Hisingens Låsservice

Milstolpar i SafeTeams historia

SafeTeam grundades som en lokal låssmedsfirma på Hisingen 1968. Genom nyetableringar och förvärv har SafeTeam idag blivit en av de största aktörerna på den svenska säkerhetsmarknaden.

1968 – Bertil startar egen firma som utför låsöppningar av lägenheter och bilar.

1972 – Lumparkompisarna Bertil och Anders blir kompanjoner och startar Hisingens Låsservice AB.

1975 – Hisingens Lås tar över rederiet Broströms låssmedsrörelse och utför låsjobb på båtar över hela världen.

1988 – Flytt till större lokaler på Virvelvindsgatan 24. Börjar även arbeta med elektroniska låsprodukter.

1992 – Firman byter namn till Hisingens Lås- & Larmservice. Börjar även arbeta med inbrottslarm.

1993 – Första franchisetagaren i Sisjön/Frölunda, med specialistkompetens inom gallerjalusier och kassaskåp.

1995 – Andra franchisetagaren, Låsservice i Göteborg centrum och Angered.

1997 – Nytt bolagsnamn: SafeTeam

1998 – Tredje franchisetagaren i Mölndal med inriktning mot låsbrandservice och dörrautomatik.

1998 – Förvärv av Nyckelman i Uddevalla som sedan blir franchisetagare.

2001 – Etablering i Stockholm genom förvärv av Stockholms Låsservice AB.

2002 – Retail-konceptet startas, som vänder sig till butikskedjor i hela landet.

2004 – Ny franchisetagare med låsverksamhet i Stenungsund.

2005 – SafeTeam i Malmö etableras.

2005 – Atrium Lås förvärvas i Stockholm.

2008 – Förvärv av Canmera Låsservice i Gamlestaden, Göteborg.

2013 – Lås-Borgström förvärvas i Malmö.

2017 – Vällingby Låsservice förvärvas i Stockholm. Etablering i Trollhättan.

2018 – 50-årsjubileum, SafeTeam firar ett halvt sekel i säkerhetsbranschen!

2023 – SafeTeam i Linköping etableras.