Låssmed med jour l SafeTeam

Därför ska du välja en auktoriserad låssmed – vid jour, låsservice och låsmontage

Ett inbrott eller en utelåsning kan ske när som helst under dygnet. Då är det viktigt att en låssmed snabbt är på plats. Men minst lika avgörande är att låsexeperten utför arbetet fackmannamässigt, kan rådande lagar och saknar brottsligt förflutet. Det säkerställer du genom att anlita en låssmed med jour från SafeTeam. SafeTeam har över 50 års erfarenhet av lås, har professionella låssmeder och är ett låsmästarföretag auktoriserat av SLR, Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund. Kontakta oss idag.

Vad är en låssmed med jour?

Historiskt arbetade en låssmed med att tillverka lås och nycklar, men idag syftar låssmed till en säkerhetsleverantör som har hand om allt från projektering till installation och underhåll av olika typer av lås – såväl mekaniska lås, elektromekaniska lås, som elektroniska passersystem och digitala lås – samt är expert på att öppna lås. Då problem med dörrar och lås uppstår även utanför kontorstid har en låssmed jour för att kunna vara på plats oavsett tidpunkt.

Alltid jour – låssmed snabbt på plats

Det finns ett flertal anledningar till varför ett företag kan tänkas behöva anlita en låssmedsfirma. Det kan vara mer eller mindre bråttom. Här är några av anledningarna:

 • ni har drabbats av inbrott och behöver reparera skador på dörren eller låset
 • ni har drabbats av skadegörelse och vill förbättra säkerheten med ett bättre lås
 • ni eller någon av era medarbetare har förlorat en viktig nyckel och hela eller delar av låssystemet måste bytas ut
 • det tidsbegränsade patentskyddet i ert låssystem har löpt ut och ni behöver uppgradera till ett nytt och modernt låssystem
 • ni eller någon av era medarbetare har blivit utelåsta och behöver komma in på arbetsplatsen.

Låstekniker hör till de yrkeskategorier som ofta har jour – en låssmed kan vara på plats snabbt när det behövs. Vid inbrott eller utelåsning är det viktigt att det är en kompetent yrkesman som kommer. Se därför till att anlita en seriös låssmed, auktoriserad av Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR). SafeTeam är en stolt medlem i SLR och är auktoriserad låsmästare.

Om man ser till att anlita en SLR-auktoriserad låssmed får man en extra trygghet som kund. Då auktoriseringen ställer stora krav på medlemsföretagen blir den en kvalitetsstämpel på deras arbete.

Benny Jansson, ordförande SLR.

SLR ställer krav på sina låssmeder

Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) är en rikstäckande organisation för låsmästare och låssmeder i hela Sverige.

Auktoriseringen som deras medlemsföretag genomgår innebär ett flertal garantier för kunderna när det gäller krav på kompetens och yrkesetik. Dessa har SLR arbetat fram tillsammans med Stöldskyddsföreningen, SSF.

– En auktoriserad låssmed förbinder sig till att följa kraven som innebär vissa etiska regler, till exempel hur man uppträder på plats hos en kund. Det handlar också om hur man hanterar kundsekretess och man förbinder sig självklart också till att utföra arbetet fackmannamässigt, säger Benny Jansson.

Dessutom måste butiker och lokaler uppfylla gällande skyddskrav, till exempel förvaring av kunddokumentation och material.

En SLR-låssmed är uppdaterad om lagar och regler

SLR arbetar också tillsammans med medlemmarna för att uppdatera personalen när det gäller rådande lagar och regler. Till exempel ger de rådgivning kring den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i slutet av maj 2018.

Vi är en SLR-auktoriserad låssmed

SafeTeam startade som låssmedsfirma redan 1968. Vi är stolta över vårt arbete och visar våra kunder genuin omtanke – service och personligt engagemang genomsyrar hela vår verksamhet. Därför är det en självklarhet för oss att vara medlemmar i Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund.

Detta gäller för medlemsföretag i SLR:

 • mästarbrev inom låssmedsyrket
 • personal är kontrollerad i brotts- och belastningsregister
 • installationer utförs professionellt av välutbildad personal
 • dokumenterat tekniskt kunnande
 • god kunskap hos personalen om lagar och regler
 • följer alltid Allmänna reklamationsnämndens (ARNs) beslut (gäller privatpersoner)
 • SLR-garanti för kunden (gäller privatpersoner).

