Verktygslåda för fastighetsägare för att öka tryggheten.

Trygg fastighet – ett verktyg för fastighetsägare

Stiftelsen Tryggare Sverige har sammanställt de vanligaste trygghetsproblemen som fastighetsägare brottas med och tagit fram verktyget Trygg fastighet. Vi har pratat om säkerhet och trygghet med Magnus Lindgren, generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare Sverige.

Magnus Lindgren har en lång erfarenhet av säkerhet och trygghet. Han kallar sig själv för ”prakademiker” – ena foten i praktiken och den andra i teorin. Magnus Lindgren har en doktorsexamen i psykologi och har under åren arbetat både som polis och kriminolog. Sedan 14 år tillbaka är han generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare Sverige. Nu har Magnus Lindgren med kollegor tagit fram en verktygslåda för att hjälpa privata och allmännyttiga bostadsföretag att hantera olika former av säkerhets- och trygghetsproblem. Magnus Lindgren har ett och annat att säga om verktyget men också om fastighetsägarnas unika möjlighet att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Verktygslådan

På Tryggare Sverige har man gått grundligt till väga för att kartlägga de trygghetsproblem som fastighetsägare försöker hantera idag.

Vi har intervjuat ett stort antal fastighetsägare, både i den privata sektorn och i allmännyttan. Vi har också gjort en omfattande genomgång av vetenskapliga artiklar och pratat med forskare i Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Sydafrika och USA.

Magnus Lindgren, Tryggare Sverige.

Baserat på sin undersökning kunde Tryggare Sverige identifiera de 14 vanligaste trygghetsproblemen för fastighetsägare. För vart och ett av dem tog man fram förslag på åtgärder som kan utföras separat eller tillsammans med andra åtgärder. Resultatet blev en verktygslåda med ett 60-tal åtgärder som fastighetsägare kan vidta själva eller tillsammans med andra aktörer för att hantera trygghetsproblematiken i bostadsområden.

Platssamverkan

Ett exempel på åtgärd är Business Improvement District (BID) som på svenska kallas för platssamverkan. Detta är egentligen ett batteri av åtgärder som syftar till att stävja brott och öka tryggheten på en geografisk yta. Platssamverkan är ett samarbete mellan fastighetsägare, kommun, polis och näringsidkare. Tillsammans tar man ett gemensamt ansvar för att utforma och bibehålla trygghet och säkerhet i ett område. Det handlar om allt från belysning och renhållning till säkerhetsarbete.

– Det finns mycket att lära från andra länder i hur man jobbar med platssamverkan. I exempelvis Storbritannien, Nederländerna och USA har man kommit längre med detta än vad vi gjort, säger Magnus Lindgren.

Fastighetsägarnas roll

Magnus Lindgren tycker att fastighetsägarna har en viktig roll i arbetet med att skapa trygghet och motverka brott. Allt som rör säkerhet och trygghet har tidigare setts som en polisiär fråga, enligt Magnus Lindgren, som nu ser ett ökat fokus på fastighetsägarnas roll.

– Det var polisen som skulle göra allt, och lite till. Sedan började man prata om kommunernas roll. Och från 2018 har näringslivet involverats. Men det är först 2020 man började uppmärksamma den specifika roll som fastighetsägarna har, säger Magnus Lindgren.

Fastighetsägare verkar nära brottslighet och otrygghet genom händelser i kvarter och fastigheter. Det är utmärkande för fastighetsägarnas situation, anser Magnus Lindgren.

Fastighetsägarna lever närmast problemen. Både gärningspersoner och offer bor och vistas i husen, eller har sina lokaler där. Därför har fastighetsägarna helt unika möjligheter att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande – även om det förutsätter att kommunen gör sitt och att polisen är närvarande.

Magnus Lindgren, Tryggare Sverige.

Tre insikter

Magnus Lindgren vill förmedla tre övergripande insikter till Sveriges fastighetsägare:

  • Inse att du har en viktig roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
  • Förstå att du faktiskt kan bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet.
  • Arbeta evidensbaserat. Analysera, sätt in åtgärder och följ upp. Det viktiga är inte att göra många saker utan att göra rätt saker.

Vill du veta mer?

Du kan använda verktygslådan för trygga fastigheter utan registrering eller annat krångel. Gå direkt till Verktygslådan, klicka på ett trygghetsproblem och sedan på de föreslagna åtgärderna. Exempel på åtgärder som nämns är kamerabevakning och elektroniskt passersystem.

Magnus Lindgren, Tryggare Sverige (Fotograf: Tobias Fischer)

 

 

Stiftelsen Tryggare Sverige

Tryggare Sverige bildades 2008 och är en icke-statlig organisation. Syftet med stiftelsen är att bidra med nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten och öka tryggheten samt för att förbättra situationen för brottsutsatta när det gäller möjligheter till hjälp, stöd och skydd. På stiftelsen arbetar kriminologer, samhällsplanerare, säkerhetssamordnare tillsammans med bland annat psykologer och landskapsarkitekter.

 

Vanligaste trygghetsproblemen för fastighetsägare

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin