Säkra lås från SafeTeam

Så vet du om ditt lås är säkert

Det är många faktorer som påverkar om ett dörrlås är säkert eller inte. Det handlar exempelvis om cylindertyp, vilken nyckelkontroll som finns och hur dörrmiljön i stort är uppbyggd.

Titta på din nyckel

Det är i regel svårt att avgöra enbart utifrån en nyckel om låset är säkert eller ej. Men vissa slutsatser går att dra. Om nyckeln är av den gamla, traditionella ”klöverformen” är den med all säkerhet inte kopieringsskyddad. Dessa nycklar är vanliga, men är av en äldre modell som inte längre tillverkas.

En nyckel utan juridiskt kopieringsskydd kan kopieras hos vilken skomakare som helst.

Lånas en nyckel utan kopieringsskydd ut några timmar kan en nyckelkopia göras hos en skomakare utan din vetskap. Var därför noga med vem du lånar ut dina nycklar till.

 

Om din nyckel har ett stämplat systemnummer (ett antal bokstäver/siffror) tyder det oftast på en högre säkerhet. Nyckeln ingår då i ett låssystem, vilket oftast är uppbyggt med någon form av skydd mot kopiering. Kopieringsskydd har dock alltid en tidsbegränsning – därför behöver du kontakta din låssmed för att få svar på hur din nyckels kopieringsskydd ser ur.

Så fungerar kopieringsskydd av nycklar

I ett låssystem med kopieringsskydd/patentskydd finns det systemansvariga (vanligtvis styrelsen i en Brf eller fastighetsförvaltaren). Dessa personer styr vem som får göra nyckelkopior. Det är dessutom endast en enskild licensierad låssmed som har tillgång till nyckelämnet från fabrikanten (exempelvis från ASSA). Tack vare det kan man inte gå till vilken låssmed som helst och tillverka nyckelkopior i ett skyddat låssystem.

 

Titta på cylindern – är den rund eller oval?

Det finns både ovala och runda låscylindrar. En rund cylinder kan vara säkrare än en oval cylinder eftersom den inte skapar någon brytmöjlighet. Ett godkänt lås kräver dubbla runda cylindrar. Kombineras en oval cylinder med ett tillhållarlås kan det tillsammans dock uppnå godkänd låsning.

Nyckeln ska också gå att vrida 360 grader i cylinder för att låset ska vara godkänt.

 

Titta på din dörr – en forcerad dörr är vanligast vid inbrott

Nästan alla inbrott sker genom att inbrottstjuven forcerat sig in genom en dörr. Om man är orolig för inbrott ska man därför först och främst titta över själva dörren, och om det sitter något brytskydd på dörren. Ett brytskydd ska vara av s.k. C-modul. Det innebär att det sitter en förstärkande del både på dörrkarm och dörr, som tillsammans skapar en negativ brytvinkel.

Altandörren är en vanlig inbrottsväg

Det är vanligt med altandörrar och balkongdörrar som bara har en enkel barnspärr på insidan. Detta är inte säkert, eftersom det då bara är för tjuven att krossa rutan och öppna dörren. Titta även över dina fönsterlås om du bor på ett lägre våningsplan.

 

Godkänd låsning enligt SSF – behövs det?

Beroende på miljö och användning ser kraven på ett lås olika ut. Godkänd låsning enligt Svenska Stöldskyddsföreningen krävs ibland för att hemförsäkringen i en bostad ska gälla. (Villkoren kan se olika ut – prata med ditt försäkringsbolag för att få reda på dina försäkringsvillkor.) Men i en annan miljö, exempelvis en förrådsdörr, kan säkerhetskraven ibland vara lägre.

 

Vi delar gärna med oss av vår kunskap

Är du osäker på om ditt lås är säkert, prata med oss. Vi hjälper mer än gärna till!
Här hittar du kontaktuppgifter till våra låssmeder

 

Bra att veta:

Dörrlås idag går inte att dyrka upp

Dagens moderna dörrlås är extremt svåra, om inte omöjliga, att dyrka upp. Precisionen som krävs för att stiften i låsen ska flytta sig är näst intill omöjlig att åstadkomma utan nyckel.

Låsöppning av låssmed

När en låssmed genomför en dörröppning vid tex en utelåsning, görs det med speciella verktyg och arbetssätt, och det resulterar i åverkan på dörren.

Yale Doorman och ID-Lock 150 – elektroniska lås som är godkända

Yale Doorman och ID-Lock 150 är elektroniska lås som är godkända enligt Svenska Stöldskyddsföreningen. Dock ska man känna till att man måste befinna sig vid dörren när man låser. Utnyttjas funktionen med låsning via mobilapp klassas det inte som godkänt längre.

 

Relaterat innehåll

Dörr med ASSA lås och Axema kodlås.

Vad är ett godkänt lås?

 

Låsbutik

Därför ska ni välja en auktoriserad låssmed

 

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin