Låssmed utanför fastighet

Kunderna ger SafeTeam toppbetyg i ny NKI-mätning 2018

SafeTeam når sin högsta nivå någonsin i en återkommande NKI-undersökning av bolagets kundnöjdhet. Med resultatet 4,39 på en femgradig skala fortsätter nu SafeTeam att utveckla sitt erbjudande inom säkerhet och övervakning genom ytterligare satsningar på service i särklass.

SafeTeam har nöjda kunder

Sedan 2009 har kurvan för SafeTeams Nöjd kund-index, NKI, pekat uppåt. I den senaste mätningen, genomförd av Enkätfabriken, når bolaget värdet 4,39 på en femgradig NKI-skala. Det ger SafeTeam en generellt hög placering i den hårt konkurrensutsatta säkerhetsbranschen.

Bemötande och service är SafeTeams starka sidor

Framför allt är det bemötande och service som sticker ut när SafeTeams kunder betygsätter sin leverantör.

– Vårt mål är att vara det mest serviceinriktade bolaget i branschen. Därför känns det extra roligt att våra kunder upplever oss som särskilt starka på det området. Vi har satt ribban väldigt högt när det gäller kommunikation, effektiviteten i våra processer och förmågan att ta hand om akuta problem, säger Frida Hjern, KMA-samordnare på SafeTeam.

Enkätfabriken har bland annat frågat SafeTeams kunder i vilken grad de kan rekommendera SafeTeam som leverantör till andra, om de avser fortsätta som kund, samt hur nöjda de är med SafeTeam generellt. I den komplexa uträkning som utgör ett NKI-värde är detta några av de viktigaste parametrarna.

Långsiktiga relationer med kunder

Frågorna har också handlat om SafeTeams personal, om återkoppling och bemötande, samt om företagets produktutbud.
– Våra kunder upplever att de kan ha en kontinuerlig relation med våra medarbetare. Att över tid kunna följa kunderna och lära känna deras behov är helt avgörande i en bransch som vår, där bristen på utbildad och erfaren personal är stor. Vi satsar därför extra mycket på att skapa en arbetsmiljö som inte bara lockar de bästa i branschen, utan också får vår personal att stanna kvar, säger Frida Hjern.

SafeTeam tilldelas diplomet ”Nöjda kunder”

SafeTeams höga NKI-värde i årets mätning gör att bolaget tilldelas Enkätfabrikens diplom ”Nöjda kunder” efter ett riktmärke satt utifrån resultatet från 13 andra företag i liknande branscher. Totalt deltog 162 av 287 tillfrågade kunder i undersökningen.

Kunderna har höga förväntningar på SafeTeam. Den här mätningen visar att de kan ha det utan att riskera att bli besvikna.

Frida Hjern, KMA-samordnare på SafeTeam

 

Diplom Nöjda Kunder

Diplom Nöjda kunder

SafeTeam har blivit certifierade enligt Enkätfabrikens branschspecifika standard som ett företag med hög kundnöjdhet 2018.

 

För mer information, kontakta:

Frida Hjern
KMA-samordnare SafeTeam

031-80 24 80

frida.hjern@safeteam.se