Lärlingsutbildning till Låstekniker

Nytt lärlingsprogram för blivande Låstekniker

Som ett av de första företagen i låsbranschen drar nu SafeTeam igång ett helt nytt lärlingsprogram – SLR Yrkesintroduktion Låstekniker.

Utbildningskonceptet ska leda till att fler utbildar sig till låstekniker och är framtaget av branschföreningen Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR). SafeTeam har under senaste året haft en aktiv roll i arbetet med att ta fram utbildningen, i samarbete med SLR.

Stor brist på låstekniker – 1000 nya behövs

Bakgrunden till utbildningsprogrammet är den stora bristen på låstekniker i hela landet. Enligt en undersökning genomförd av SLR kommer det inom de närmsta fem åren att behövas 1000 nya låstekniker i Sverige.

Befintliga utbildningsvägar är få och behovet av en kvalitetssäkrad lärlingsutbildning för låstekniker har funnits länge. Alla medlemsföretag i SLR kan nu ta del av det nya utbildningsprogrammet och grundutbilda låstekniker på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. På så vis tar nu företag i låsbranschen ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemet.

SafeTeam söker 20 lärlingar

SafeTeam är först ut med att aktivt söka efter lärlingskandidater till det nya utbildningsprogrammet. Redan efter semestern erbjuds de första lärlingsplatserna. SafeTeam planerar sedan ett löpande intag av nya lärlingar och har ambitionen att välkomna ett tjugotal lärlingar under 2018 och 2019.

Jag tror väldigt mycket på SLR YI. Genom detta koncept kommer vi på relativt kort tid att kunna kompetensutveckla många fler personer till våra bristyrken. Min förhoppning är också att alla övriga låssmedsföretag ser möjligheten i SLR Yrkesintroduktion, för jag vet att det finns ett stort behov av fler utbildade låssmeder i hela branschen.

Thomas Benneklint, VD på SafeTeam

 

Lärlingsutbildning – så går det till

Utbildningen är ettårig och sker på plats hos SafeTeam. Här kan du läsa mer om utbildningen.

 

Vill du jobba som lärling hos oss?

Connecta med oss på vår karriärsida så får du aviseringar när lediga lärlingsplatser kommer ut.