Nya kamerabevakningslagen – så påverkar den dig

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PUL). I samband med GDPR kommer även en ny svensk lag för kameraövervakning, den nya kamerabevakningslagen, att börja gälla.

Vad innebär den nya lagen för er som har kamerabevakning idag?

I stora drag innebär den nya lagen:

  • Kamerabevakning kommer i många aspekter att bedömas som personuppgifter och de som vill kameraövervaka måste följa GDPR. Dessutom måste man följa de kompletterade reglerna i den nya kamerabevakningslagen.
  • I de flesta fall behöver man inte längre söka tillstånd för eller anmäla kameraövervakning. Detta gäller dock inte myndigheter där kravet finns kvar.
  • Man har ett eget ansvar att utreda om kameraövervakningen man planerar är laglig och motiverad, precis som all annan insamling av personuppgifter enligt GDPR.
  • Det ställs högre krav på skyltning och information om kameraövervakningen. Man måste till exempel informera om identitet samt kontaktuppgifter till den som bedriver bevakningen. Man måste även göra en del information tillgänglig, t ex hur länge lagringen sker, ändamålet med kameraövervakningen med mera.
  • Innan beslut om kameraövervakning på arbetsplatser tas finns en förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren med berörd arbetsgivarorganisation.

Lagen är dock fortfarande på remiss och detaljer kan ändras.
(Textens publiceringsdatum: 20180201)

Vad händer med befintliga kameraanläggningar den 25 maj?

I princip alla befintliga tillstånd blir ogiltiga, vilket innebär att de blir olagliga om man inte vidtar nödvändiga åtgärder. (Förutom för myndigheter och kommuner, där vissa tillstånd fortfarande kan gälla).

Vad bör ni göra med er kamerabevakning före den 25 maj 2018?

  • Utvärdera alla befintliga kameror och bedöma om kamerabevakningen är laglig enligt GDPR och den nya kamerabevakningslagen. Detta bör dokumenteras kamera för kamera.
  • Uppdatera skyltning, så att den överensstämmer med den nya lagen.
  • Vid övervakning på arbetsplatser, förhandla med personalrepresentant. Detta bör dokumenteras kamera för kamera.

Vad kan SafeTeam hjälpa er med?

SafeTeam kan bistå med rådgivning kring kamerabevakning och har bland annat tagit fram ett dokument som kan användas som hjälpmedel.

Har du frågor eller vill ha mer information kontakta Martin Gustafsson, behörig ingenjör CCTV: tel: 031-724 23 24  martin.gustafsson@safeteam.se

Läs mer om den nya kamerabevakningslagen:

Datainspektionen om kamerabevakningslagen

Statens offentliga utredningar 

 

Läs mer om dataskyddsförordningen, GDPR:

Dataskyddsförordningen

 

Relaterat innehåll:

Kameraövervakning