Säkerhetslösningar för butiker

SafeTeam erbjuder anpassade säkerhetslösningar för butiker och butikskedjor. Vi monterar och servar lås för butiker, liksom passersystem och kameraövervakning. Bland våra larmlösningar för detaljhandeln finner ni inbrottslarm för butiker, liksom överfallslarm och brandlarm. I vårt erbjudande ingår även butiksanpassad dörrautomatik, inbrottsskydd och brandskydd som gör er affärslokal säkrare för såväl butikskunder som butikspersonal.

Teknik för trygghet i detaljhandeln

Våra säkerhetslösningar för butiker hjälper er att minska butiksstölder och svinn, samt minskar risken att er butik blir utsatt för inbrott eller rån. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder inom detaljhandeln och en bred kompetens. Det gör att vi kan integrera olika teknikområden på ett sätt som både ökar säkerheten och förenklar och effektiviserar er vardag.

För butikskedjor

Vi utför service-, jour- och installationsjobb i hela landet för rikstäckande butikskedjor. Med ett riksavtal får ni en kontakt för allt säkerhetsarbete i alla era butiker.

Rikstäckande lösningar

 

En säker butik

Snatteri, stölder, rån och inbrott är tyvärr vanligt inom handeln. Men det finns lösningar som minimerar riskerna för er butik.

Inbrottslarmet blir butikens säkerhetsnav

Våra intelligenta inbrottslarm kan utgöra hela butikens säkerhetsnav. Utöver att larma vid inbrott kan larm i butik även:

  • starta kameraövervakning
  • styra passersystem så att dörrar öppnas eller stängs
  • larma vid brand
  • starta dimgenerator som snabbt rökfyller butiken och stoppar ett pågående inbrott.

Skydd av extra stöldbegärliga varor

Att skydda och samtidigt exponera på ett säljande sätt kan vara svårt. Men med rätt lås, larm och kameraövervakning ger vi er en hög säkerhet.

Daglarm som förebygger stölder i butik

Vi installerar daglarm som kan hjälpa er att minska stöldförsöken. Om någon till exempel uppehåller sig onormalt länge vid en nödutgång kan detta upptäckas automatiskt med hjälp av modern kamerateknik. Ett larm avskräcker då innan stöldförsöket ens har påbörjats.

Motverka personalstölder och svinn

Ibland förekommer stora svinn som den egna butikspersonalen misstänks för. Det kan gälla stöld av varor eller kontantkassor. Med hjälp av dolda kameror blir det lättare att avgöra när någon är skyldig – såväl som oskyldig.

 

Safeteam technician support och utbildning en personnel med inbrottslarm

 

SafeTeam har ett väletablerat samarbete med många butiker och butikskedjor runt om i landet. Vi är väl insatta i er butiksvardag och har utvecklat en mängd beprövade butikslösningar och tjänster – färdiga för er att välja bland.

En trygg arbetsplats

Det är viktigt att er butikspersonal är trygg på sin arbetsplats.

Kameraövervakning ger ökad trygghet i butiken

Kameraövervakning ökar tryggheten på många sätt. Det bidrar till ökad passagekontroll genom såväl kundentréer som personalingångar och varuintag.

Väljer ni att ansluta er kamerabevakning till Kamera Online kan er säkerhetsavdelning, larmcentral eller butikschef även följa kamerabilder från er butik i realtid.

Behovet av realtidsövervakning kan vara extra stort vid exempelvis storhelger, då både kundströmmar och snatterier ökar. I samband med stängning ger det också möjlighet att övervaka personalens väg ut från butiken (Follow me home) för extra trygghet.

Användarvänlig säkerhetsteknik

För att personal ska känna sig trygg måste säkerhetstekniken vara användarvänlig. Krångel skapar oro och irritation. I värsta fall leder det till att installerad teknik inte används på rätt sätt och att säkerheten går förlorad. Detta har vi alltid i åtanke då vi tar fram våra säkerhetslösningar för butiker.

Support, utbildning och jour

Vi erbjuder alltid utbildning för er personal som ska handha tekniken. Dessutom är vi alltid tillgängliga på telefon för både tekniska frågor och felanmälningar. Vid akut behov av hjälp kan ni även kontakta vår jour.

 

 

Kameraövervakning för butik och larm för butik | SafeTeam

Några av våra kunder

En driftsäker verksamhet

Säkerhetslösningar för butiker handlar om att ge er en driftsäker och effektiv verksamhet som bidrar till ökad försäljning för butiken.

Minimera falsklarmen

Många larm är falsklarm. De stör verksamheten och skapar onödiga kostnader för utryckningar som inte behövs. Vi har lösningar där er larmcentral snabbt kan identifiera och återkalla falsklarm genom exempelvis kameraverifiering och fjärrservice.

Brandvarning och rökdetektion

En brand skulle vara förödande för vilken butik som helst. Vi kan komplettera larmsystemet med rökdetektorer så att en brand snabbt upptäcks och kan stoppas.

Kyl- och fryslarm

Om era kyldiskar och kylrum har larm som aktiveras vid felaktig temperatur, kan vi koppla in dessa larm till inbrottslarmcentralen. Fördelen med att samla alla era larm i en central är en effektivare hantering. Larmcentralen kan vidta rätt åtgärd vid utlöst larm och exempelvis skicka ut en jourhavande kyltekniker.

Kameror som registrerar kundernas rörelsemönster

Att se var kunderna rör sig i butiken kan vara till stor hjälp vid exponering av varor eller i samband med ombyggnation. Med hjälp av våra Heat Map-kameror får ni en tydlig översikt över butikens så kallade hot spots.

Smart säkerhet som gör stor skillnad

Smart teknik är till för att utnyttjas och det kan förenkla vardagen avsevärt i er butik.

Några exempel:

  • När personal larmar av butiken låser nödutgångarna upp sig automatiskt. Skulle någon nödutgång inte låsas upp indikeras det genom att belysningen inte tänds i den avdelningen.
  • Vid transport av varor genom dörrar kan personal öppna dörren med ett chip i skon som ”pratar” med en passersystemsläsare som är placerad i golvet – en god hjälp för den som har händerna fulla!
  • Kameror kan kopplas till högtalare i butiken och vid behov kan väktare på larmcentralen kommunicera direkt med personal eller inkräktare genom ljud och tal.

Obemannade butiker

Det blir allt vanligare med obemannade butiker, där tillgänglighet till butiken kan utökas, utan personal på plats. Detta ställer höga krav på säkerheten, både vad gäller kundernas säkerhet, samt butikens skydd mot brott och skadegörelse.

Säkerhetslösningar för obemannade butiker

Vi kan erbjuda smarta säkerhetslösningar, anpassade för obemannade butiker. Ta hjälp av vår expertis inom lås-, larm-, passer- och kamerasystem för att utforma ert butikskoncept där stölder och brott förhindras även då butikerna är obemannade.

Vi har hittills tagit fram säkerhetslösningar för ett 40-tal obemannade butiker runt om i landet tillsammans med ett flertal butikskedjor som vi samarbetar med.

Läs mer om obemannade butiker och kontakta våra retail-experter.

Säkerhet som uppfyller lag- och försäkringskrav

Tillsammans med dig som kund tar vi fram en säkerhetsstandard, där lås för er butiksmiljö, såväl som övrig säkerhetsteknik, ingår.

Så fungerar vår säkerhetsstandard för butiker

Säkerhetsstandarden beskriver vilken säkerhetsnivå er butik bör ha för att leva upp till försäkringskrav, utrymningsregler och andra lagkrav.

SafeTeam tar fram en beslagstandard för varje typ av dörrmiljö. Standarden beskriver exakt hur personaldörrar, lagerdörrar, nödutgångar och entréer ska se ut. På så sätt uppnås korrekt säkerhet i er butik.

Du väljer vilka delar som ska ingå; lås, beslag, passersystem, larm, kameraövervakning, dörrautomatik. Vi ser till så att alla komponenter fungerar tillsammans. Efter framtagning av den tekniska säkerhetsstandarden ser vi till så att den också implementeras genom korrekt installation, driftsättning och support.

 

Huvudkontor, lager, fabrik och logistik?

SafeTeam har god kunskap även om större fastigheter och lägger med enkelhet in detta i leveransomfattningen tillsammans med ert butiksbestånd. Vi har bred kunskap inom olika produkt- och mjukvaruplattformar och kan oftast även ta över befintlig säkerhetsteknik om det är aktuellt.

Med även kontor, lager, fabrik och logistik i en samlad leverans får ni samma kontaktperson, samma rapporteringssätt och dess behov står med i samma prislista som för era butiker.

För butikskedjor

Vi erbjuder säkerhetslösningar i hela landet för rikstäckande butikskedjor. Med ett riksavtal får alla era butiker en enhetlig säkerhetsstandard och en och samma kontaktperson hos oss.

Rikstäckande lösningar

 

Checklista – för dig som jobbar med upphandling

Ska du upphandla säkerhet inför ett större projekt eller ramavtal?
Vi har tagit fram en checklista med branschspecifika krav i säkerhetsbranschen som kan hjälpa dig att ta fram ett bra förfrågningsunderlaget i din upphandling.

Till checklistan

.

Vi på SafeTeam är gärna behjälpliga vid framtagning av förfrågningsunderlaget för din upphandling. Ta hjälp av checklistan eller kontakta någon av våra experter!

Victor Muszynski
ansvarig för upphandlingar på SafeTeam

.

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Läs vårt Kunskapsmagasin