Säkerhetsinstallation i obemannad butik av SafeTeam

SafeTeam har installerat säkerhet i 100 obemannade butiker

SafeTeam var en av pionjärerna vad gäller säkerhet för obemannade butiker. Sedan 2019 har företaget nu installerat lås, passersystem, kamerabevakning, larm, dörrautomatik och inbrottsskydd i över 100 obemannade butiker. Det gör SafeTeam till marknadsledande inom säkerhetsinstallationer för obemannade butiker.

Hur har området utvecklats och vad har gjort att SafeTeam växt så mycket inom just obemannat? Erik Lindgren, affärsområdeschef Retail- och Rikskunder på SafeTeam svarar:

Vi har byggt säkerhetslösningar till över 100 obemannade butiker runtom i hela Sverige. 2019 var detta helt nytt, men sedan dess har vi skaffat oss en otrolig erfarenhet och vi utvecklar hela tiden vårt koncept.

Stor ökning av obemannade butiker i Sverige

De senaste fem åren har antalet obemannade butiker ökat explosionsartat. Framför allt livsmedelsbutiker, men även obemannade blomsterbutiker och verktygsgrossister har öppnat. Speciellt på landsbygd, där kundunderlaget är mindre, kan en butik öka sin lönsamhet genom att hålla öppet utan personal. Många butiker väljer också en obemannad lösning under vissa tider på dygnet medan vissa tider är bemannade, så kallad hybridbutik.

Kundupplevelsen är i fokus

Precis som i en bemannad butik är det mycket viktigt att kunderna som ska handla i butiken får en fin upplevelse och här spelar smart teknik stor roll. Det ska vara enkelt att handla och säkerheten ska alltid finnas med och övervaka det hela. Erik Lindgren förklarar:

– Vår lösning bygger på öppet API där kunderna antingen med butikens egna app, eller via vår samarbetspartners app, får en snygg, enkel och trygg kundupplevelse. Utan att kunden märker det sker kommunikation mellan app och vårt smarta säkerhetssystem, samtidigt som kunden klickar i appen.

Upplevelsen när kunden går in är också viktig. Det är exempelvis viktigt att kunden förstår att butiken inte har någon personal just nu, berättar Erik Lindgren.

– Vi brukar rekommendera att ett meddelande spelas upp som hälsar kunden välkommen. Meddelandet kan också förklara hur det går till i butiken, alltså att handla, när det är obemannat. Kan butiken dessutom spela lite musik så det inte är helt tyst är det en god idé. Självklart integreras meddelanden till säkerhetssystemet så att det styrs med samma tider utan att butiksägaren ska behöva starta och stoppa varje dag.

Obemannat ställer nya säkerhetskrav

Att öppna sin butik utan personal ställer nya krav på butikssäkerhet, både för butiksinnehavare (stöldskydd m.m.) och för butikskunder (personlig trygghet vid nödsituationer m.m.).

För oss är det viktigt att ta på oss våra kunders glasögon och se helheten. Ur ett säkerhetsperspektiv är det mycket att tänka på. Vad händer om det blir strömavbrott? Hur skapar vi effektiva larmtriggers och larmkedjor? Hur kan lås och inpassering lösas så att butikskunderna inte tycker det blir krångligt? Alla dessa frågor måste besvaras för att lösningen ska bli bra. Det är också viktigt att lösningen är skalbar. Vi brukar säga att vi har ett ”smörgåsbord” där vi kan plocka av flera färdiga lösningar utifrån vad som händer hos varje enskild butik över tid, avslutar Erik Lindgren.

På besök i en obemannad butik

I en ICA-butik i Sillerud visar butiksinnehavaren sin obemannade butik med säkerhetslösningar från SafeTeam, se filmen.

 

Så lyckas du med obemannade butiker

Se även hela vårt webbinarium om obemannade butiker där SafeTeam, SOS Alarm och kunder berättar om hur man lyckas med att starta obemannad butik.