Till alla våra värdefulla kunder, leverantörer och övriga kontakter

Corona-pandemin har sköljt över oss alla – på olika sätt – olika hårt. I denna osäkra tid är vår omtanke om varandra viktigare än någonsin.

Säkerheten och hälsan för våra kunder, såväl som alla våra medarbetare, har högsta prioritet. Vi följer noggrant händelseutvecklingen och alla rekommendationer från våra myndigheter.

Sedan en tid tillbaka har vi säkrat upp i leveransled och vidtagit åtgärder för att fortsätta upprätthålla vår leverans- och utförandeförmåga genom vår organisation, så att de negativa effekterna för vår verksamhet ska bli så minimala som möjligt.

Det är just nu svårt att sia om framtiden, men en sak vet vi: Vi kommer göra precis det vi alltid gör på SafeTeam – nämligen jobba för trygghet och säkerhet, bland oss själva, och för alla omkring oss.

 

Frågor

Har du några frågor som har koppling till den rådande situationen, smittskydd i samband med våra uppdrag etc. är du välkommen att kontakta:

Frida Hjern, KMA-samordnare, 031-7242312, frida.hjern@safeteam.se

eller Thomas Benneklint, VD, 031-7242305, thomas.benneklint@safeteam.se

 

Information finns även att läsa här: