Välj lås som är godkända enligt Svenska stöldskyddsföreningen, SSF | SafeTeam

Undvik dyra misstag när du köper lås

Företag och bostadsrättsföreningar gör ofta kostsamma misstag när de ska köpa lås och dörrar. Genom att ställa rätt frågor kan du spara både tid och pengar. Projektören Robert van Hal reder ut begreppen och gör dig till en träffsäker beställare.

Det finns hundra och åter hundra lås med olika funktioner och finesser. Några uppfyller Stöldskyddsföreningens normer, andra inte. Olika intressenter kan ställa motstridiga krav. Försäkringsbolaget vill en sak. Räddningstjänsten något annat. Det är en djungel.

Tur att det finns experter som kan guida oss rätt. En av dem är Robert van Hal, projektör på SafeTeam. Med hans hjälp går vi i igenom grunderna för säkra låssystem.

Godkända lås enligt Svenska Stöldskyddsföreningen

I Sverige har vi välutvecklade normer för säkra låssystem. De är framtagna och vidareutvecklas av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) – en ideell förening som samarbetar med Polis, MSB och olika branschorganisationer för att förebygga brott och skador.

I Stöldskyddsföreningens normer anges bland annat krav på inbrottsskydd från dörrarnas utsida och krav på manövrering från dörrarnas insida. De fastslår också att en godkänd låsenhet är en låsenhet där samtliga delar (låscylinder, låshus, slutbleck samt eventuella förstärkningsbehör), var och en för sig och tillsammans är godkända i klass 3 eller bättre.

– Vissa lås uppfyller Stöldskyddsföreningens normer, andra gör det inte. Det är helt i sin ordning, säger Robert van Hal. Det finns tillfällen då funktion är viktigare än krav och normer. Ställs det inga externa krav är det helt upp till kunden att välja fritt efter sina behov.

Robert van Hal, projektör på SafeTeam

Skyddsklasser

Skyddsklasserna anger det totala mekaniska inbrottsskyddet för en verksamhet. Det är uppdelat i tre klasser:

Skyddsklass 1

Ingen eller låg mängd begärlig egendom.

Skyddsklass 2

Mer begärlig eller delvis stöldbegärlig egendom.

Skyddsklass 3

Stöldbegärlig egendom/tillgångar och/eller högre skyddsvärde.

Låsexperter till din räddning

Normer, krav, klasser – låter det krångligt? Kanske. Men det underlättar också. Dessa regler gör att tillverkare, installatörer och experter som Robert van Hal på SafeTeam vet exakt vad de ska göra.

– Ett vanligt skäl till att någon kontaktar en låsexpert är att man fått motstridiga krav som verkar omöjliga att förena, berättar Robert van Hal.

Man kan sammanfatta ett vanligt dilemma så här:

  • Försäkringsbolagen vill ha det stängt.
  • Människan vill ha det bekvämt.
  • Räddningstjänsten vill ha det öppet.

Försäkringsbolaget kräver att dörren enbart ska gå att öppna med nyckel (fysisk eller elektronisk) från utsidan. Och insidan! Varför? För att en inbrottstjuv inte så enkelt ska kunna öppna dörren från insidan och ta stöldgodset den lätta vägen ut. Samtidigt ställer räddningstjänsten krav på att dörren ska gå att öppna inifrån – utan nyckel. Varför är ganska uppenbart.

– Detta är ett vanligt dilemma, som man kan lösa med att ge dörren två lås, berättar Robert van Hal.

På dagen, när det är verksamhet i lokalen krävs nyckel för att komma in, men dörren går att öppna inifrån utan nyckel. Skulle det uppstå en brand kan alla snabbt ta sig ut. På natten har man ett lås som kräver nyckel från både utsidan och insidan. Skulle en inbrottstjuv på natten orsaka brand, får han ta sig ut samma väg som han kom in.

