Gamla Bewator-system sitter kvar i många flerfamiljshus – hög tid att byta!

Bewator var ett av de vanligaste fabrikaten för passerkontroll i flerfamiljshus under många år. Än idag är många Bewator-system i bruk, trots att anläggningarna ofta är föråldrade och reservdelar är en bristvara. Fastighetsägare med Bewator i sina dörrmiljöer bör därför uppgradera sina kodlås och passersystem för att inte riskera att stå utan ett fungerande passersystem till sin fastighet.

Bewator – numera Vanderbilt

Bewator köptes upp av Vanderbilt, som är det nuvarande fabrikatsnamnet för dessa produkter. Passagesystemen går under namnet Bewator Entro.

Brist på reservdelar till äldre Bewator-system kan försvåra underhåll

Eftersom äldre Bewator Entro-system har utgått finns numera inte alla reservdelar att få tag på. Skulle något i systemet sluta fungera kan detta leda till problem.

Låt oss illustrera med ett exempel:

I en entré till ett trapphus sitter ett Bewator-kodlås av äldre modell. Efter många år slutar det tyvärr att fungera, och de boende kan inte öppna dörren. Fastighetsägaren kontaktar då en säkerhetsleverantör för reparation, men dessvärre finns inga reservdelar att få tag på. Hela systemet behöver därför uppgraderas. Det är en betydligt större insats än en enkel reparation, och tar längre tid att projektera, besluta om samt montera. Under tiden måste dörren hållas öppen ut mot gatan, för att passering ska vara möjlig. Det gör att obehöriga lätt tar sig in och de boende i huset kan känna sig otrygga.

Som säkerhetsinstallatör rekommenderar vi en uppgradering

Vår rekommendation är därför att se över äldre Bewator-system för att förebygga denna och liknande situationer. Mirek, regionchef på SafeTeam, berättar:

Det finns flera fabrikat som kan ersätta äldre Bewator-anläggningar på ett bra sätt. Om ert befintliga kabelsystem är intakt så rekommenderar vi även att nyttja det vid uppgraderingen. Det hjälper er att hålla nere era kostnader.

SafeTeam är en fabrikatsoberoende installatör av säkerhet och kan erbjuda en uppgradering till det fabrikat och system som passar bäst för just er. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Regionchef Malmö
Mirek är regionchef på SafeTeam och har hjälpt många fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar att uppgradera sina säkerhetslösningar.

 

 

Få en offert på att uppgradera från ett äldre Bewator-system

Svara på frågan här nedan för att komma i kontakt med oss.