Säkerhetsteknik mot snatteri, skadegörelse och stöld i butik | SafeTeam

5 åtgärder mot snatteri, stöld och skadegörelse inom retail

Inbrott, skadegörelse och varor som försvinner. Butiksbranschen har sin beskärda del av problem. Men på marknaden finns tekniska åtgärder som kan lösa en stor del av branschens säkerhetsutmaningar. Vi kollar in fem stycken som skyddar din affärsverksamhet.

Stöld och svinn inom handeln är ett växande problem som får stora konsekvenser för branschen. I en undersökning av branschorganisationen Svensk handel uppger nästan 40 procent av de tillfrågade handlarna att de drabbats av stölder – bara den senaste veckan. Men det finns hjälpmedel. I den här artikeln listar vi fem tekniska lösningar som både avskräcker och förhindrar brott i butik.

Svinn och stöld i butik

Låt oss börja reda ut begreppen. Lite tillspetsat kan man säga att all stöld är svinn, men att allt svinn inte är stöld. Svinn kan bero på administrativa missar, exempelvis felbeställning, förpackningar som går sönder och varor som skadas. Mot sådant svinn hjälper inga säkerhetslösningar. Däremot kan säkerhetslösningar användas för att motverka svinn som beror på kriminalitet. Stöld, helt enkelt. Stjäla kan både anställda göra och inbrottstjuvar. I denna artikel koncentrerar vi oss på de senare.

Skadegörelse i butik

I brottsbalken står att ”den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den [egendomen] döms för skadegörelse”. Alltså rymmer begreppet allt från att bryta upp förpackningar till att bryta sig in i butiker. Däremellan återfinns klotter och krossade rutor. I denna artikel fokuserar vi på skadegörelse i samband med inbrott i butik.

1. Rörelsedetektorer för belysning

Skadegörelse sker ofta där få uppehåller sig (t.ex. vid varuintag). Inte sällan är dessa platser ganska ödsliga utanför öppettider. Här är det ofta fritt fram att ostört göra inbrott.

Lösningen är att göra dessa platser mer upplysta genom kraftiga strålkastare. Det starka ljuset gör att man känner sig påpassad och drar sig för att vara kvar på platsen. Dessutom ökar ju risken att någon faktiskt upptäcker en.

Men för att strålkastarna ska överraska och slås på vid rätt ögonblick behövs rörelsedetektorer (kallas också för rörelsevakter). De känner av om någon närmar sig och gör att belysningen tänds. På så sätt förstörs inte gatubilden av konstant sken; strålkastarna lyser bara vid behov. Elkostnaden blir inte heller onödigt dyr.

2. Kamerabevakning med videoanalys

Kraftig belysning avskräcker ofta inte de mer förhärdade kriminella. Det gör däremot kamerabevakning. Dessutom kan kameror användas både till att följa pågående brott i realtid och för att lösa dem efteråt.

Men moderna kamerasystem kan mer än så. Med hjälp av kameraövervakning med videoanalys kan såväl snatteri som ett misstänkt inbrott snabbt upptäckas, exempelvis om personer beter sig på ett udda sätt eller uppehåller sig onormalt länge på en plats. Kamerasystemet kan sedan föra informationen vidare till en larmcentral. På så sätt kan polis och väktare snabbt få detaljkännedom om vad som händer på platsen, hur många gärningspersoner det är och vad de håller på med.

Kamerabevakning kan med fördel kombineras med högtalare som basunerar ut varningsmeddelanden i stil med: ”Detta är larmcentralen, gå bort från området, polis och väktare är på väg”.

3. Ett starkt skalskydd

Det räcker inte med belysning och kamerabevakning om dörren står öppen. Därför behövs bra lås, bra brytskydd och inbrottslarm. Det som kallas skalskydd.

Att utveckla ett bra skalskydd handlar om att alla dörrar, fönster och öppningar ska hålla så jämn säkerhet som möjligt. Om det är lika svårt att ta sig in överallt så har man lyckats med skalskyddet. Bra och godkända lås, inbrottslarm, galler eller jalusier på fönster borgar för ett starkt skalskydd.

Ännu bättre är det förstås om det är möjligt att hålla tjuven helt borta från fastigheten. För butiker med egna fristående fastigheter, typiskt i industriområden, är det möjligt att stoppa tjuven med ett stängsel eller liknande. Det kallas perimeterskydd.

För perimeterskydd gäller samma princip som för skalskydd; det ska vara så svårt som möjligt att bryta sig in och säkerheten bör hålla så jämn nivå som möjligt. Utöver stängsel och grindar kan perimeterskyddet kompletteras med belysning styrd av rörelsevakter och kamerabevakning. En väl utbyggd kamerabevakning med videoanalys kan i vissa fall ersätta ronderande väktare på stora ytor.

4. Dimgenerator

Trots alla ansträngningar att avskräcka och försvåra inbrott så kan det ändå ske. Då och då hör vi om spektakulära inbrott där tjuvarna använder hjullastare, lastbilar eller liknande för att ta sig igenom både perimeterskydd och skalskydd. Men loppet är inte kört för det.

Med en dimgenerator kan du på några sekunder kraftigt begränsa tjuvens synförmåga. Dimgeneratorn kan fylla en lokal med rök så tät att det inte går att se handen framför sig, än mindre att stjäla något. Ofta hittar gärningspersonerna inte ens ut ur butiken. Röken som kommer ut är så riklig och tjock att inte ens en stor öppning i fasaden kan göra att dimman skingrar sig. Åtminstone inte på några minuter, vilket oftast är det tidsfönster som gärningspersonerna har på sig för att fullborda brottet.

Dimgeneratorer kommer till sin fulla rätt i mindre butikslokaler. De fungerar inte lika bra i större lokaler. Det kan man lösa genom att i lokalen bygga mindre rum för det allra mest värdefulla och där använda dimgenerator.

5. Infernosiren

Ett ordinärt larm kan vara öronbedövande men ändå uthärdligt en stund. Och med hörselskydd är de en baggis. Men en baggis är det sista en infernosiren är. Den ger ifrån sig ett oväsen så plågsamt att effekten blir en effektiv barriär mot tjuven. Inte ens hörselskydd hjälper mot de 125 decibellen. Det kan jämföras med en vanlig larmsiren som brukar ligga på 90–100 decibel.

Ljudet gör tjuven desorienterad och kan till och med framkalla illamående. Detta gör det svårt för dem att lokalisera ljudkällan och än svårare att försöka förstöra sirenen.

För att uppnå maximal chockeffekt kan infernosiren kombineras med dimgenerator. Infernosirener kan utökas vid behov och täcka stora inomhusytor. Som pricken över i kan du också lägga till blixtljus som ger ifrån sig snabba, skarpa blixtar.

Är din butik utsatt för snatteri, stöld eller skadegörelse?

Vi kan hjälpa dig med säkerhetslösningar för butik som motverkar snatterier och stölder såväl som skadegörelse och svinn. Kontakta oss på SafeTeam. Vi hjälper dig.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin