iLOQ 5-serien nycklar

iLOQ har digitala lås- och passersystem utan kablar eller batterier

iLOQ gör digitala låssystem som är helt självladdande – utan batterier eller kablar. Hur funkar det? Med rörelseenergin från din nyckel eller strömmen från din mobil. På ett år sparar iLOQ femtio ton batterier med sin unika lösning.

iLOQ är ett företag som har revolutionerat låsbranschen med sina digitala lås som varken kräver kablar eller batterier. Det låter för bra för att vara sant; men sant är det i allra högsta grad. Det vet vi efter många års nära samarbete. I denna artikel ber vi Anders Klees, Sales Manager på iLOQ i Stockholm, att berätta mer om de magiska låsen.

Det började med en djärv idé

iLOQ grundades i finländska Uleåborg av Mika Pukari. Han hade en idé om att utveckla ett digitalt låssystem, som varken behövde kablar eller batterier för att fungera. Dessutom skulle administrationen ligga i molnet.

– Det var en stor uppgift som Mika Pukari gav sig själv, säger Anders Klees och tillägger: Företaget grundades 2003 och 2007 var den första produkten redo att presenteras på en mässa i Finland.

iLOQ 5-serien består av två låssystem: S5 och S50. Vi börjar med att titta på S5.

iLOQ 5-serien består av två låssystem: S5 och S50. Vi börjar med att titta på S5.

 

S5 – ett självladdande elektromekaniskt lås med smarta lösningar

iLOQ S5 ser ut som ett vanligt lås och används som ett vanligt lås – en nyckel förs in i cylindern och vrids om. Men där upphör likheterna.

Anders Klees berättar att när S5-nyckeln sätts in i cylindern genereras den energi som behövs för att den digitala kommunikationen mellan nyckel och cylinder ska aktiveras.

S5-nycklarna kan också användas som en låstagg tillsammans med en iLOQ kortläsare. Alltsamman kan enkelt administreras via en SaaS molntjänst.

En man öppnar en dörr med iLOQ-lås.

Vill du läsa mer finns en läsvärd artikel om elektromekaniska låssystem här.

 

Uppdateringar via molntjänsten

Uppdateringar och ändringar som görs i molntjänsten skickas till läsare som vanligtvis är placerade i byggnadens entréer. Men sen då?

Anders Klees berättar att läsaren överför aktuell information till nyckeln när den läggs på läsaren och att nycklarna i sin tur överför information till och från cylindrarna.

Det låter som en humla som flyger med pollen från en blomma till en annan. Smart!

Informationen kan röra behörighet, tidsbegränsningar, listor med spärrade nycklar och/eller händelseloggar.

Naturligtvis överförs bara aktuell information. Och lika självklart används bara aktuell information för att avgöra om en nyckel får öppna låset eller inte.

Populärt i flerfamiljshus och offentliga miljöer

S5 är populär i flerfamiljshus, kontor, köpcentrum och offentliga lokaler, som sjukhus och skolor.

– S5 används där nyckelkontroll, säkerhet, enkel administration och behörighetshantering är viktigt, till exempel hos bostadsrättsföreningar, berättar Anders Klees.

Han förklarar hur S5 fungerar med ett exempel:

– Tänk att du jobbar på en skola. Vaktmästaren är sjuk, och du får utökade befogenheter att öppna förråd. En administratör ger dig nya befogenheter i molntjänsten, som sedan skickar över informationen till läsaren. När du kommer till jobbet nästa dag och lägger nyckeln på läsaren i entrén, så uppdateras din nyckel med den nya informationen. Därefter kommer din nyckel att fungera där du fått behörighet.

Bättre grannsämja med digitala lås i flerfamiljshus

Låssystemet S5 är mycket populärt i flerfamiljshus. Som regel är det kompletterat med en app som heter iLOQ HOME.

– Att koppla samman ett digitalt låssystem med en mobilapp ger en rad spännande fördelar, säger Anders Klees.

Han ger tre exempel:

  • Det behövs ingen traditionell porttelefon eftersom dörren kan fjärröppnas via appen.
  • Bokning av tvättstugan sker digitalt via appen. Då kan man bara öppna dörren med sin digitala nyckel eller via en läsare när man faktiskt har tvättid. Detta minskar riskerna för störningar i tvättstugan.
  • Lägenhetsinnehavarna kan själva administrera sina nycklar till en viss nivå, till exempel blockera en borttappad nyckel eller beställa en ny.

– Dessutom går det inte att göra illegala nyckelkopior av S5, säger Anders Klees. Detta ger ökad säkerhet eftersom förlorade nycklar enkelt kan blockeras. Det resulterar i att låssystemet inte behöver bytas vilket hade varit troligt i ett mekaniskt låssystem.

Öppet API

Allt fler företag vill digitalisera sina fastigheter. Men de vill inte administrera flera olika system. Därför har iLOQ ett öppet API som gör att deras system kan integreras med andra.

– Det är viktigt att göra administrationen så enkel som möjlig för kunden. Administratörer ska inte behöva logga in i flera olika system.

Foto på Anders Klees, iLOQ.

Anders Klees, Sales Manager på iLOQ i Stockholm

 

Vad är ett API?

API står för Application Programming Interface och är ett gränssnitt för att skicka och ta emot data och instruktioner mellan olika datorprogram. Ett öppet API är ett API med som beskrivs på webben och är tänkt att användas av andra utvecklare. iLOQ har ett öppet API.

En kvinna låser upp entré till fastighet med studentlägenheter med iLOQ.

Studentbostäder har glädje av iLOQ

Vi på SafeTeam har installerat iLOQ i tusentals studentbostäder med stor framgång.

– Studentlägenheter byter ständigt hyresgäster och det är vanligt att nycklar försvinner. Många in- och utflyttningar av studenter gör det svårt och dyrt med traditionella mekaniska låssystem, säger Anders Klees.

 

iLOQs andra låssystem i 5-serien kallas S50.

S50 – ett mobiltelefonbaserat digitalt låssystem

iLOQs andra låssystem i 5-serien kallas S50. Precis som för S5 krävs inga sladdar eller batterier. Och precis som för S5 överförs information när låsen används. Men där upphör likheterna med S5.

Till skillnad mot S5, som använder en fysisk nyckel både för att skapa rörelseenergi som omvandlas till elektricitet och för att överföra information, så är här mobiltelefonen den fysiska nyckeln.

– S50 får energi från din mobil med tekniken NFC, förklarar Anders Klees.

NFC är en förkortning av Near-Field Communication som på svenska heter närfältskommunikation. Det är samma teknik som används i låstaggar och låter dig betala i affären genom att ”blippa”.

– S50 är populärt inom försörjnings- och infrastruktursektorn och praktiskt, eftersom den enda nyckel som behövs är en mobiltelefon, säger Anders Klees.

S50 är ett kraftfullt digitalt lås. Här är ett par överskådliga artiklar om digitala lås och digital nyckelhantering.

iLOQ batterilöst programmerbart elektronisk hänglås.

Ett bra val för företag som hanterar många behörigheter

Att ingen annan strömkälla än mobiltelefonen behövs samt att man slipper åka kors och tvärs genom Sverige för att få rätt nyckel gör S50 till ett enkelt val inom exempelvis kritisk infrastruktur. Anders Klees förklarar:

– Företagens personal slipper signera nyckelkvittenser och hämta ut och returnera nycklar samt att problemet med förlorade/borttappade nycklar är ett minne blott.

Sparar 50 ton batteriavfall varje år

Till dags dato har iLOQ levererat två miljoner lås och fyra miljoner nycklar. Under ett år eliminerar iLOQs produkter femtio ton batteriavfall genom att använda självladdande låssystem.

Kan man säga att det går ganska hyfsat?

– Ja, efterfrågan på våra produkter ökar hela tiden. Vi ses som det miljövänliga valet när det kommer till digitala låssystem. Vi var först och är, såvitt jag vet, fortfarande ensamma om att erbjuda låssystem som vare sig kräver kablar eller batterier, säger Anders Klees.

Viktig samarbetspartner till SafeTeam

Att iLOQ ligger i framkant med tekniken är ingen nyhet för oss på SafeTeam. Vi har jobbat med iLOQ i många år, bland annat för Ekerö Bostäder.

– iLOQ har länge varit en nära samarbetspartner till SafeTeam. Vi var en av de tidigare återförsäljarna när de först kom till Sverige. Produkten och samarbetet har utvecklats med åren och SafeTeam kan stolt säga att vi har vunnit iLOQs pris ”årets återförsäljare” mer än en gång. En digital förändring i låsbranschen var verkligen välbehövd, vilket iLOQ bidragit till, berättar Victor Muszynski, inköpschef på SafeTeam.

Läs även vår artikel om det unga, svenska företaget Parakey som också erbjuder digitala lås.

Tyckte du artikeln var intressant?

Dela den med en kollega:

Prenumerera

Mer från vårt Kunskapsmagasin