Beställa företagslarm | SafeTeam

Så beställer du ett företagslarm

Ditt företag ska flytta in i nya lokaler. Allt är klart. Tror ni. Din chef kommer förbi och säger: ”Vi har glömt en sak. Försäkringsbolaget kräver ett godkänt företagslarm.” Hon vänder sig till dig och säger: “Du får fixa larmet!” Vad ska du göra? Det tittar vi närmare på i denna artikel.

Installera inbrottslarm på ett företag gör man inte varje dag. Kanske har du fått ett villalarm installerat en gång. Men ett kontorslarm ställer helt andra krav. Här går vi igenom processen, så du vet vad som väntar.

Hitta inbrottslarm för företag

Var börjar man? Internet så klart. Där finns alla svar. Du surfar runt lite och upptäcker att det finns bra och billiga paket från olika elektronikkedjor. Kanske fyller du i ett formulär någonstans, gör din egen prospektering online.

Hm… det här var inte så svårt. Undrar om de kan komma redan i morgon?

Här någonstans kommer du lära dig att ett godkänt företagslarm inte är lika enkelt som ett villalarm. Det kostar mer. Det tar längre tid. Du har ett försäkringsbolag som ställer krav.

Du behöver hjälp.

Vilken larmklass har ditt företag?

Många som ringer till SafeTeam verkar ha gått igenom processen ovan. Någon stackare får i sista stund i uppdrag att ”fixa larmet också”. Det är svårt att vara en bra beställare av inbrottslarm till företag, eftersom det är något som man inte köper särskilt ofta.

När du ringer till SafeTeam får du prata med en projektör eller behörig ingenjör, som sedan kommer följa dig genom hela projektet. En av dem heter Thomas Dickson. Han kommer ställa en rad ”jobbiga” frågor. Det första han vill veta är vilken larmklass ditt företag har.

– Det finns fyra larmklasser. De flesta företag hamnar i larmklass 2. Men inte alla. En del ligger under och en del ligger över, och det finns mycket pengar att spara på att göra rätt, säger Thomas Dickson.

Du tjänar på att ha rätt larmklass

Vet inte alla företag vilken larmklass de tillhör?

– Nej, många utgår från att de har larmklass två, för det är vanligast. Men vi ber dem alltid kolla med sitt försäkringsbolag. Helst vill jag själv se försäkringsbrevet. Det är bra att känna till kraven som försäkringsbolaget ställer på företaget.

Vad händer sedan?

– Sedan är det alltid upp till kunden att bestämma ambitionsnivån. Det finns de som vill ha larmklass två även om försäkringsbolaget inte ställer det kravet. Och tvärtom – det finns kunder som väljer att inte bygga ut larmet fullt ut, för att spara pengar.

Spar man pengar på att inte uppfylla kraven som försäkringsbolaget ställer?

– Kortsiktigt kan du göra det. Det är i så fall en kalkylerad risk som du tar. Avsteg från reglerna dokumenteras, och uppfyller du inte kraven från försäkringsbolaget, får du högre premier och lägre ersättning, säger Thomas Dickson.

Har du ritningar och bilder?

Larmklassen är den första viktiga pusselbiten som ska falla på plats. Därefter vill Thomas Dickson se ritningar och bilder på lokalen. Han behöver det för att kunna avgöra de byggnadstekniska förutsättningarna.

– Jag får ofta en ritning på själva lokalen, men sällan en ritning på hela huset, så jag vet inte hur det ser ut runt omkring. Dessutom kan ritningen vara gammal, från tiden då huset byggdes. Mycket kan ha hänt sedan dess! Därför lämnar vi inte offert utan ett platsbesök, säger Thomas Dickson.

Gör SafeTeam alltid en platskontroll innan offert?

– Ja, det skulle inte vara seriöst att ge en prisindikation i det här läget. Vi måste veta hur det ser ut på plats. Besöket tar max en timme och kostar ingenting.

SafeTeam tänker som en inbrottstjuv

– När jag besöker en lokal så tänker jag som en inbrottstjuv. De tar sällan huvudentrén. De letar efter buskage, dålig belysning och hål i staketet. Jag kollar allt sånt – och allt jag ser förmedlar jag, säger Thomas Dickson.

Första besöket blir ofta en aha-upplevelse för kunden. Inte sällan slutar det med att de ringer trädgårdsmästaren som får ta bort några buskar. Eller så ringer de elektrikern som fixar belysningen. Och så vidare.

– Allt det där skulle kunden ha missat om jag bara gav pris via telefon, eller lät dem göra sin egen prospektering via ett formulär på hemsidan. Det hade inte varit seriöst. På SafeTeam gör vi saker ordentligt.

Nu kommer det första prisförslaget

Hur snabbt ett första prisförslag är olika beroende på projektens komplexitet. Thomas Dickson siktar på att ha första offerten klar inom en vecka:

– I offerten skriver jag alltid att SafeTeam, om vi är aktuella för en order, vill göra ett andra platsbesök. Även om vi bara är på plats två eller tre i kundens lista över tänkbara leverantörer så vill vi göra ett besök till, för att kunna bjuda på en ordentlig detaljprojektering. Vi sätter oss ner med kunden och tittar på alla detaljfrågor.

En stor andel av alla offerter leder till jobb. De som tackar nej gör det vanligtvis inte för att de väljer konkurrenter, utan för att de inte har råd just nu. Ofta kommer de tillbaka när budgeten är på plats.

– Inbrottslarm till kontor och lager är en sak som folk inte köper så ofta. Därför är många kunder inte förberedda på vad som faktiskt krävs. De kanske har tittat på ett paket från någon elektronikfirma och tror att det ska kosta 10 000 kronor. Sedan får de en offert på betydligt mer, säger Thomas Dickson.

Arbetet påbörjas

Thomas Dickson berättar att det alltid är samma projektör som lämnat offerten som driver projektet i mål.

– När kunden godkänt offerten letar vi upp resurserna som ska göra jobbet. Det är ett pussel som vi lägger varje dag. För mig, som jobbar i Malmö, tar det kanske en månad från första samtalet tills vi är helt klara. Men det varierar förstås mellan olika projekt.

Under arbetets gång brukar kunden bygga på sin önskelista, berättar Thomas Dickson.

– Många kunder har optioner i offerten som de bestämmer sig för att aktivera under arbetet. Andra gånger ber de oss att fixa saker ”medan vi ändå är där”. De kanske tyckte vi var jobbiga i början som ställde en massa frågor, men under resans gång förstår de varför, och de får förtroende för det arbete vi utför. Det leder nästan alltid till mer arbete. Kanske ber de oss att se över låsen också. Då gör vi förstås det.

Brukar slutnotan bli dyrare än offerten?

– På grund av att kunden beställer fler saker, ja. I genomsnitt blir ett projekt 10 procent dyrare. Men det beror inte på misstag, utan för att kunderna är nöjda och vill ha mer hjälp.

Det är skillnad på garanti och service

När ett företagslarm är installerat rekommenderar SafeTeam att kunden tecknar ett serviceavtal. Det är en förebyggande åtgärd som gör att larmsystemet fungerar som det ska – år efter år. Men ett serviceavtal ska inte förväxlas med en garanti.

– Vi lämnar en garanti på produkterna som vi har installerat och på arbetet som vi utfört. Ofta är denna garanti två år. Garantin skyddar rent konkret mot fel på produkterna och eventuella fel vid installationen. Serviceavtalet är ett komplement till garantin. Serviceavtalet tar hand om det som garantin inte omfattar, säger Thomas Dickson.

Så vad omfattar serviceavtalet?

– När du tecknar ett serviceavtal med SafeTeam så gör vi en inspektion på plats varje år. Det kallas för revision. Då undersöker vi att inbrottslarmet fungerar som det ska. Om vi upptäcker ett fel som omfattas av garantin, så träder förstås garantin i kraft. Men det allra vanligaste felet är saker som kunden själv har gjort. Kunden har tagit ner en vägg, gjort ett nytt fönster, satt upp en lagerhylla som skymmer en detektor, eller liknande. Kanske har busken som kunden klippte ner vid installationen växt upp igen. Saker händer hela tiden i en lokal. Vi ser på vilket sätt detta påverkar skyddet och ger förslag på förbättringar.

Utan den hjälp som kunden får av ett serviceavtal kan en larminstallation alltså fungera sämre över tid?

– Ja. Kunderna säger ofta: ”Det skulle vi ha tänkt på.” Men det är inte lätt för en kund att tänka på allt. Det är därför det finns proffs.

Undvik de vanligaste misstagen när du installerar larm

Vilka är de vanligaste misstagen när man beställer inbrottslarm till företag? Thomas Dickson behöver inte tänka länge innan han svarar:

– Kunder är inte vana beställare. Helt naturligt. De flesta har enbart erfarenhet av att beställa inbrottslarm till villor. De vet inte att det är mer komplicerat, dyrare och tar längre tid att ge ett företag ett fullgott skydd, säger Thomas Dickson och fortsätter:

– Det andra misstaget är att inte känna till vilka krav försäkringsbolaget ställer. Om kunden inte uppfyller kraven får de högre premie och mindre ersättning. Och tvärtom. En kund kan betala för mycket, för ett skydd som de egentligen inte behöver, säger Thomas Dickson och avslutar:

– Det tredje misstaget är att inte veta skillnaden mellan garanti och serviceavtal. Många väntar med att skaffa serviceavtal tills efter garantin löpt ut. Det är en onödig risk, tycker jag.

Läs mer

Vill du veta mer? Läs hur SafeTeam hjälper företag med inbrottslarm.

Thomas Dickson, projektör och certifierad behörig ingenjör inbrottslarm på SafeTeam

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin