Säkerhet för obemannade butiker.

Säkerhet för obemannade butiker

Obemannade butiker blir allt vanligare. Allt fler matbutiker och andra företag inom detaljhandeln väljer att etablera butiker utan personal. Dels för att sänka kostnader, dels för att skapa en mer flexibel köpprocess och dels för att öka tillgängligheten med generösare öppettider.

Covid-19-pandemin har drivit på den ökade populariteten av obemannade butiker. En butik som lovar färre fysiska interaktioner och mer distans mellan kunder och personal är något som efterfrågas mer och mer, och en obemannad butik kan uppfylla det löftet.

Vi på SafeTeam märker att förfrågningar kring säkerhetslösningar för obemannade butiker ökar. Både från nyetablerade kedjor som satsar fullt ut på det obemannade butikskonceptet och från befintliga butikskedjor, som ser möjligheten att utöka sina öppettider genom att hålla öppet delar av dygnet utan personal på plats. Många lokala näringsidkare efterfrågar också obemannade koncept. Främst handlar det om gym, kiosker eller butiker som ser fördelarna med generösare öppettider och ökad omsättning under större del av dygnet.

En obemannad butik som är säker att handla i

Men en obemannad butik är inte helt utan utmaningar. Vad händer till exempel om en kund är ensam i butiken och råkar skada sig? Och hur förhindrar man skadegörelse och stöld?

I denna artikel kommer vi beskriva utmaningarna för obemannade butiker ur ett säkerhetsperspektiv. Och även ta upp hur modern säkerhetsteknik kan hjälpa er att öppna en obemannad butik där era kunder får en trygg och smidig köpupplevelse.

De två stora utmaningarna med en obemannad butik

Det finns två stora utmaningar med att driva en obemannad butik. Dels att säkerställa alla personers säkerhet i butiken, dels att förhindra att något stjäls eller förstörs. Det är också denna ordning vi på SafeTeam prioriterar i våra säkerhetslösningar för obemannade butiker.

1. Liv och hälsa

Eftersom det inte finns någon personal på plats använder en obemannad butik istället olika typer av system som hjälper kunder om en nödsituation skulle uppstå. Vi erbjuder en bred palett av lösningar som anpassas till just er bransch och era behov. Här följer ett urval av de vanligaste tjänsterna:

Möjlighet för butikskunder att kalla på hjälp vid en nödsituation

Medan de flesta personer nuförtiden har en egen mobiltelefon för att kunna tillkalla hjälp så finns det flera problem med att enbart förlita sig på dem. Batteriet kanske tar slut inne i butiken, eller så åkte mobilen i golvet och gick sönder när personen skadade sig.

Vi har utvecklat lösningar för detta, som exempelvis bygger på bildverifiering. Övervakningskameror med en rad smarta funktioner kan identifiera onormala situationer och tekniken kan på så sätt aktivera olika åtgärder om en nödsituation skulle uppstå.

Vi erbjuder även en teknisk lösning så att en omedelbar uppkoppling till SOS Alarm möjliggörs, som kan tala med person i butiken och se vad som sker. SOS Alarm kan därefter vidta de åtgärder som är nödvändiga.

Larmcentral eller butiksägare får reda på vad som händer – och kan ingripa

Kameror och larmsystem möjliggör att det alltid finns någon som kan upptäcka om det hänt något i butiken. Det kan till exempel röra sig om sjukdomsfall i butiken, eller en otrygg situation såsom bråk mellan två kunder.

Ett larmsystem aktiveras och personalen på larmcentralen kan göra en mänsklig bedömning utifrån vad de ser. Systemen kan exempelvis kompletteras med högtalare och mikrofoner så att dubbelriktat tal möjliggörs mellan kunder i butiken och larmcentralen som övervakar butiken. Om larmen i dessa fall ska gå till en larmcentral eller till egen butikspersonal avgörs av butiksägarens behov och önskemål vid uppsättning av systemet.

Brandskydd som skyddar människor och butikslokaler

Precis som för alla andra lokaler behövs ett pålitligt brandlarm, lättåtkomlig brandutrustning, nödbelysning, brandsläckare och nödutgångar för att säkerställa kundernas säkerhet.

Vi kan erbjuda funktioner som håller koll på att antal personer i butiken inte blir fler än vad som är tillåtet utifrån brandskyddsregler. Vi kan även hjälpa till med att säkra nödutgångarna och vara behjälplig i dialogen gällande brandskyddsutrustning och brandlarm.
(Installation av brandlarm erbjuder vi i Göteborg och Region väst)

 

2. Brott och skadegörelse

Hur förhindrar man egentligen brott och skadegörelse i en obemannad butik? Det finns ju i slutändan ingen personal där som kan förhindra att det sker. Som säkerhetsföretag har vi dock en rad lösningar som motverkar brott och skadegörelse och som anpassas utifrån behoven i en obemannad butik. Som exempel kan nämnas:

Larm

Ett larm för en obemannad butik försvårar och sätter framförallt tidspress på den som försöker göra inbrott i butiken. Men hur hanterar man brott som sker inne i butiken? Svaret är att det inte går att förhindra fullständigt, varken i en obemannad eller bemannad butik. Men vi har utvecklat lösningar som bygger på smart teknik som bland annat skickar larm till larmcentral (eller butikspersonal) med hjälp av sensorer och en rad smarta parametrar. Vi berättar gärna mer om detta när vi skräddarsyr lösningen för er.

Passersystem

Ett passersystem är nödvändigt för att konceptet “obemannad butik” ska fungera från första början. Vi har lösningar för inpassering där butikens kunder använder sitt mobila Bank-ID som nyckel. Lösningen kräver att ni som butiksägare har en APP för ert kundregister som kopplas ihop med passersystemet. På så sätt kan ni kontrollera vem som ska ha tillträde till butiken, vem som har besökt butiken och vid vilken tidpunkt. Saknar ni en egenutvecklad APP har vi även alternativa lösningar för insläpp. Kontakta oss så ser vi vad som är den bästa lösningen för just er.

Kameror

Kameraövervakning i en obemannad butik är A och O när det kommer till säkerhet. Professionell kameraövervakning är både en proaktiv och reaktiv säkerhetslösning. Det avskräcker personer från att snatta eller förstöra, och om personen ändå skulle göra det kan uppkoppling till larmcentral göra att åtgärder vidtas. Dessutom finns då bildbevis på deras brott.

 

3. Miljöklassad butik

Som tredje utmaning vill vi även nämna vikten av att ständigt arbeta för en bättre miljö genom miljövänliga metoder och produkter. Vi på SafeTeam hjälper er att välja moderna säkerhetslösning med både säkerhetstänk och miljötänk i fokus. Vi erbjuder produkter med lång livslängd, hållbara material och plaster, samt hjälper er att göra genomtänkta och smarta val.

 

Etablera er obemannade butik med SafeTeam

SafeTeam har samarbetat med en rad av Sverige största butikskedjor och hittills hjälpt dem att etablera över 100 obemannade butiker runt om i landet. Vi erbjuder vår långa erfarenhet och expertis inom larm, lås, kamerabevakning och annan säkerhet för obemannade butiker. Tillsammans med er utformar vi ert butikskoncept med säkerhetsteknik utifrån era unika behov, så att era butikskunder kan handla säkert och brott och skadegörelse kan förhindras.

Ska ni etablera obemannade butiker? Kontakta SafeTeams säkerhetsexperter inom retail idag, så hjälper vi er med anpassade säkerhetslösningar.

Nyfiken på lösningar för obemannade butiker?

Kontakta SafeTeams retailexperter:
retail@safeteam.se

Fler tips till er som funderar på att öppna obemannade butiker

  • Tänk igenom lagervärdet. Med ett mindre lager minskar stöldriskerna och framförallt de ekonomiska konsekvenserna vid skada eller stöld. Behöver alla produkter vara tillgängliga hela dygnet, eller ska vissa produkter bara erbjudas under bemannade tider?
  • Säkerställ en säker och pedagogisk betalningslösning (genom egen APP eller självscanningskassa)
  • Se till att det finns en åtgärdsplan som reagerar vid strömavbrott
  • Försäljning av ålderskontrollerade varor, som energidryck, snus och tobak måste ske av personal på plats
  • För produkter med högre värde och hög stöldbegärlighet har vi också lösningar, fråga oss så berättar vi mer!

 

Nyfiken på lösningar för obemannade butiker?

Kontakta SafeTeams retailexperter:
retail@safeteam.se

 

 

Läs om våra säkerhetslösningar för obemannade butiker

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin