Checklista vid investering i överfallslarm – tänk på detta!

Ska ni investera i ett överfallslarm på er arbetsplats finns det en rad aspekter att tänka igenom för att lösningen ska uppfylla era behov på bästa sätt. Vi på SafeTeam har stor vana vid planering och implementering av larmlösningar. I arbetet med att ta fram ert överfallslarm tar vi hänsyn till tekniska behov, såväl som mänskliga behov hos er.

Vi bjuder på nedan checklista inför er investering i överfallslarm. Tveka inte att ta kontakt med oss för att diskutera en lösning med våra experter inom larmlösningar.


Vid er investering i överfallslarm/bråklarm – fundera på era tekniska behov och krav på produkter. Självklart hjälper vi er att besvara nedan frågor för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för er!

Vilka tekniska behov har ni för ert överfallslarm/bråklarm?

Behöver ni ett trådlöst överfallslarm/bråklarm?

Ett trådlöst överfallslarm är smidigt och enkelt att ha med sig, men batteriet måste vara laddat och det måste ha täckning. Dessutom får det inte bli liggande i en byrålåda.

Behöver ni ett fastmonterat överfallslarm/bråklarm?

Ett fastmonterat larm får alltid ström och man vet alltid var larmknappen finns. Däremot kan det bli långt avstånd till knappen om er personal rör sig runt på arbetsplatsen.

Behöver ni ett larm som er personal kan ta med sig hem, eller ska det bara användas på arbetet?

Ibland kan det finnas trygghetsbehov även på väg till och från arbetet. Ett överfallslarm med GPS-funktion är då lösningen. Men tänk på att det inte fungerar exempelvis i tunnelbanan, då GPS-signalerna bryts. Om trygghetsbehoven endast finns på arbetsplatsen kan larmsökare fungera bättre, vilket ger en mer detaljerad positionering (exempelvis vilket rum larmet kommer ifrån).

Vilken positioneringsteknik är lämplig?

Här finns det olika tekniska lösningar beroende på ert behov; GPS-larm eller larm som kommunicerar med repeater/positionsfyr som placeras i fastigheten.

Vem ska agera vid larm, och hur?

Vaktbolag? Polis? Kollegor? Säkerhetschef? Kommunikationen i överfallslarmet ska ske automatiskt och programmeras in i systemet. Tydliga åtgärdsplaner ska tas fram för optimal säkerhet och trygghet.

Ska det vara ett tyst larm eller ljudligt/synligt larm?

Har er verksamhet behov av ett larm som reagerar tyst, för att inte provocera en situation eller gärningsperson? Eller bör ert larm påkalla uppmärksamhet runt situationen, och i så fall hur? Det kan vara genom ljud, summer eller blixtljus. Beroende på val av larmsystem kan det också uppmärksammas via display eller andra larmknappar.

Ska annan teknik styras av larmet?

Automatiska åtgärder planeras in utifrån era behov. Exempelvis kan ett aktiverat larm automatiskt låsa ert kassaskåp eller er entré, eller starta kamerabevakning. Möjligheterna är mycket stora om ni har behov av en avancerad åtgärdsplan.

Behöver ni ett larm med medlyssning?

Högtalare och mikrofon kan inkluderas i systemet med överfallslarm om ni har behov av detta.

Finns behov av livebilder vid ett aktiverat larm? Och vem ska se dem?

Kameraövervakning kan ingå i ett integrerat system tillsammans med överfalls- och bråklarm. Det kan vara t.ex. vaktbolagets larmcentral som får tillgång till livebilder för att kunna förse väktare och polis med detaljerad information, såsom kläder, antal förövare eller kanske flyktväg och fordon. Även livebilder i app för kollegor är vanligt där mobilen, med push-notis, uppmärksammar dem på vad som sker, i realtid. Det finns stora fördelar med att kunna se och bedöma en situation via kamerabilder – en kollega som kommer för att hjälpa till vet annars inte alls vilken situation som hen kliver in i.


Fundera även på era mänskliga behov och hur trygghet uppnås. Diskutera gärna med oss, vi hjälper er att ta fram den bästa lösningen av överfallslarm/bråklarm.

Vilka mänskliga behov har ni för ert överfallslarm/bråklarm?

Vilka trygghetsskapande förväntningar finns?

Personal som har tillgång till ett larm som snabbt kallar på hjälp upplever ofta att de alltid har någon med sig. Att hjälpen finns, bara en knapptryckning bort.

Hur ser hotbilden ut?

Beroende på hotbild väljs en passande lösning med överfallslarm, bråklarm, assistanslarm etc.

Hur ser platsen ut?

Är er verksamhet lättillgänglig eller inte? Hur stort är ert geografiska område? Ska överfallslarmet fungera inomhus, utomhus eller både och?

Ensamarbete?

Har ni personal som arbetar ensam behöver larmet anpassas till det, då det inte finns några kollegor som kan ingripa.

Hur ser tillträdet ut?

Finns det risk att personal blir inlåst? Kan väktare komma in då de rycker ut på ett utlöst larm? Finns det en flyktväg för personal som hamnat i knipa?

Föreligger sjukdoms- eller fallrisk?

Med våra smarta larmknappar kan vi också använda oss av funktionen “fall detection”/ “falldetektering”. Där larmar den bärbara larmknappen själv automatiskt om den känner av att människan som bär knappen faller till marken.


Överfallslarm ökar både trygghet och lönsamhet

En investering i ett överfallslarm är en investering i trygghet! När er personal känner sig trygg och mår bra sjunker ofta kostnaderna för sjukskrivningar och personalomsättningen kan minska. Därför blir en investering i ett överfallslarm för företag även en åtgärd som kan öka verksamhetens lönsamhet. Kontakta SafeTeam för en skräddarsydd helhetslösning med överfallslarm redan idag och öka både tryggheten och lönsamheten på er arbetsplats.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin