Lås och passersystem

Så väljer ni lås- eller passersystem

För att minska risken för obehöriga att ta sig in i en fastighet är det viktigt att ha ett väl fungerande låssystem eller passersystem.

Men det kan vara svårt att veta vilket system som passar er fastighet och behov bäst. Vad ska man egentligen tänka på innan man köper in och installerar ett nytt system?

Lås- och passersystem för er fastighet säkerställer kontroll

Ett lås- och passersystem används för att säkerställa kontrollen över vilka som ska ha tillträde till en fastighet. Det kan man åstadkomma på olika sätt, till exempel med traditionella mekaniska nycklar, elektromekaniska nycklar, beröringsfria taggar eller digitala nycklar i mobilen.

När SafeTeams säkerhetsexperter föreslår lås- och passersystem till dig som kund tar vi hänsyn till flera faktorer. Till exempel antalet dörrar i fastigheten och hur ofta de passeras, antal in- och utflyttningar, krav på brand- och säkerhetsskydd och planerade förändringar i verksamheten.

Vem ska ha tillträde – och när?

Det finns även andra frågor som du som fastighetsägare måste ta ställning till. Det handlar om vem som ska ha tillträde, om passagerna ska loggas och om behörigheter lätt ska kunna kontrolleras och spärras.

I vissa fall önskas även kontroll över när i tiden tillträde ska tillåtas. Det kan även finnas behov av att kombinera systemet med fysiska inbrottsskydd, inbrottsskyddande låsning, bokningssystem eller porttelefoni.

– En noggrann behovsanalys måste genomföras tillsammans med kunden. God produktkännedom krävs för att man inte ska göra beställningar som senare visar sig inte kunna uppfylla de krav man faktiskt har, säger Robert van Hal, låsprojektör på SafeTeam i Malmö. Han fortsätter:

– Analysen kan bidra till att spara pengar för kunden i det långa loppet.

Vem ska sköta underhållet?

En annan viktig fråga att ställa sig är vem som ska sköta underhållet av systemet – ni själva eller er säkerhetsleverantör?

Ur drift- och underhållssynpunkt är ett passersystem online vanligtvis det mest kostnadseffektiva låssystemet. Till exempel behöver inte hela låssystemet bytas om en tagg försvinner. Det räcker med att spärra den aktuella taggen. Om förutsättningarna förändras kan passersystemet lätt utökas eller programmeras om.

Systemet styrs med en särskild programvara eller via webben och kan skötas av föreningen, förvaltaren eller säkerhetsleverantören. Med SafeTeams lösning Passage Online är det lätt att administrera passersystemet.

Förutom att göra nyinstallationer kan SafeTeam även uppdatera befintliga system efter behov – och med er ekonomi i åtanke.

Vad är offline- och onlinesystem?

Lås- och passersystem delas ofta upp i offlinesystem och onlinesystem.

  • Offlinesystem innebär att kodbäraren (nyckel eller tagg) programmeras med – och bär på – behörigheten.
  • Onlinesystem är sammankopplade med ett nätverk där behörigheten kontrolleras centralt i en databas.

Tekniker från SafeTeam visar hur porttelefonen i ett passersystem fungerar för en kund.

SafeTeam tar helhetsansvar för projektet

Den behovsanalys som SafeTeam gör när det gäller låssystem kan även appliceras på andra användningsområden som dörrinstallationer, larm och dörrautomatik.

Oavsett vad fastighetens säkerhetsbehov är tar SafeTeam ett helhetsansvar för projektet, från rådgivning till installation och service.

Robert van Hal, låsprojektör på SafeTeam

Att välja lås för er fastighet

I valet av lås- eller passersystem hjälper vi på SafeTeam er gärna med rådgivning inför en investering. Kontakta oss idag. Vi erbjuder säkerhetslösningar för alla fastigheter hos företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och offentlig verksamhet.

Byta låssystem?
Tänk på detta!

Hur ofta passeras era dörrar?
Vem ska ha tillträde och när?

Passerar många personer dörrarna i era fastigheter? Ska olika personer ha olika tillträdesmöjligheter i fastigheten? De faktorerna kan påverka vilket lås- eller passersystem som lönar sig i längden.

Vilka brand- och säkerhetskrav finns?

Det gäller att ha koll på rådande lagar och regler – för er säkerhet. SafeTeams experter går igenom kraven tillsammans med er före beställning och installation av lås- och passersystem.

Kommer framtida förändringar ske i fastigheten?

Nya förutsättningar för lokalerna kan innebära nya krav på lås och passage. Ta med förändringar ni känner till i beräkningarna, så slipper ni troligen onödiga framtida kostnader.

Vem ska administrera systemet?

Beroende på hur mycket tid och pengar ni vill lägga på administration har SafeTeam olika lösningar, till exempel i vår tjänst Passage Online. Vi kan ta ett helhetsansvar för administrationen vid behov.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin