, berättar Michael Taube. De kontrollerar att vi följer uppställda krav och vårt eget kvalitetssystem. Dessutom väljer de ut två av våra kunder och går igenom allt – kalkyl, offert, leverans och utförande. De besöker kunden för att säkerställa att vi har gjort det vi ska på ett korrekt sätt.

Certifiering handlar alltså inte bara om att ett larm är korrekt installerat. Det är en ordentlig kvalitetskontroll av hela arbetet, från ax till limpa?

– Oja, säger Michael Taube. De kontrollerar även vårt kontor, att vi har rätt larm och skalskydd. Vi har ju dokumentation som rör våra kunder, och de ska inte komma i orätta händer om någon försöker bryta sig in.

Hur viktigt är det med en certifierad säkerhetsleverantör?

– Oftast är det kundens försäkringsbolag som kräver en certifierad säkerhetsleverantör. Om du installerar larm eller brandskydd, till exempel, och leverantören inte är certifierad, då kan du bli utan ersättning om något händer. Man kan säga att certifikaten är kundens bästa vän

Fyra kriterier för ett certifikat

Ett certifikat är ett bevis på att något uppfyller specifika, ställda krav. Dessa fyra kriterier ska vara uppfyllda för certifiering:

  • Kravuppfyllnad betyder att något överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard som anges i en certifiering.
  • Efterlevnadskontroll innebär regelbundna kontroller som visar att kraven för certifiering efterlevs. Uppföljning av efterlevnaden ska registreras som bevis att den genomförts och att du har kontroll över dina bindande krav.
  • Tidsbegränsning betyder att certifieringen är tidsbegränsad. Fem år är en vanlig giltighetstid.
  • Ackreditering betyder att de organ som utfärdar certifieringar måste vara godkända. I Sverige är det Swedac som granskar och godkänner företag och organisationer som arbetar med certifiering.

Michael Taube, en av SafeTeams behöriga ingenjörer inom inbrottslarm, berättar om varför certifikat är viktiga.

Organisationer som SafeTeam arbetar med

Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR)

Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) är en rikstäckande organisation för låsmästare. Den bildades 1955 och arbetar med att stärka medlemsföretagens auktorisation, vilken kräver yrkeskompetens i form av mästarbrev i låssmedsyrket, besiktigade och godkända lokaler samt sund företagsekonomi.

Stöldskyddsföreningen (SSF)

Stöldskyddsföreningen (SSF) har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934. De arbetar med att förebygga brott som stöld, informationsstöld och bedrägerier.

Brandskyddsföreningen (SBF)

Brandskyddsföreningen (SBF) är en ideell förening som arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher samt stödjer forskning och utveckling inom brandsäkerhet.

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC)

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) ägs av Stöldskyddsföreningen (SSF) och Brandskyddsföreningen (SFB). De certifierar företag, personer, produkter och system inom brand och säkerhet.

Svensk Certifiering AB (SCAB)

SCAB utfärdar certifiering för anläggarfirmor, behöriga ingenjörer och inbrottslarmprodukter enligt Stöldskyddsföreningens och Brandskyddsföreningens normer.

SafeTeams säkerhetscertifieringar

Här kan du läsa mer om vilka certifieringar som vi på SafeTeam innehar, som intygar för dig som kund att vi har alla de kompetenser som krävs.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin