SafeTeam har nöjda kunder visar NKI-undersökning

SafeTeams kunder mycket nöjda – Nytt rekord i NKI-mätning 2020

SafeTeams sanna engagemang för sina kunder visar sig i siffror. I en ny kundundersökning får SafeTeam ett NKI-värde (Nöjd Kund Index) på 4,5 på en femgradig skala. Från ett redan högt värde är det återigen en höjning jämfört med tidigare år.

Högre NKI-värde hos SafeTeam än snittet hos liknande företag

SafeTeams NKI-värde 4,5 är betydligt högre än snittvärdet, enligt undersökningsföretagets benchmark mot 80 andra liknande företag som genomfört undersökningen med samma metod, där snittvärdet ligger på 3,75.

En stabil och positiv trend över tid – kunderna allt nöjdare

Resultatet från årets NKI-undersökning är ett i raden som visar en mycket hög kundnöjdhet hos SafeTeams kunder. Trenden är dessutom stabilt positiv över tid, vilket gör det tryggt att anlita SafeTeam.

Kundundersökningen genomfördes senast 2018. Då fick SafeTeam sitt högsta NKI-värde någonsin. Den stadigt positiva utvecklingen gjorde även att SafeTeam då fick utmärkelsen ”Nöjda kunder”, efter benchmark mot liknande företag i branschen. Och i år, 2020, toppas alltså resultatkurvan med ett ännu högre NKI-värde: 4,5 på en femgradig skala.

Service i Särklass från SafeTeams personal visar sig i kundundersökningen

Vi är otroligt glada och stolta över resultatet. För oss handlar det om ett medvetet internt arbete och stort fokus att ge våra kunder bästa möjliga service, därför betyder detta oerhört mycket för oss! Vi vill ge våra kunder en riktigt bra serviceupplevelse och det kan handla om olika saker – allt från ett vänligt bemötande, ordning och reda och snabb återkoppling till att hålla våra löften och dela med oss av vår kompetens. Viktigt att framhålla är att vi aldrig hade klarat detta utan vår fantastiska personal, det är deras engagemang och inställning som ligger bakom detta fina resultat.

Thomas Benneklint, VD på SafeTeam

Av de kunder som svarat att de kände till SafeTeams satsning på Service i Särklass svarade hela 86% att de ansåg att SafeTeam också levde upp till löftet i hög utsträckning.

 

 

Undersökningen är genomförd av Enkätfabriken och baserar sig på telefonintervjuer där frågor ställdes kring hur nöjd man är med SafeTeam som leverantör, om man avser fortsätta som kund till SafeTeam inom överskådlig tid, samt om man kan rekommendera SafeTeam som leverantör till andra. Utifrån svaren på dessa frågor räknas SafeTeams NKI-värde ut.

För mer information, kontakta:
Frida Hjern, KMA-samordnare SafeTeam
031-80 24 80, frida.hjern@safeteam.se

Hur kan SafeTeam få så höga betyg från sina kunder – igen och igen?

Filmen ger svar

Diplom för hög kundnöjdhet

Enkätfabriken har tilldelat SafeTeam diplomet “Nöjda kunder” 2020 enligt sin branschspecifika standard för företag med hög kundnöjdhet.