Kameraövervakning stoppar sopfusket

En kamera som övervakar soprummet kan innebära stora förtjänster för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Genom att slippa dyra bortforslingsavgifter för grovsopor och felaktigt sorterat avfall tjänas investeringen snabbt in.

Otillåtet skräp blir dyrt

För att kameraövervaka ett utrymme som allmänheten inte har tillgång till krävs inget tillstånd från IMY. Soprum, förråd och garage i en bostadsrättsförening är exempel på platser där fler och fler väljer att sätta upp kameror.

Ett problem som finns hos många bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus är att soprummen används som otillåten avstjälpningsplats även för grovsopor som bildäck, bilbatterier, möbler och annan bråte.

Det finns föreningar som betalat upp emot 60 000 per år till externa bolag för att forsla bort denna typ av sopor. Dessutom kan felsorterade sopor och nedsmutsning av utrymmen innebära ytterligare kostnader.

Det berättar Thomas Benneklint, vd på SafeTeam.

Kameraövervakning kostnadseffektivt

Jämfört med kostnaderna för extra sophantering är kameraövervakning en kostnadseffektiv lösning.

De föreningar som infört kameraövervakning vittnar också, enligt Sveriges Bostadsrättscentrum, om att fusket med soporna helt försvunnit eller kraftigt minskat efter installationen.

Boende måste informeras om övervakning

Även om tillstånd inte krävs finns lagar att följa. Föreningen måste bland annat ta beslut om övervakning på en stämma där samtliga närvarande måste bifalla förslaget.

– I en Brf är det viktigt att alla boende är väl informerade om övervakningen och har accepterat den. Det är också så att materialet enbart får användas för just det förutbestämda syftet. Och det måste finnas rutiner för att det sköts på ett korrekt sätt. Övervakning är något föreningen och de boende tjänar på, men man måste också värna om integriteten, säger Thomas Benneklint.

Andra lokaler som också får övervakas är exempelvis garage och förrådsutrymmen.

Där handlar det dock mer om att förebygga brott och det kan i vissa fall finnas restriktioner som gör att tillstånd ändå måste sökas eller anmälan skickas. Det hjälper dock alla seriösa branschföretag till med.

Övervakning kräver behovsanalys

– Det finns allt ifrån mycket enkla lösningar till stora komplexa system på marknaden, säger Martin Gustafsson, behörig ingenjör CCTV hos SafeTeam.

– Det bästa är att först göra en behovsanalys. Behoven kan se olika ut. Det är inte ovanligt att bostadsrättsföreningar även har problem med skadegörelse, olaga intrång och bilinbrott i garage som också ska förhindras. Kameraövervakning är inte bara till för att lösa problem och brott i efterhand. Det fungerar även förebyggande eftersom kameror ofta avskräcker från brott.

Riktlinjer vid kameraövervakning*

  • De boende ska få ordentlig information om beslutet från styrelsen.
  • Övervakningen får endast ske om syftet med att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Skälen för att övervaka ska finnas dokumenterade.
  • Det inspelade materialet får enbart användas för det bestämda syftet med övervakningen och det är inte tillåtet att sprida det inspelade materialet, till exempel på internet.
  • Endast ett begränsat antal personer ska ha tillgång till det inspelade materialet.
  • Det inspelade materialet får endast sparas under en kort begränsad tid.

*Källa: SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum

 

Läs mer om kamerabevakningslagen
Läs mer om kameraövervakning

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin