Trådlösa, smarta brandvarnare – som även varnar grannar vid brand

I flerfamiljshus är brandsäkerheten oftast beroende av att samtliga lägenheter är försedda med fungerande brandvarnare. Ofta brister det genom att någon glömt byta batterier, eller att brandvarnare saknas någonstans.

Kollektivt brandvarningssystem med smarta brandvarnare

Med vårt brandvarningssystem med sammankopplade brandvarnare larmar de som vanligt vid brand, men även grannarnas brandvarnare tjuter. Grannar informeras också via en mobilapp. De kan då snabbt hjälpa till att minska eldspridningen, utrymma, samt larma 112.

Utöver brandvarning övervakar systemet även temperatur, luftfuktighet och rörelse.

Krav på brandvarnare

Fastighetsägare har ett lagstadgat ansvar för brandvarning. Det är fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens ansvar att hela fastigheten är försedd med brandvarnare, eller automatiskt aktiverat utrymningslarm, enligt EU-standarden SS-EN 14604.

Brandvarnare trådlös

Sammankopplade brandvarnare kommunicerar trådlöst

Med vårt brandvarningssystem sammankopplas alla brandvarnare i fastigheten. Smarta brandvarnare i såväl lägenheter som i allmänna utrymmen, trapphus och källare etc, ansluts till systemet.

Kommunikationen mellan sammankopplade brandvarnare sker i första hand med hjälp av wifi. Saknas wifi i någon lägenhet, eller tillfälligt går ner, sker kommunikationen via radiovågor istället. Samtliga smarta brandvarnare hålls på detta sätt alltid uppkopplade mot internet, antingen via eget wifi, eller grannens wifi.

Finessen med detta är dels att grannar kan varnas om det brinner – det kommuniceras via en mobilapp. Dels att ni som fastighetsägare får direkt vetskap om brandincidenter, batteristatus m.m. i hela fastigheten – det kommuniceras via en webbportal.

Trådlöst brandvarningssystem – Bättre brandskydd eftersom grannen är snabbare på plats än räddningstjänsten

Ett kollektivt trådlöst brandvarningssystem mellan grannar ökar brandsäkerheten avsevärt. I mobilen får grannar en pushnotis om det börjar brinna i huset. Där framgår var branden är. Man kan även få en utrymningsinstruktion, till exempel genom en ritning med utrymningsvägar som visas i mobilen.

Mottagare av pushnotiser väljs fritt

Vem som helst kan ladda ner appen och varje lägenhetsinnehavare väljer sedan vem som ska informeras om det börjar brinna.

Brandvarning kan även skickas med vanligt sms. Det gör att även vänner och familj som bor någon annanstans kan informeras omedelbart om något händer.

Exempel på meddelande i mobilappen/via sms:

Rökutveckling upptäckt i lägenhet 1401.

En varning om rökutveckling kan omedelbart skickas till anhöriga på annan ort med hjälp av ett trådlöst brandvarningssystem. Det skapar en trygghet för exempelvis äldre personer, som behöver hjälp att larma eller utrymma, eller som inte själva har en smartphone och kan använda mobilappen.

Fördelar för fastighetsägare/Brf-styrelser:

 • lagkrav på brandvarning uppfylls genom vetskap, ej antagande, om att alla har fungerande brandvarnare
 • lägre installationskostnad än kablade brandlarm
 • högre brandsäkerhet än vanliga brandvarnare
 • skador på fastigheten kan minimeras och upptäckas tidigare, både brand- och fuktskador
 • bra översikt och status via webbportal samt e-postrapportering
 • boenderegister uppdateras automatiskt i systemet.

Mobilapp för boende

Mobilappen är mycket användbar för boende i huset. Den varnar vid brand, men har även fler smarta funktioner.

Brandvarnare med mobilapp

Då det inte brinner:

 • avisering när batteri i brandvarnaren behöver bytas
 • mätning av temperatur i lägenheten
 • mätning av luftfuktighet i lägenheten
 • rörelsedetektorer som fungerar som ett enklare inbrottslarm
 • personlig säkerhet med hjälp av GPS i telefonen (Följ mig-funktion, Hjälp mig-funktion).

Om det börjar brinna:

 • information om var det brinner
 • råd om utrymningsväg
 • varning och hjälp från grannar
 • sms till vänner och familj som bor någon annanstans.

Undvik falsklarm som stör grannar med smarta brandvarnare

Den kollektiva brandvarningen anpassar sig utifrån hur allvarlig rökutvecklingen är.

Fördröjning av brandlarm

Bränner någon vid maten på spisen, larmas inte hela huset direkt. Onödiga brandvarningar från smarta brandvarnare undviks genom en fördröjning på ett visst antal minuter mellan lägenheter. Vill man ”köpa” sig ytterligare tid, för att exempelvis vädra ut matos, kan man förlänga denna tid genom att bara trycka på brandvarnaren.

Zonindelning av fastigheten

I en större fastighet kan ett trådlöst brandvarningssystem delas upp i olika zoner, så att brandvarning inte sker i onödan. Exempelvis krävs en större brand för att brandvarning ska skickas ut till boende i ett trapphus som ligger längre bort i fastigheten.

Valfri anslutning till larmcentral

Som fastighetsägare har ni möjlighet att ansluta en larmcentral till brandvarningssystemet. Larmcentralen kan verifiera larm genom att följa utvecklingskurvor för både rök och temperatur. Ökar eller minskar brandens intensitet? Sprider den sig till fler brandvarnare eller avtar den?

Eftersom larmcentralen har kontaktuppgifter till alla boende, kan de enkelt få tag i personer som kan verifiera brand och då kan räddningstjänst tillkallas.

Kostnadseffektiv och snabb installation

Brandvarningsystemet är mycket enkelt och billigt att installera. Smarta brandvarnare i en lägenhet installeras på ca 15 minuter. Det krävs ingen fast strömmatning eller kabeldragning. Systemet fungerar utan centralenhet.

Utskick av nya batterier ingår

Systemet känner av när batteriet i en brandvarnare är på väg att ta slut. Då skickas automatiska aviseringar ut via mobilappen.

Tecknar ni ett drift- och underhållsavtal med oss skickar vi ut nya batterier per post till alla boende. Det gör det enkelt för alla att byta batterier. Ni som fastighetsägare kan följa batteristatusen via webbgränssnittet och får där en bekräftelse på att batteribyte är gjort, alternativt en varning då det inte är gjort.

Webbportal för fastighetsägare/Brf-styrelse

Fastighetsförvaltaren, vaktmästaren eller Brf-styrelsen får tillgång till en webbportal. Den är tillgänglig från varje dator eller smartphone med internetuppkoppling. Här får ni full kontroll:

 • batteristatus för alla smarta brandvarnare
 • händelseloggar
 • veckovisa rapporter till e-post
 • uppdaterade kontaktuppgifter till alla lägenheter: vid in- och utflyttningar uppdateras boenderegistret automatiskt när en ny användare ansluter sig med mobilappen.

Fungerar även som ett enklare inbrottslarm

Varje brandvarnare är även försedd med rörelsedetektorer. Det innebär att alla boende får ett enklare inbrottslarm – på köpet. Det styrs enkelt via appen.

Larmar vid inbrott

Vid korrekt och bra placerade enheter kan rörelse i lägenheten upptäckas. Då larmet är aktiverat skickas en avisering till valda mottagare via sms eller mobilapp. Larmsiren kan utlösas och skrämma iväg en inbrottstjuv. Även grannar kan underrättas.

Meddelar att barnen kommit hem tryggt

Rörelsedetektionen kan även användas då någon ska komma in i hemmet. När inbrottslarmet stängs av får ni en pushnotis om att larmet är avstängt och vem som har stängt av det. Detsamma gäller när larmet slås till.

Mätning av luftfuktighet kan indikera vattenläckor

Brandvarnarna mäter även luftfuktighet och kan indikera en vattenläcka om luftfuktigheten höjs. Man sätter själv ett tröskelvärde och stiger luftfuktigheten över detta värde skickas en notifiering. En vattenläcka kan på så sätt upptäckas i god tid och vattenskador i fastigheten reduceras.

Mäter avvikande temperatur

Temperaturmätning kan ske på distans och utveckling över tid kan följas via temperaturkurvor, av såväl boende som fastighetsägare. Även här kan man sätta ett tröskelvärde och få en notifiering om temperaturen går över eller under en viss temperatur.

Personlig säkerhetstjänst för boende

I mobilappen finns, utöver brandvarning, även funktioner för andra typer av personlig säkerhet. Via mobilens GPS-koordinater kan man dela sin position med vänner eller familj, som då ser precis var man befinner sig. En enkel larmfunktion finns också, om man behöver akut hjälp.

På väg hem från krogen kan man få sällskap av en vän som följer ens promenad via en karta i mobilen. Skulle något obehagligt vara på väg att hända finna en snabb hjälpknapp att trycka på.

Om tekniken

Tekniken för vårt brandvarningssystem är mycket smart och passar perfekt för brandskydd i flerfamiljshus.

 • Certifierad enligt EN 14-604.
 • Helt trådlös brandvarning.
 • Kommunikation via wifi och lågfrekvent radio.
 • Inga centralenheter behövs, varje brandvarnare har inbyggd mjukvara och hårdvara.
 • Mjukvara (firmware) uppdateras direkt över wifi via internet.
 • Skalbart för obegränsat antal brandvarnare i samma system, från några få till flera tusen.
 • Möjlighet till zonindelning.
 • Rökdetektion med utvecklingskurvor över tid.
 • Temperaturmätning med utvecklingskurvor över tid.
 • Rörelsedetektion som fungerar som ett enklare inbrottslarm.
 • Batteristatus synlig i mobilapp och webbportal.
 • Kontrollerar och kalibrerar sensorerna automatiskt.
 • Utvecklad och tillverkad i Skandinavien.
 • Ny teknik men över 10 000 installationer är redan utförda, mestadels i Norge.
 • Vunnit pris på CES i Las Vegas 2017 samt blivit rekommenderad av SmartWorld.

Detta verkar intressant! Jag vill veta mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.