Låstekniker skruvar på ett lås vid en dörr

1000 nya låssmeder behövs i Sverige – ett framtidsjobb att satsa på

Sverige behöver utbilda 1000 nya låssmeder och låstekniker inom fem år. Den analysen gör SLR, Sveriges lås- och säkerhetsleverantörers riksförbund. Samtidigt ökar efterfrågan på trygghetslösningar i samhället.

Låssmed är ett bristyrke

Det finns cirka 2000 aktiva låstekniker och låssmeder i Sverige. Inom fem år behövs det 1000 till. Analysen från Sveriges lås- och säkerhetsleverantörers riksförbund, SLR, pekar på att en akut brist hotar inom yrket som riskerar att påverka hela den växande säkerhetsbranschen.

Störst är bristen i Stockholm. Men även i Göteborg och Malmö finns ett växande underskott på utbildad arbetskraft.

– Behovet av trygg- och säkerhetslösningar i samhället ökar. Det är helhetslösningar som omfattar lås, larm, övervakning, samt en rad nya, digitala tekniker som utvecklats för att skydda hem och egendom. Om bristen på låstekniker och låssmeder kvarstår kommer det att bli svårt för säkerhetsbranschen att möta den här efterfrågan, säger Thorbjörn Hellman, ansvarig för kompetensförsörjning på SLR.

Akuta och långsiktiga satsningar på fler utbildningsplatser

Förbundet, som nyligen inrättat ett särskilt yrkesråd för de här frågorna, satsar nu brett för att det ska utbildas fler låstekniker och låssmeder i Sverige. Det handlar om direkta informationsinsatser på skolor och mässor för att göra yrket känt och få fler ungdomar att välja det. SLR arbetar även för att det ska ske långsiktiga attitydförändringar till hantverksyrken inom skolväsendet.

– Det finns idag en tendens att prioritera studievägledning framför yrkesvägledning. Det vill vi förändra. Därför har vi nu börjat arbeta med en rad huvudmän inom skolväsendet för att elever idag också ska kunna få en tydlig och relevant vägledning i deras val av yrke. Vi arbetar också tillsammans med skolverket i utvecklingen av särskilda yrkesprov som en del av hantverksutbildningarnas gymnasieexamen, samt med nationella yrkespaket på komvuxnivå, säger Thorbjörn Hellman.

Ett spännande framtidsjobb som låssmed

Låssmed är ett hantverksyrke som tack vare digitaliseringen har förändrats kraftigt de senaste åren. I grunden finns fortfarande den mekaniska enhet som ett lås utgör. Men utvecklingen av nya, mjukvarustyrda lösningar gör att det idag krävs en helt annan bredd i kompetensen än för 20 år sedan.

– Låstekniker är idag ett väldigt varierande yrke som erbjuder många olika utvecklingsmöjligheter. Numera talar man om dörrmiljöer där låsmekaniken måste samverka med en rad olika tekniker. De som väljer att bli låstekniker och låssmeder måste därför vara beredda på att hela tiden hålla jämn takt med en allt snabbare utveckling. Det gör det till ett oerhört stimulerande yrke, säger Thorbjörn Hellman.

Ett bristyrke i hela säkerhetsbranschen

Bristen på tekniker märks i hela branschen, där rekrytering hos säkerhetsföretagen är en ständigt aktuell fråga.

Som arbetsgivare ser vi ett växande behov av låstekniker. Vi vill uppmana både yngre personer inför gymnasieval, och äldre som vill byta jobb senare i livet, att överväga låssmedsyrket. Det är ett spännande och varierande yrke, där man snabbt kan få en trygg anställning efter färdig utbildning.

Linnéa Sandberg, Talent Acquisition Specialist på SafeTeam