C

Cylinder

En cylinder är den runda del som nyckeln sätts in i. Det finns även cylindrar i oval form. Cylindrar ser olika ut för olika typer av dörrar, skåp, fönster etc. Det är cylinderns innanmäte som bestämmer vilken nyckel som ska passa. (Med undantag av vissa el-cylindrar där det är nyckeln som bestämmer).

Cylinderproppar

Cylinderproppar monteras in i cylindern för att täcka skruvarna, så att en tjuv inte kan skruva isär cylindern och på så sätt ta sig in igenom dörren. Man kan endast lossa cylinderpropparna om man har nycklarna som passar till cylindern.

Cylinderring

Cylinderring, eller dekorring, monteras runt cylindern.

Cylinderlås Kaba Gege pExtra+ i mekaniskt låssystem.

 

D

Dörrtrycke

Dörrtrycke är detsamma som dörrhandtag. Dörrtrycke monteras oftast från både in och utsida och är då varandras spegelbilder. De monteras nedanför vredet på insidan. De kan även sitta ovanför cylindern/nyckelhålet.

 

En man knappar in koden på ett kodlås från Axema för att öppna en dörr.

 

L

Låshus/Låskista

Ett låshus är den del som sitter infräst i dörren och som man endast ser när dörren är öppnad. Det som syns är låsstolpen och det är ifrån låsstolpen som kolvarna och reglarna går ut och hakar i dörrkarmen när man har stänger eller låser dörren.

Låsstolpe

Låsstolpen är metallplattan som täcker låshuset mot dörrens kant som vetter mot dörrkarmen.