Källa: SLR

Se upp med falska låssmeder

Under 2017 kom flera rapporter om en ökning av polisanmälningar, främst från privatpersoner, gällande falska låssmeder. Dessa falska låssmeder har inte utfört de efterfrågade tjänsterna på ett korrekt sätt, eller har inte utfört dem alls, och kunderna har lurats på pengar.

Kolla upp låssmed noggrant

– Företagskunder är inte lika drabbade som privatpersoner av falska låssmeder, men många bostadsrättsföreningar har fått sina dörrar förstörda eller har fått betala alldeles för höga fakturor för enkla jobb, säger Benny Jansson.

Falska låssmeder dyker oftast upp vid akuta ärenden dagtid samt under jourtid. När man befinner sig i en akut och jobbig situation är det viktigt att veta vad det är för företag man anlitar så att situationen inte förvärras, säger Benny Jansson.

Därför ska ett företag alltid anlita en låssmed med jour som är SLR-auktoriserad.

Genom att anlita en auktoriserad låssmed får ni:

 • en yrkesman som utför arbetet fackmannamässigt
 • en yrkesman som följer lagar och regler
 • en yrkesman utan brottsligt förflutet.

 

Låssmed med jour dygnet runt

Har ni haft inbrott? Är du eller en kollega utelåst? Om ni behöver hjälp utanför vanliga kontorstider behöver ni en jourlåssmed.

Ring oss – en av våra kunniga låssmeder är snabbt på plats! Vår låssmed med jour hjälper er med allt från att öppna lås till att återställa dörrar och lås efter inbrott eller skadegörelse. Önskar ni hjälp med mindre brådskande ärenden kan våra låssmeder hjälpa er med nyckelkopiering, byte av låssystem samt nyckeladministration.

Vanliga frågor

 • Vad kostar det att anlita en låssmed?

  Det är en av våra vanligaste frågor och vi strävar alltid efter att erbjuda den mest kostnadseffektiva låslösningen, anpassade till era behov. Att anlita en låssmed kan handla om allt ifrån en snabb låsöppning av en enstaka dörr, till omfattande uppgraderingar av hela låssystem i ett fastighetsbestånd.  I dessa fall gör vi ofta ett besök på plats hos er med en säkerhetsinventering för att kunna ge ett rättvisande pris. Då får ni möjlighet att ställa frågor och diskutera era behov. Säkerhetsinventeringen erbjuder vi ibland gratis. Kontakta oss för att boka in ett besök.

 • Vad gör en låssmed?

  En låssmed kan hjälpa ert företag med allt inom lås, exempelvis:

  • låsöppning
  • byte av lås
  • reparationer efter ett inbrott
  • installation av olika sorters lås som mekaniska, elektromekaniska, elektroniska och digitala.

  En låssmed som har jour kan bistå er när som helst under dygnet.

 • Vad betyder låssmed?

  Historiskt sett var en låssmed någon som tillverkade mekaniska lås, idag syftar det på någon med bredare kompetens, ofta även inom elektronisk låsning med erfarenhet av att installera lås, öppna lås samt tillverka nycklar. Våra låssmeder har bred kompetens.

 • Hur mycket kostar det att byta lås?

  Kostnaden för att byta ett eller flera lås beror på hur många lås som ska bytas, vilken säkerhetsnivå ert företag behöver samt om ni vill ha ett mekaniskt, elektromekaniskt eller elektroniskt låssystem. Kontakta oss på SafeTeam för mer information.

 • Vad kostar en låsöppning?

  Kostnaden för att öppna ett lås beror bl.a. på tidsåtgången, det är därför svårt att ge ett fast pris. Hur lång tid låsöppningen tar är beroende av faktorer som dörr, lås, cylinder, cylindertillbehör m.m. Ju högre klassning ett lås har, desto längre tid tar det i regel att öppna låset. När dörren väl är öppnad är det heller inte ovanligt att det tillkommer kostnader för nytt material eftersom dörren eller låset kan ha påverkats vid uppbrytning.

 • Kan en låssmed öppna en säkerhetsdörr?

  Ja, SafeTeams låssmeder kan även öppna säkerhetsdörrar. Kontakta oss så skickar vi en SLR-auktoriserad låssmed till ert företag.

 • Vad kostar en låssmed med jour?

  Alla låsöppningar ser olika ut och därför är det svårt att ge ett fast pris vid jour. En låssmed tar ut en startavgift och sedan tillkommer kostnader för att borra samt eventuella materialkostnader. Generellt sett är startavgiften högre under kvällar, helger och nätter än under dagtid på vardagar. Kontakta SafeTeam för mer information om låssmed med jour.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin