Bemannad jour dygnet runt skapar trygghet för SafeTeams kunder

Service i Särklass i praktiken – DEL 4

När lås och andra säkerhetssystem krånglar måste hjälpen komma snabbt. SafeTeams jourverksamhet är tillgänglig dygnet runt. I den fjärde delen av artikelserien Service i Särklass berättar låsteknikern Johan Ahlberg om arbetet i en av Sveriges tryggaste låsjourer.

Alla har någon gång blivit utelåst. Eller stått inför en situation där en dörr inte går att stänga som den ska. För fastighetsägare är det viktigt att kunna erbjuda hyresgäster snabb och bekväm hjälp, oavsett om det är boende i en lägenhet eller kunder som hyr ett kontor. SafeTeams jourverksamhet är bemannad dygnet runt med schemalagd personal. Rutinen, tryggheten och snabbheten har gjort SafeTeam till ett förstaval som säkerhetsleverantör både bland många offentliga aktörer och privata företag.

– Det är en stor bredd av uppdrag som vi måste lösa. Fastighetsägaren ringer ofta till oss vid akuta situationer, men kan också hänvisa sina hyresgäster till oss. Det kan röra sig om allt från att reparera dörrar som skadats vid inbrottsförsök till hyresgäster som tappat sina nycklar. Man vet aldrig vad som kommer att möta en. Därför krävs det inte bara tekniskt kunnande kring de säkerhetssystem som vi hanterar, utan också stor människokännedom och en känsla för trygghet, säger låsteknikern Johan Ahlberg, en av dem som startade SafeTeams jour för över 20 år sedan.

Borra sig in

Idag finns SafeTeams jourerbjudande dygnet runt i Stockholm och Göteborg, samt rikstäckande för kunder med riksavtal. I Malmö är jouren verksam på dagtid. Sedan företaget började erbjuda tjänsten har marknaden för säkerhetssystem utvecklats snabbt. Idag behövs helt andra färdigheter för att kunna öppna en dörr som gått i baklås eller komma till rätta med ett elektriskt låssystem som inte fungerar. Därför kräver SafeTeam lång erfarenhet och stort kunnande av de medarbetare som ingår i jouren.

– Tidigare kunde vi öppna de flesta dörrar genom brevinkastet, men idag möter vi betydligt mer komplicerade situationer. Ofta behöver vi borra oss in och då måste man veta vad man gör. Våra uppdrag kräver att vi kan ta snabba beslut på egen hand kring tekniskt komplicerade situationer, ofta på ovanliga tider och under oförutsedda sammanhang. Men det är också det som gör vårt arbete spännande, säger Johan Ahlberg.

Handlar om förtroende

Kraven som ställs på medarbetare i jouren gör att arbetet ses som en utmaning bland tekniker i branschen. Många söker sig därför till SafeTeam för att kunna ta del av den variation och spänning som jourarbetet innebär.

– Det är hårt arbete. Men också eftertraktat. Jag har haft kollegor på SafeTeam som har väntat i tio år på att få en plats i jouren. SafeTeam har förutom stränga krav också bra villkor. Något som är viktigt för att kunna bygga en jourverksamhet med de bästa medarbetarna. Vi arbetar alltid i företagsmärkta kläder och kan uppvisa ID06-legitimation. Vårt arbete handlar trots allt mycket om att skapa förtroende för det vi gör. Det handlar ibland om extrema situationer, med människor i utsatta positioner. Då måste våra kunder kunna lita på att vi kan vårt jobb, säger Johan Ahlberg.

 

Service i Särklass i praktiken

Du har läst den fjärde delen i en artikelserie från SafeTeam om Service i Särklass. Följ oss för fler artiklar här på hemsidan eller på vår Facebook- eller LinkedIn-sida.

Läs även:

Service i Särklass i praktiken – DEL 1

Service i Särklass i praktiken – DEL 2

Service i Särklass i praktiken – DEL 3

 

Johan Ahlberg, Låstekniker på SafeTeam

Johan är låstekniker på SafeTeam och en av dem som var med och startade upp SafeTeams jour på 90-talet.