Så får ni säkra butiker i hela landet

Standardiserade lösningar, fjärrtjänster och jour dygnet runt. Ni som driver en butikskedja vet att säkerhetslösningar för butiker måste levereras med god service, så att er verksamhet inte störs.

SafeTeams erbjudande för retail-kunder innefattar tjänster och lösningar med en rikstäckande säkerhetsnivå.

Väl insatt kontaktperson

Som kund har ni alltid en kontaktperson inom SafeTeam, som är väl insatt i era projekt. Enkelhet för er som kund står alltid i fokus hos oss.

– Vår målsättning är att vår personal ska känna och förstå kunden så väl att det nästan blir en kollegial relation. Tillsammans med våra kunder skapar vi möjligheterna för att verkligen kunna leverera service i särklass, säger Erik Lindgren, affärsområdeschef Retail- & Rikskunder på SafeTeam.

Fjärrtjänster anpassade för retail

För att ni som retail-kund ska kunna fokusera på er kärnverksamhet, och inte behöva bli säkerhetsexperter, har vi ett flertal fjärrtjänster att erbjuda.

Med fjärrtjänsterna kan er butikspersonalen snabbt lämna över tekniken till oss, via mejl eller ett telefonsamtal. Det kan till exempel handla om kamera-, larm- eller passersystem.

Jour dygnet runt

Vi på SafeTeam kan också snabbt ta fram rätt resurser vid ett driftsstopp, till exempel om era jalusier har fastnat precis före öppning av en butik.

Våra koordinatorer ser till att skicka rätt resurs och ger snabb återkoppling till er butik, oavsett var i landet den ligger. Och om olyckan är framme efter kontorstid når ni vår jour, dygnet runt – året runt.

 

Vårt erbjudande för retail

  • En kontakt för allt säkerhetsarbete
  • Enhetlig säkerhetsstandard i alla era butiker
  • Enhetlig prisbild
  • Jour dygnet runt – i hela landet

 

Läs mer om vårt rikstäckande erbjudande

 

Kontaktperson

Erik Lindgren, affärsområdeschef Retail- & Rikskunder
tel. 08-522 38 404
erik.lindgren@safeteam.se