En sådan lösning går att koppla till larm eller belysning. Först när dörren är en säker utrymningsväg går det att larma av och tända ljuset. På så sätt försäkrar man sig om att lokalen är säker när folk arbetar där.

Ta hänsyn till funktionshinder

Vid allt arbete med lås- och passersystem är det viktigt att ta hänsyn till funktionshinder.

  • 15 000 personer i Sverige är döva
  • 1 miljon har nedsatt hörsel
  • 13 000 personer i Sverige är blinda
  • 180 000 har nedsatt syn
  • 500 000 personer i Sverige har nedsatt rörelseförmåga
  • 80 000 använder rullstol.

Siffrorna ovan är ungefärliga.

Om önskat resultat uteblir

Ett annat vanligt skäl till att beställare på företag och i bostadsrättsföreningar hör av sig till Robert van Hal är att de inte får önskat resultat med lås och dörrar de redan har köpt.

– De googlar på lås, larm och dörrar. Sedan talar de med olika tillverkare som säljer sin lösning. Men de missar att lås, larm och dörrar är delar i ett system där alla delar måste vara rätt, berättar Robert van Hal.

Han fortsätter:

– Fördelen med att att prata med en projektör, exempelvis från SafeTeam, är att vi är oberoende från tillverkarna. Vi kan kartlägga kundens interna behov och matcha det med externa krav från olika intressenter.

Som att lägga pussel utan att se hela bilden

Robert van Hal liknar projekteringen vid att lägga ett pussel, men med ett stort handikapp:

– Utan rätt kunskap är det som att lägga pusslet utan att veta vad slutresultatet ska bli.

Det är därför du bör ta hjälp av en projektör som har nödvändiga kunskaper för att lägga pusslet av krav, regler, normer och önskemål.

Men för att projektören ska kunna hjälpa dig behöver hon eller han veta hur verkligheten ser ut, antal dörrar, våningsplan, utrymningsvägar, vilka krav försäkringsbolaget ställer, vilka krav ställs på tillgänglighet och på utrymning?

– Många vet inte vilka krav försäkringsbolaget ställer, säger Robert van Hal. Men om du inte uppfyller alla krav är det inte säkert att du får full ersättning från försäkringen vid till exempel inbrott.

Det bästa du kan göra är att beskriva ditt behov, så gott du kan, för en låsprojektör. Sedan ställer projektören de rätta frågorna.

7 saker som projektören känner till – så att du slipper

Utrymning

Vid till exempel brand ska byggnaden kunna utrymmas, ingen ska bli inlåst. Läs mer om utrymning

Återinrymning

Vid utrymning får dörrar inte gå i lås så det skapas återvändsgränder. Om du till exempel möter brand i trapphuset ska du kunna vända tillbaka. Läs mer om återinrymning

Brandklassning

Boverkets brandklasser reglerar hur branden sprider sig mellan olika brandceller och säkerställer byggnadens bärförmåga vid brand.

Lås och utrymning för barn och äldre

Om det börjar brinna i närheten av dig har du högst 3–4 minuter på dig att utrymma byggnaden. Det ställer höga krav på till exempel skolor, förskolor och seniorboenden.

Tillgänglighet

Vi jobbar med dörrautomatiksystem som möjliggör passering för rörelsehindrade. Läs mer om dörrautomatik

Tillträdeskontroll

Tillträdeskontroll ger behöriga personer tillgång till byggnader och områden, medan obehöriga personer inte får tillträde. Läs mer om passagesystem

Service och underhåll

Teknik är underbart. Så länge den fungerar. Genom att kontrollera och underhålla tekniken blir livslängden på din säkerhetsinstallation längre och du undviker kostsamma driftstopp. Läs mer om service och underhåll

Aldrig chansa

Så hur undviker du dyra misstag nästa gång du köper lås?

– Mitt stalltips är att aldrig chansa, säger Robert van Hal. Ta hjälp av en oberoende projektör som SafeTeam.

Tveka inte att höra av dig till oss. Vi finns för att hjälpa dig.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin