Kvinnlig tekniker på servicebil

SafeTeam vill locka fler kvinnor till låsbranschen

– därför profileras bilarna även med kvinnliga tekniker

För oss var det en självklarhet att porträttera kvinnliga tekniker, såväl som manliga. Yrket är traditionellt sett mansdominerat – och är det än idag. Men det borde inte vara så. Låstekniker är ett spännande framtidsyrke, som passar lika bra för såväl kvinnor som män.

Thomas Benneklint, VD på SafeTeam.

Vill locka fler kvinnor till branschen

Svårigheter att rekrytera och locka nya låstekniker till branschen kan delvis förklaras med att unga tjejer inte ser det som en tänkbar utbildningsväg – man kanske inte ens kommer på tanken. Det vill SafeTeam ändra på.

Att visa kvinnliga tekniker på bilarna är ett sätt att bryta den traditionella, och felaktiga, föreställningen om att låssmeden nödvändigtvis måste vara en man.

Rekryteringsbehovet är stort

Som växande företag ser SafeTeam stora rekryteringsbehov framöver. SafeTeam har därför tagit en aktiv roll i SLR:s projekt för att ta fram nya utbildningsvägar för branschen. Ett exempel är den ettåriga utbildningen SLR Yrkesintroduktion, som lanserades i samband med SLR:s årsmöte.

– Jag tror väldigt mycket på SLR YI, genom detta koncept kommer vi på relativt kort tid att kunna kompetensutveckla många fler personer till våra bristyrken, säger Thomas Benneklint och fortsätter:

– Min förhoppning är också att alla övriga låssmedsföretag ser möjligheten i SLR Yrkesintroduktion, för jag vet att det finns ett stort behov av fler utbildade låssmeder i hela branschen.

Hälften av SafeTeams bilar har bild på en kvinnlig tekniker

SafeTeam har nyligen genomfört en omprofilering av hela sin bilpark. För SafeTeam är den personliga kontakten med kunden högt värdesatt. Personlig kommunikation genomsyrar hela företaget och avspeglas även i profilering och bildspråk. Därför valde man att sätta en tekniker som avsändare på varje bil.

Cirka 80 nydekalerade SafeTeam-bilar rullar nu runt i trafiken. Olika ansikten på bilarna förmedlar de trevliga människorna bakom företaget – lika många kvinnor som män.

Låstekniker på SafeTeam framför en dator.

1000 nya låssmeder behövs i Sverige

Läs om varför låssmed är ett framtidsjobb att satsa på