Säkerhetsinstallatör av kamera i parkeringshus

4 vanliga problem i parkeringshus – och hur säkerhetsteknik löser dem

För fastighetsägare av parkeringshus är det ibland intressant att se över olika säkerhetslösningar för att öka tryggheten. I den här artikeln berättar Kristoffer, en av SafeTeams säkerhetsexperter, om vanliga problem i parkeringshus/garage som han brukar hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag att lösa.

Ofta är det något av följande fyra problem i parkeringshuset som föranleder att kunder kontaktar SafeTeam:

  1. inbrott i bilar
  2. slangning av bensin
  3. bil- eller cykelstölder
  4. upplevd otrygghet i garaget.

– Stora öde ytor gör att många kan känna sig otrygga i garaget. Det finns dock flera åtgärder man kan vidta som ökar tryggheten, varav passersystem och dörrautomatik är vanligt. För garageägare som vill gå ett steg längre är kamerabevakning effektivt. berättar Kristoffer, projektör på SafeTeam.

Säkerhetslösningar som rekommenderas till garageägare anpassas alltid till vilken problematik som finns. En avgörande faktor är också om garaget är låst eller öppet för allmänheten – det styr valet av säkerhetslösning.

Säkerhetslösningar för låsta parkeringshus

Många fastigheter har parkeringshus i källarplanet med förhyrda P-platser för boende. För att förhindra inbrott och skadegörelse är boendegarage vanligtvis låsta. Men det måste finnas en viss öppenhet för behöriga fordon och häri ligger ofta sårbarheten.

Begränsa tillträdet med passersystem

Tillträdesstyrning kan ske med traditionella mekaniska lås. Men om nycklar hamnat i orätta händer kan ett elektroniskt passersystem lösa säkerhetsproblemen, eftersom borttappade nyckelbrickor då kan spärras.

Avskräck från brott med kameror

Trots passersystem kan det dock hända att säkerhetssystemet förbigås, till exempel att en bil kör in tätt efter en annan bil. För att förhindra detta kan kamerabevakning vara en bra säkerhetslösning. Möts man av en kameraskylt då man olovligen försöker ta sig in i parkeringshuset är det många som avstår.

Styr tillträdet med hjälp av kameror och nummerplåtsavläsning

Med dagens teknik är möjligheterna närmast oändliga. För ett modernt garage, där säkerhetskraven är extra höga, kan kamerateknik med nummerplåtsavläsning installeras. Med hjälp av videoanalys kan kameror då styra passersystem, som endast öppnar garageporten för fordon som har behörighet till garaget.

 

Säkerhetslösningar för öppna parkeringshus

I öppna parkeringshus är det lätt att ta sig in – speciellt i fristående garagebyggnader med öppna plan. Här kan säkerhetsproblem inte lösas genom att förhindra tillträdet, eftersom öppna betalplatser ofta är en viktig inkomstkälla.

Kamerabevakning har hjälpt många garageägare

Kameror i parkeringshuset är här en trygghetsskapande åtgärd. Det avskräcker från kriminella handlingar, som inbrott och stölder. Kamerabevakning ökar också den upplevda tryggheten.

– I ett parkeringshus med kameror kan många känna: Det är gott att någon ser mig! Den upplevda tryggheten är mycket viktig för trivseln, till exempel i en bostadsrättsförening, säger Kristoffer, projektör på SafeTeam.

 

Säkerhetsteknik för parkeringshus kräver ett helhetstänk

Det är viktigt att säkerhetstekniken i ett parkeringshus är funktionell och att olika tekniska lösningar fungerar väl tillsammans. Ta därför hjälp av ett säkerhetsföretag med bred kompetens som kan hjälpa er med helhetslösningar: såväl lås- och passagesystem, som dörrautomatik och kameror för parkeringshuset.

 

 

 

Värt att veta:

  • Kameratillstånd krävs inte för kamerabevakning i ett privat parkeringshus, om bevakningen har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott. Här kan du läsa mer om kameratillstånd.

 

  • Viktigt att tänka på är även tillgängligheten till parkeringshuset, då alla offentliga platser omfattas av lagkrav på tillgänglighet för rörelsehindrade. För parkeringshus innebär det ofta krav på automatiserad dörröppning vid entréer till och från parkeringshuset, t.ex. dörren från P-huset till hissen eller från P-huset ut till gatan.

 

Läs mer:

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin